Etusivu >

10 faktaa lukemisesta: tehtäviä yläkouluun

10 faktaa lukemisesta: tehtäviä yläkouluun

Tehtävävinkkien avulla herätellään ajatuksia siitä, mitä lukeminen merkitsee itselle juuri nyt, miten lukemisesta voisi innostua lisää ja miksi se on tärkeää. Tehtävien yhteydessä luetaan Lukukeskuksen 10 faktaa lukemisesta -tekstiä.

Lataa 10 faktaa lukemisesta (pdf)

Lue faktat Lukukeskuksen sivuilla.

Vinkkejä faktojen lukemiseen oppilaille:

 • Usein kappaleen ensimmäinen virke kertoo jonkin tärkeän asian. Sen jälkeen seuraa yleensä esimerkkejä tai lisätietoa. Saat siis kokonaiskuvan tekstistä, kun luet aluksi vain faktatekstin kaikkien kappaleiden ensimmäiset virkkeet.
 • Miellekartan kokoaminen tekstiä lukiessa voi auttaa hahmottamaan, mitä kaikkea siinä käsitellään ja mikä on tärkeintä.
 • Jos jokin sana tuntuu vaikealta ymmärtää, sitä voi kysyä kaverilta tai opettajalta. Kannattaa myös tutkia, mitä tietoa teksti antaa sanasta. Joskus googlaaminen voi antaa selkeän vastauksen.
 • Huomioi myös kuvaajat! Niihin on tiivistetty tietoa, joka löytyy myös tekstistä kirjoitettuna.
 • Jos haluat lisätietoa jostakin asiasta, pääset tutkimaan alkuperäistä tiedonlähdettä lähdeluettelosta. Se on jokaisen faktan lopussa. Viittaukset eri lähteisiin on merkitty tekstiin suluissa olevilla numeroilla heti kerrotun tiedon jälkeen.

 1.Lukemisen arkipäiväisyys

Tehtävässä havainnoidaan ja pohditaan, millaisiin asioihin lukutaitoa tarvitaan ja miten lukutaito tai sen puute vaikuttaa toimimiseen arjen tilanteissa. Kuvien jakamista varten tarvitaan Padlet-seinä tai vastaava.

 • Etsikää koulusta esineitä tai paikkoja, joissa toimimiseen tarvitaan lukutaitoa (esim. ohjeet käsienpesuun ruokalassa, kyltti opettajanhuoneeseen). Ottakaa kuvia näistä paikoista ja lisätkää ne yhteiselle Padlet-seinälle.
 • Palatkaa luokkaan ja lukekaa faktat Lukutaito eriytyy, sosioekonomisen taustan vaikutus osaamiseen kasvaa ja 9. Yhteiskunta vaatii meiltä yhä monimuotoisempaa lukutaitoa. Keskustelkaa vielä luokan kesken:

Miten lukutaito tai sen puute vaikuttaa toimimiseen arjen tilanteissa? Voisiko kuvienne paikoissa tulla mokia, jos ei osaisi tulkita tekstiä?

Mitä muita tärkeitä arkielämän tekstejä tulee mieleen koulun ulkopuolelta, kuten julkisilta paikoilta tai internetistä? Mitä tekstejä aikuisten täytyy osata lukea?

 • Kootkaa yhdessä lista teksteistä, joita jokaisen pitäisi pystyä lukemaan.

2. Tietoisku lukutaidosta

Tietoiskut voidaan toteuttaa julisteena, diaesityksenä, videoklippinä tai esitelmänomaisesti. Yksi vaihtoehto on toteuttaa tietoiskut jollekin digitaaliselle alustalle tai julistenäyttelynä, jolloin kaikkien töitä voidaan tutkia yhtä aikaa.

Jakakaa 10+1 faktaa lukemisesta luokan kesken. Kukin ryhmä/pari lukee oman faktansa ja valmistelee siitä tietoiskun muille seuraavien ohjeiden avulla:

 • Mikä on tekstissä oleva ongelma, jota esitellään tai johon etsitään ratkaisua?
 • Listatkaa ratkaisuja, joita tekstissä tarjotaan ongelmaan.
 • Poimikaa esitykseenne tekstistä tieto, joka yllätti teidät tai herätti ihmetystä.
 • Oletteko jostakin asiasta eri mieltä tekstin kanssa, esimerkiksi arkisten havaintojenne perusteella? Keksikää tähän havaintoon liittyvä gallupkysymys, jonka esitätte yleisölle.
 • Muistakaa merkitä lähteeksi Lukukeskuksen 10 faktaa lukemisesta 2020.

