Etusivu > Uutiset >

Yli neljännes perheistä alkoi lukea kirjakassin ansiosta

Yli neljännes perheistä alkoi lukea kirjakassin ansiosta

Neuvolasta Lukulahja lapselle -kirjakassin saaneista perheistä kaksi kolmasosaa lukee lapselleen aiempaa enemmän, selviää tuoreesta vaikuttavuuskyselystä. Neuvoloiden terveydenhoitajista kaikki uskovat kirjakassin kannustavan perheitä lukemaan.

Lukulahja lapselle -kirjakassin tavoitteena on taata tasavertaiset mahdollisuudet lukemiseen kaikissa vauvaperheissä ja tukea lasten kielellistä kehitystä kannustamalla vanhempia lukemaan säännöllisesti lapselleen.

Lukulahja lapselle -kirjakasseja on jaettu valtakunnallisesti Suomen neuvoloissa kaikille 2019-21 syntyneille lapsille. Kirjakassi on jaettu perheille lapsen ensimmäisen ikävuoden aikana, ja sen tavoitteena on ollut lisätä varhaislukemista vauvaperheissä. Ääneen lukemisella on tutkitusti monia vaikutuksia lapsen kielelliseen kehitykseen, oppimisen edellytyksiin ja koko perheen hyvinvointiin.

Lukulahja lapselle -kirjakassin vaikutuksia on seurattu vaikuttavuuskyselyin. Lokakuussa 2021 toteutettuun kyselyyn vastasi 770 alle 3-vuotiaan lapsen vanhempaa, jotka olivat saaneet neuvolasta kirjakassin. Vaikuttavuuskyselyyn vastasi myös 220 terveydenhoitajaa. Selvitykset on toteuttanut Tutkimusyhtiö Innolink.

Perheet lukevat nyt päivittäin

Lukulahja lapselle -kirjakassin saaneista perheistä 63% kertoi kirjakassin lisänneen perheen lukemista; 27 % perheistä kertoi aloittaneensa lukemisen saatuaan kirjakassin ja 36% perheistä kertoi lukeneensa tavallista enemmän.

Niissä perheissä, joissa lukeminen oli alkanut kirjakassin ansiosta, lukemisesta oli myös tullut säännöllinen osa arkea; jopa 77 % perheistä kertoi lukevansa nyt vähintään kerran päivässä. Valtaosa näistä perheistä oli lukenut kirjakassin kirjat yli 10 kertaa, kolmannes jopa yli 20 kertaa. Kirjakassi on siis vaikuttanut erityisesti niihin perheisiin, joissa ei muuten olisi luettu.

Perheissä, joissa lukeminen oli aloitettu neuvolasta saadun kirjakassin ansiosta, myös kirjoja on tavallista vähemmän; neljännes perheistä kertoo, että kotona on vain viisi lastenkirjaa tai vähemmän. Kaikista kirjakassin saaneista perheistä näin on alle viidenneksellä perheistä. Lukulahja lapselle -kirjakassin kirjat ovat kodin ainoat lastenkirjat 5 %:lla kirjakassin saaneista perheistä. Se tarkoittaisi koko ikäluokkaan suhteutettuna noin 2500 lapsiperhettä.

Neuvolasta kaivataan tukea jatkossakin

Iltasatuhetki on perheille suosituin hetki lukea, mutta Lukulahja lapselle -kirjakassi on innostanut perheitä tarttumaan kirjaan myös muina arjen hetkinä. Kirjakassin tavoitteena onkin, että lukemisesta tulisi luonteva osa arkea, ja vanhempia on kirjakassin materiaaleissa kannustettu löytämään itselle parhaiten sopivat lukuhetket.

Tärkeimmät syyt lukemiselle ovat vanhempien mielestä lapsen sanavaraston lisääntyminen sekä yhteisen lukuhetken rauhoittava vaikutus. Kirjakassin saaneet vanhemmat tunnistavat avoimien vastausten perusteella hyvin lukemisen merkityksen lapsen kehitykselle.

Kirjakassin saaneet perheet toivovat saavansa myös jatkossa tukea ja lisää tietoa lukemisen merkityksestä neuvolasta. Yli puolet toivoo saavansa neuvolasta lapselle sopivia kirjoja ja hieman alle puolet tietoa lukemisen hyödyistä. 92% perheistä toivoo, että Lukulahja lapselle -kirjakasseja jaettaisiin neuvoloissa myös jatkossa.

Terveydenhoitajat sitoutuneet kirjaohjelmaan

Lukulahja lapselle -vaikuttavuuskyselyyn vastanneista terveydenhoitajista lähes puolet kokee, että lasten kielellinen kehitys on heikentynyt osittain tai selkeästi viime vuosina. Terveydenhoitajista yli kolmannes on huolissaan lasten kielellisestä kehityksestä. Terveydenhoitajien avoimissa vastauksissa nousi esiin erityisesti huomiot puheen viivästymisestä.

Terveydenhoitajat tunnistavat hyvin lukemisen vaikutukset lapsen kielelliselle kehitykselle ja perheen hyvinvoinnille. Kaikki kyselyyn vastanneet terveydenhoitajat myös uskovat Lukulahja lapselle -kirjakassin kannustavan perheitä lukemaan. Siksi 100 % vastanneista haluaisi jakaa kirjakasseja myös jatkossa. Yli puolet terveydenhoitajista haluaisi lisäksi kartuttaa omaa osaamistaan ja saada lisää tietoa lukemisen merkityksestä.

Lukulahja lapselle -ohjelma

Lukulahja lapselle -ohjelman tavoitteena on tarjota tasavertaiset mahdollisuudet varhaislukemiseen kaikissa Suomen vauvaperheissä. Neuvoloissa jaettavan kirjakassin vaikutuksia perheiden lukutottumuksiin seurataan koko kolmen vuoden ajan Tutkimusyhtiö Innolinkin toteuttamilla vaikuttavuuskyselyillä.

Lukulahja lapselle -ohjelma 2019-21 on valmisteltu ja toteutettu Suomen Kulttuurirahaston myöntämällä 1,2 milj. euron rahoituksella sekä eduskunnan 150 000 euron avustuksella.

Kirjakassin sisältö on laadittu yhteistyössä moniammatillisen asiantuntijaryhmän kanssa. Valmisteluun osallistui lastenkirjailijoita, kuvittajia, tutkijoita, kirjastoammattilaisia, sosiaalityöntekijä sekä THL:n neuvola-asiantuntija, tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen.

Lukulahja lapselle- kirjakassi on jaettavana kaikissa Suomen kunnissa. Kirjakasseja jaetaan vuosina 2019-21 yhteensä 150 000 kappaletta. Kirjakassi on saatavilla suomeksi, ruotsiksi, pohjoissaameksi, inarinsaameksi, koltansaameksi, venäjäksi, viroksi, arabiaksi ja somaliksi.

Tarkemmat tulokset

 

Lisätietoja:

Emmi Jäkkö,
Kehittämis- ja viestintäpäällikkö
puh. 050 563 8998
emmi.jakko@lukukeskus.fi