Koti >

Lukukeskus

Lukukeskus

Lukukeskus puolustaa kaikkien tasa-arvoista oikeutta lukemiseen ja lukutaitoon.
Lukukeskus kokoaa tietoa lukemisesta ja lukutaidosta ja toimii asiantuntijana kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Luomme uusia toimintamalleja ja olemme mukana lukemista edistävissä kampanjoissa ja hankkeissa. Välitämme kirjailijavierailuja, jotka lisäävät lukuintoa ja edistävät kirjailijoiden toimeentuloa. Julkaisemme kahta kirjallisuuslehteä.

Lukukeskuksen tehtävät

Edistää lukutaitoa ja tukee pitkäjänteistä lukemista
Toimii lukemisen ja lukutaidon asiantuntijana
Tarjoaa palveluja muille lukemiseen liittyville toimijoille

Lukukeskus organisaationa tunnetaan kattavasta viestinnästä, hyvästä palvelusta, vaikuttavuudesta ja valmiudesta yhteistyöhön Suomessa ja kansainvälisesti. Lukukeskuksessa seurataan lukemisen muutoksia, vaikutetaan päätöksentekoon, toimitaan valtakunnallisesti kieli- ja kulttuurirajoja ylittäen, tuetaan kirjallisuuden tekijöitä ja avataan portteja lukemiseen.

Lukukeskus on tunnettu ja luotettu kumppani ja tietolähde. Lukukeskus tunnistaa akuutit tarpeet ja reagoi nopeasti ja joustavasti toimintaympäristön muutoksiin. Seuraamme, osallistumme ja vaikutamme yhteiskunnalliseen keskusteluun lukutaidosta ja lukemisesta. Seuraamme koulutus- ja kirja-alan muutoksia ja sovellamme toimintaamme niihin vastaavaksi.

Lukukeskuksen strategia 2020-2022 – lukemalla parempi maailma

Tietoa lukemisesta kotimaassa ja kansainvälisesti

Lukukeskus kerää ja jakaa tietoa lukemisesta yleisölle, medialle ja vaikuttajille. Tutkitun tiedon avulla Lukukeskus vaikuttaa siihen, että yhteiskunnassa puhutaan lukutaidosta ja lukemisesta ja sitä arvostetaan ja tuetaan. Lukukeskus osallistuu aktiivisesti lukutaitoa ja lukemista koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuo uusia näkökulmia totuttuihin toimintatapoihin.

Lukukeskus on tiiviisti yhteydessä kansainvälisiin sisarorganisaatioihin ja verkostoihin. Aktiivinen osallistuminen Euroopan lukemista ja lukutaitoa edistävään EURead-järjestön toimintaan on tuonut arvokkaita kontakteja, uusia ideoita ja toimintatapoja Suomessa hyödynnettäväksi. Lukukeskuksen yhteistyö pohjoismaisten yhteistyökumppanien kanssa on tiivistynyt kahden viime vuoden aikana.

Kampanjat ja hankkeet

Lukukeskuksen hanketyö perustuu tutkittuun tietoon ja konkreettisiin toimiin. Hankkeet ovat vaikutuksiltaan laaja-alaisia ja tähtäävät pitkäjänteiseen muutokseen.

