Write on – Författarturné till yrkesskolor

Läscentrum och Centret för konstfrämjande för ut författare till yrkesskolor. Hösten 2015 drog Läscentrum tillsammans med Centret för konstfrämjande igång en författarturné till yrkesskolor för att inspirera studerandena att läsa och skriva.

Målet med turnén är, förutom att locka ungdomarna att läsa och skriva, också att visa hur man behandlar text på ett professionellt plan. Besöken består alltid också av delar där eleverna själva är verksamma och innehåll och utformning anpassas så att de passar med ungdomarnas studieinriktning. Besöken omfattar 2 x 45 minuter och maximalantal studeranden är 25 personer per grupp. Ett praktiskt inriktat författarbesök passar utmärkt som en del av grundstudierna i modersmål eller kommunikation.

VerksamhetLäs för barnet

Projektet Läs för barnet har som mål att upplysa småbarnsföräldrar om hur viktigt det är att läsa. Om man regelbundet läser högt för barnet utvecklas ordförrådet, den emotionella utvecklingen gynnas, och man stöder barnets läskunnighet och skolframgång. Grunden för läskunnigheten och läskulturen läggs under småbarnsåren. Hemmet har stor betydelse för barnets läsvanor: Finns det böcker i hemmet, värdesätter man läsning och ingår besök på bibliotek i familjens vardag? Läs mer


Samarbetsprojektet Finland 100 – Det stora Läsäventyret

Finland 100 – Det stora Läsäventyret är ett långsiktigt, nationellt samarbetsprojekt mellan Läscentrum och Barnboksinstitutet. Projektet tar sig an aktuella frågor om läskompetens, barnbokens framtid och betydelse i dagens Finland. Det stora läsäventyret lyfter fram barnlitteraturen och läsglädjen under hela jubileumsåret. Läs mer