Koti >

Tietoa lukemisesta

Tietoa lukemisesta ja lukutaidosta

Lukukeskus kerää ja jakaa tietoa lukemisesta yleisölle, medialle ja vaikuttajille. Tutkitun tiedon avulla Lukukeskus vaikuttaa siihen, että yhteiskunnassa puhutaan lukutaidosta ja lukemisesta ja sitä arvostetaan ja tuetaan. Lukukeskus osallistuu aktiivisesti lukutaitoa ja lukemista koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuo uusia näkökulmia totuttuihin toimintatapoihin.

10 faktaa lukemisesta

Artikkeleita ja selvityksiä

Ljubljanan lukutaitomanifesti on Euroopan yhteinen vetoomus lukemisen puolesta 

Edistynyt lukutaito ja kyky syventyvään lukemiseen on välttämätön taito nyky-yhteiskunnassa, muistuttaa lokakuun 10. päivä 2023 julkaistu Ljubljanan lukutaitomanifesti. Lukukeskus on yksi sen allekirjoittaneista lukutaitojärjestöistä.

Lue artikkeli

Aikuisten heikko lukutaito esteenä työllistymiselle

Heikko lukutaito on esteenä työllistymiselle, selviää Helsingin kaupungin työllisyyspalvelujen ja Lukukeskuksen tuottamasta kyselystä. Joka kolmas työllisyyspalvelujen asiantuntija arvioi että on jättänyt työn tarjoamatta suomea äidinkielenään puhuvalle työnhakijalle heikon lukutaidon takia.

Lue artikkeli

Lapset, nuoret ja lukeminen muuttuvassa mediaympäristössä

Opetushallituksen Lukutaito-ohjelman erityisasiantuntija Hanna Järvenpää kirjoittaa Lukuviikon vierailijablogissa lasten ja nuorten digitaalisesta vapaa-ajan lukemisesta.

Lue artikkeli

Lukemisen monet muodot: 4 + 1 tapaa lukea

Tässä artikkelissa nostamme esiin neljä erilaista tapaa lukea, ja kerromme, miksi on tärkeää löytää juuri itselle sopivin lukemisen muoto.

Lue artikkeli

Monikielinen lukutaito -selvitys

Päiväkodit ja kirjastot ovat keskeisessä asemassa sellaisten lasten lukutaidon tukijoina, joiden vanhemmat puhuvat muuta kuin suomea tai ruotsia.

Lue artikkeli

Yli neljännes perheistä alkoi lukea kirjakassin ansiosta

Neuvolasta Lukulahja lapselle -kirjakassin saaneista perheistä kaksi kolmasosaa lukee lapselleen aiempaa enemmän, selviää tuoreesta vaikuttavuuskyselystä. Neuvoloiden terveydenhoitajista kaikki uskovat kirjakassin kannustavan perheitä lukemaan.

Lue artikkeli

Lukeminen lisääntyi koronakeväänä 2020

Lukukeskuksen teettämä kysely osoittaa kirjojen lukemisen lisääntyneen keväällä 2020 niin lapsiperheissä kuin aikuistenkin keskuudessa. Lähes neljännes suomalaisvanhemmista on lukenut lapsilleen tavallista enemmän koronaepidemiasta johtuvana poikkeusaikana, aikuisista joka neljäs kertoo lukeneensa tavallista enemmän.

Lue artikkeli

Ammattikoululaisten lukutaito nousuun rap-lyriikoilla

Sanat haltuun -hankkeen tavoitteena oli innostaa ammattikoulujen opiskelijat lukemaan ja parantamaan lukutaitoaan.

Lue artikkeli

Lukeminen varhaislapsuudessa ja nuorten miesten lukutaito

Tutkimuspäällikkö Dr. Simone C. Ehmig esiintyi Lukukeskuksen vieraana puhumassa nuorten miesten lukutaidosta sekä varhaislukemisesta.

Lue artikkeli

Kriittinen lukutaito on kansalaistaito

”Kriittisestä lukutaidosta on tullut yhä tärkeämpi taito samalla, kun virheellisen ja väärän tiedon leviämisestä on tullut yksi nyky-yhteiskunnan suurimmista ongelmista.” Jyväskylän yliopiston apulaisprofessori Minna Torppa kertoo kriittisen lukutaidon tukemisesta ja CRITICAL-hankkeesta Lukuviikon asiantuntija-artikkelissa.

Lue artikkeli

Aikuisten lukutaito vaatii lisää tunnistamista

Lukutaito on kansalaistaito, joka ehkäisee syrjäytymistä ja mahdollistaa aktiivisen osallisuuden yhteiskuntaan. Suomalaisista aikuisista 11 %:lla on kuitenkin heikko lukutaito. Kirjastot ovat avainasemassa tavoittamassa heikosti lukevia aikuisia.

Lue artikkeli

Kuka auttaa heikosti lukevaa?

Turun Ammattikorkeakoulun sosiaalipedagogiikan opiskelijat tutustuivat lukutaidon merkitykseen työpaikoilla. Epätietoisuus lukutaidon tukipalveluista oli eri organisaatioissa yleistä.

Lue artikkeli

Suomen uusi lukutaito

Lukukeskuksen teettämä tutkimus osoittaa, että sähkökirjojen lukemiseen täytyy erikseen harjaantua. Lukutaito tai kyky ymmärtää lukemaansa ei sellaisenaan siirry digitaaliseen formaattiin. Neljäsluokkalaisten parissa toteutettu tutkimus vertaili lasten lukemista kirjan ja tabletilla luetun sähköisen kirjan välillä. Tulokset osoittivat, että lapset kokivat kirjan lukemisen myönteisemmin kuin tabletilta lukemisen.

Lue artikkeli

Tilaa uutiskirje

Olen lukenut ja hyväksyn tietosuojaselosteen