3. Kerrotaan muillekin lukutaidosta!

Tehtävässä harjoitellaan vaikuttamista ja argumentointia sekä tiedon tiivistämistä. Tehtävä sopii hyvin tietoiskujen jatkotehtäväksi, mutta se voidaan tehdä erilläänkin. Tehtävä on suunniteltu yksilötehtäväksi, mutta sen voi teettää myös parityönä.

Valitse 10 faktan otsikkolistan  perusteella kymmenestä faktasta yksi, jonka aihepiiri kiinnostaa sinua.

 • Mieti ensin hetki, mitä tiedätte aiheesta otsikon perusteella. Mitä kaikkea siihen voisi liittyä?
 • Lue teksti Lukukeskuksen nettisivuilta muistiinpanoja tehden (esim. miellekartta).
 • Tiivistä tekstistä olennainen, mielestäsi tärkein asia. Muotoile tämä asia yhdeksi virkkeeksi, jossa on myös perustelu, esimerkiksi: ”Lukutaito on elintärkeää, koska sitä tarvitaan työelämässä”.
 • Tee väitteestä meemi, kuvaa lyhyt video, suunnittele lyhyt postaus sosiaaliseen mediaan tai muotoile asia (klikki)uutisotsikoksi. Pyri vakuuttamaan kuulijat asian tärkeydestä.

4. Keskustelu lukemisesta esikuvan kanssa

Tehtävässä mietitään omaa suhdetta lukemiseen myönteisten muistojen ja kiinnostuksenkohteiden kautta sekä tutustutaan omaan lukemisesikuvaan.

Lue fakta 6. Nuoret saa lukemaan yksilöllisillä toimilla. Kirjoita ylös:

Mikä on paras lukukokemukseni? Mitä luin? Missä? Yksin vai yhdessä jonkun kanssa?

Valitse kolme asiaa, jotka teet mielelläsi oman lukemisesi eteen:

 • Etsin harrastukseen liittyviä kirjoja hakukoneella tai kirjaston tietokannasta.
 • Kokeilen pakohuonepeliä tai suunnittelen sellaisen itse.
 • Kuuntelen rap-lyriikoita.
 • Kirjoitan chatfiktiota.
 • Kirjoitan fanfictiota.
 • Luen ääneen kaverille.
 • Jotain muuta, mitä?

Lukemista oppii kuitenkin parhaiten vain lukemalla enemmän. Siksi tarvitset motivoivan esikuvan, joka kannustaa sinua! Tiedät varmaan ainakin yhden hyvän tyypin, joka harrastaa lukemista. Hän voi olla julkkis, sukulainen, kaveri, opettaja tai vaikka kuviteltu lukemisen supersankari.

 • Kuka on lukemisesikuvasi?
 • Miten tämä tyyppi kannustaisi sinua lukemaan enemmän? Kirjoita vuoropuhelu tai chatfiktio-keskustelu sinun ja lukemisesikuvasi välille. Chatfiktiota voi tehdä esimerkiksi Texting story -sovelluksella.
 • Keskustelu voi olla esimerkiksi väittely siitä, kannattaako lukeminen vai ei, tai sitten voit aloittaa keskustelun kysymällä häneltä neuvoa.
 • Kirjoita esikuvan paras neuvo paperille. Kiinnitä tämä slogan paikkaan, jossa näet sen usein, esimerkiksi seinälle, lompakkoon tai kalenterin väliin.
 • Jos mahdollista, juttele lukemisesta myös oikeasti tämän henkilön kanssa!

7. Lukuhaasteen nikkarointia

Tehtävässä oppilaat pääsevät ideoimaan lukuhaastetta, jonka avulla lisätään jonkin ikäryhmän lukutaitoa. Äänestäkää parhaasta ja käyttökelpoisimmasta haasteideasta.

