Vinski på svenska

Vinski_4-2015_kansi_pieniVinski är en tidning om böcker som riktar sig till läsare mellan sju och tolv år. Här finns boktips, roliga och korta artiklar som på ett vardagligt sätt behandlar läsning. Vi frossar, frågar, tävlar och roar oss i sällskap med böcker. En stor del av recensionerna är skrivna av barn.

Tyngdpunkten ligger på inhemska böcker och författare, men vi skriver också om de mest populära översättningarna. Här finns också artiklar om barnteater, filmer, skolan och olika hobbyn.

Vinski kommer ut fyra gånger i året. År 2015 kommer numren ut den 12.2, 14.4, 30.9 och den 9.11. Chefredaktör för Vinski är författaren Reetta Niemelä och redaktionssekreterare är Tuutikki Tolonen.

Förlaget Stellatum Oy står för utgivningen.

Vinski är medlem i Kultti ry – en organisation för kultur-, vetenskaps- och opinionstidningar.