Tietoa lukemisesta

5 faktaa lasten ja nuorten lukemisesta

Lukukeskuksen kokoamaa ajankohtaista tutkimustietoa lasten ja nuorten lukemisesta, lukutottumuksista, -motivaatiosta ja lukutaidosta. Lue lisää


Lukutaitotutkija Simone C. Ehmig vieraili Suomessa 22.-24.1.

Simone C. Ehmigin esitykset lukutaidon sukupuolittuneisuudesta sekä varhaislapsuuden lukutavoista nyt ladattavissa. Lue lisää


”Lapselle ääneen lukeminen on ainoa tehokkaaksi todettu keino vaikuttaa lukutottumuksiin”

Lukukeskus ja Goethe-instituutti järjestivät viime keskiviikkona seminaarin "Kännykkäpelejä vai ääneen lukemista" Goethe-instituutin tiloissa. Lue lisää


Sanat haltuun -loppuraportti: Ammattikoululaisten lukutaito nousuun rap-lyriikoilla

Sanat haltuun -hankkeen tavoitteena oli innostaa ammattikoulujen opiskelijat lukemaan ja parantamaan lukutaitoaan. Lukukeskus järjesti UPM:n tuella 100 toiminnallista lukutaitotyöpajaa ammattikoulujen teknisten alojen opiskelijoille eri puolella Suomea. Lue lisää


10 faktaa lukemisesta 2017

Lukukeskuksen vuosittain julkaisema 10 faktaa lukemisesta -tietopaketti tarjoaa tilannekuvan Suomen lukutaidosta ja lukemisesta. Selvitys kokoaa yhteen kotimaisia ja kansainvälisiä lukutaitotutkimuksia, oppimistuloksia mm. PISA- ja PIRLS-tutkimuksista ja luo katsauksen eri keinoihin, millä tukea lukutaitotyötä ja -intoa. Lue lisää


Kolumni: Lukeminen ei ole vain hauskaa, se on eloonjäämistaito

Lukukeskuksen Sanat haltuun -työpajoja vetävä Aleksis Salusjärvi puhuu lukemisesta Ylen kolumnissaan. Lukeminen ei ole vain hauskaa, vaan se on eloonjäämistaito. Informaatioyhteiskunnassa ei voi pärjätä ilman kykyä omaksua tietoa ja tarkastella sitä monelta kantilta. Lue lisää


10 faktaa lukutaidosta maailmalla

Lukukeskus on koonnut tietopaketin 10 faktaa lukutaidosta maailmalla. Lue lisää


Tutkimusraportti valmistunut: Lukutaito ei siirry itsestään sähköiseen formaattiin

Lukukeskuksen teettämä tutkimus osoittaa, että sähkökirjojen lukemiseen täytyy erikseen harjaantua. Lukutaito tai kyky ymmärtää lukemaansa ei sellaisenaan siirry digitaaliseen formaattiin. Neljäsluokkalaisten parissa toteutettu tutkimus vertaili lasten lukemista kirjan ja tabletilla luetun sähköisen kirjan välillä. Tulokset osoittivat, että lapset kokivat kirjan lukemisen myönteisemmin kuin tabletilta lukemisen. Lue lisää


10 faktaa lukemisesta 2015

Lukukeskus on koonnut eri tutkimuksista 10 faktaa lukemisesta, jotka selvittävät suomalaisten lukutaitoa ja suhtautumista lukemiseen. Lue lisää


Elinet - Euroopanlaajuista lukutaitotietoa

ELINET (European Literacy Policy Network) on luku- ja kirjoitustaidon edistämisen parissa toimivien eurooppalaisten järjestöjen liitto. Sen tavoitteena on kehittää lukutaitopolitiikkaa jäsenvaltioissaan, jotta riittämättömästä luku- ja kirjoitustaidosta kärsivien lasten, nuorten ja aikuisten määrää Euroopassa voitaisiin vähentää. Lue lisää


Suomen uusi lukutaito -tutkimusraportti

Lukukeskuksen teettämä tutkimus osoittaa, että sähkökirjojen lukemiseen täytyy erikseen harjaantua. Lukutaito tai kyky ymmärtää lukemaansa ei sellaisenaan siirry digitaaliseen formaattiin. Lue lisää


Lukuinto

Opetus- ja kulttuuriministeriön Lukuinto-ohjelma on kolmen vuoden ajan innostanut lapsia ja nuoria monipuolisen lukemisen ja kirjoittamisen maailmaan. Ohjelman tulokset on koottu tähän oppaaseen. Lue lisää