Suunnitelkaa 3–4 hengen ryhmissä haaste, jonka avulla voisi edistää jonkin ikäryhmän lukemista. Valitkaa yksi ikäryhmistä ja lukekaa ainakin yksi siihen liittyvä teksti:

 • pikkulapset tai pikkulasten vanhemmat: fakta Tieto varhaislukemisen hyödyistä vaikuttaa perheiden lukutottumuksiin ja fakta 3. Lapselle lukeminen voi antaa lähes vuoden etumatkan koulupolulle
 • alakouluikäiset: fakta Kouluilla on vaihtelevat mahdollisuudet tasa-arvoiseen lukutaitotyöhön
 • nuoret: fakta Kouluilla on vaihtelevat mahdollisuudet tasa-arvoiseen lukutaitotyöhön ja fakta 6. Nuoret saa lukemaan yksilöllisillä toimilla.
 • aikuiset: fakta 60 % suomalaisista kokee lukevansa liian vähän ja fakta 7. Yhteiskunnan on tunnistettava kaikenikäiset heikosti lukevat

Napatkaa hyviä haasteideoita faktoista tai keksikää tiedon pohjalta uusi keino, jolla kohderyhmä saadaan innostumaan lukemisesta.

Valitkaa haasteen tavoite:

 • levittää tietoisuutta lukutaidon tärkeydestä
 • tehdä lukemisesta houkuttelevampaa
 • lisätä lukemista arkeen
 • innostaa lukemiseen kirjoittamisen kautta
 • keksiä uusia tapoja harjoitella lukutaitoa
 • vai jotain muuta?

Kirjatkaa ylös:

 • Kenelle haaste on suunnattu?
 • Mitä täytyy tehdä osallistuakseen haasteeseen?
 • Kuka tai mikä taho haasteen voisi toteuttaa?
 • Miten haasteen voi voittaa? Onko voittajia vain yksi vai voiko olla useampiakin?
 • Mitä voittaja saa palkinnoksi?

Esitelkää haasteet luokan kesken ja äänestäkää, mikä on paras!

8. Kuinka montaa kieltä mahtuu runoon?

Tehtävässä tehdään näkyväksi oppilaiden osaamista eri kielillä, tutkitaan miten eri kieliä voi käyttää yhdessä ja leikitellään kielellä. Runoista voi tehdä lyhyempiä tai pidempiä. Myös riimejä ja säepareja voi kierrättää oppilaiden kesken tehtävän myöhemmissä vaiheissa, jos luovuus meinaa jumittua.

Tehtävän pohjustukseksi voidaan lukea fakta 8. Monikielisyyden tukeminen edistää kaikkea oppimista.

 • Kirjoita kolmelle paperilapulle eri sanat jollakin muulla kielellä kuin opetuskielellä. Lisää sanan viereen, mitä se tarkoittaa yhteisellä kielellä.
 • Kootkaa luokan sanalaput hattuun sekaisin. Jokainen nostaa itselleen 1–3 sanaa.
 • Tee paperille vaihe vaiheelta pieni runo, jossa käytät nostamiasi sanoja:

Riimittele: Keksi yhteisen kielen sana, joka rimmaa nostamasi sanan kanssa, kun sen lukee ääneen (alkusointu tai loppusointu). Kysy luokkakaverilta, jos et tiedä miten sana sanotaan!

Säeparit: Kirjoita riimiparien ympärille kaksi runon säettä eli riviä. Toinen sana tulee ensimmäiseen säkeeseen ja toinen toiseen, riimin perusteella joko säkeiden alkuun tai loppuun.

Yhdistä säeparit runoksi! Voit lisätä väliin sanoja tai lisäsäkeitä, jos haluat. Voit myös keksiä runolle nimen.

 

 • Runot voidaan ripustaa seinälle ja ihmetellä yhdessä, millaisia niistä syntyi. Tutkikaa runoja.Miten eri kielten sekoittaminen vaikuttaa runoihin? Voidaan myös pitää pieni lavarunotuokio ja lukea runoja ääneen!

Esimerkkejä runon rakentamisen tueksi:

 • Riimittely: cat – kärpät, hemma – Emmawallah – valtakunta

 

 • Säeparit, loppusointu:

Kunpa olisin hemma

siellä odottaa pikkusisko Emma.

 

tai alkusointu:

 

Wallah, sanoin,

valtakunnan saat kokonaan.

 

 • runoksi yhdistäminen:

Prinsessa ja jääkiekkofani

Olipa kerran CAT

sen lempijoukkue oli Kärpät.

Pelissä se mietti että

Kunpa olisin hemma

siellä odottaa pikkusisko Emma.

 

Kotimatkalla kohtasimme ja se pyysi mun kättä.

Wallah, sanoin,

valtakunnan saat kokonaan.