  • Lue lapselle on varhaislukemisen kokonaisuus, jossa on pilotoitu ja luotu uusia toimintamalleja sekä neuvoloiden että varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Monipuoliset ja innostavat valistusmateriaalit ja palveleva verkkosivu jakavat tietoa lapselle lukemisen tärkeydestä. Lue lapselle -hanke laajeni vuonna 2019 Lukulahja lapselle -ohjelmaksi. Kaikki Suomessa vuosina 2019-2023 syntyvät saavat neuvolatarkastuksessa oman kirjakassin. Ohjelman rahoitti vuosina 2019 ja 2021 Suomen Kulttuurirahasto. Vuonna 2022 ja 2023 Lukulahja lapselle sai jatkoa, kun eduskunta päätti rahoittaa ohjelman.
  • En författare till varje skola -hanke tarjoaa ruotsinkielisille kouluille mahdollisuuden tilata kirjailijavieraan 1 euro/oppilas omavastuuhintaan. Kirjailijat kertovat vierailuilla kirjoistaan, keskustelevat oppilaiden kanssa lukemisesta sekä puhuvat omista luku- ja kirjoituskokemuksistaan. Osallistuvat koulut sitoutuvat lukemaan kirjailijan kirjoittaman kirjan ja valmistelemaan vieraalle kysymyksiä ennen vierailua. Hankkeen rahoittaa Svenska kulturfonden ja Konstsamfundet.
  • Prata bok on ruotsinkieliselle luokalle ainutlaatuinen  mahdollisuus päästä tapaamaan kirjailijoita ja tuomaan oma äänensä ja näkökulmansa messuyleisölle. Oppilaat pääsevät haastattelemaan kirjailijoita Helsingin kirjamessuilla ja tutustumaan heidän teoksiinsa. Hankkeen rahoittaa Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne ja Svenska kulturfonden.
  • Sanat haltuun tuki vaikeasti tavoitettavien nuorten lukutaitoa ja lukemista rap-lyriikkaan keskittyvillä työpajoilla. Hankkeen opetusmetodit ja tutkimustulokset ovat vapaasti hyödynnettävissä myös hankkeen päätyttyä. Sanat haltuun käynnistyi vuonna 2016 tavoitteenaan innostaa ammattikoulujen opiskelijat lukemaan ja parantamaan lukutaitoaan. Lukukeskus järjesti UPM:n tuella 100 toiminnallista lukutaitotyöpajaa ammattikoulujen teknisten alojen opiskelijoille eri puolella Suomea. Hanke jatkui vuonna 2021 ja 2022 osana perusasteen äidinkielen opetusta sekä vankiloissa yhteistyössä rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Työpajojen pohjalta on luotu opettajan opas kaikkien kiinnostuneiden käyttöön. Hankeen rahoitti Opetushallituksen Lukuliike.
  • Monikielinen lukutaito selvitti maahanmuuttajaperheiden sekä päiväkodin ja kirjaston valmiuksia tukea lapsen monikielisyyttä sekä oman äidinkielen osaamista. Selvityksen perusteella on selkeä tarve materiaalille, jolla ohjataan päiväkotien ja kirjastojen ammattilaisia opastamaan vanhempia tukemaan lapsen lukutaitoa kotona. Lisäksi tarvitaan materiaalia vanhemmille, jolla he voivat tukea lastensa lukutaitoa. Lukukeskus tulee tuottamaan selvityksessä toivottuja materiaaleja.
  • Kirja eläväksi -hanke keskittyi kirjailijavierailujen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen ympäri Suomen. Vuonna 2022 yhteensä 2000 lasta ja nuorta kohtasi kirjailijan Kirja eläväksi -hankkeen kirjailijavierailuilla oppilaitoksissa ja päiväkodeissa. Kirja eläväksi -kirjailijavierailujen ja lukutaitotyöpajojen tavoitteena oli saada lapset ja nuoret löytämään lukemisen ja kirjallisuuden eri muodot, ja innostaa lukemaan kaikissa kieli- ja ikäryhmissä. Hankkeen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.
  • Lukuviikko on Lukukeskuksen vuosittainen lukemisen teemaviikko. Lukuviikon vaihtuva teema innostaa kouluja, kirjastoja, kirjakauppoja, mediaa ja muita toimijoita nostamaan esiin lukemista ja lukutaitoa.

Kirjailijavierailut

Lukukeskus järjestää ainoana Suomessa järjestelmällisesti kirjailijavierailuja, jotka edistävät lukuintoa ja lisäävät kirjailijoiden toimeentuloa. Lukukeskuksen vierailupalvelusta löytyy yli 1000 kirjallisuuden alan ammattilaista. Vuonna 2022 koronarajoituksista huolimatta Lukukeskus pystyi tarjoamaan työtilaisuuksia kirjailijoille kehittämällä palvelujaan, ja Lukukeskuksen kautta tilattiin yli 1700 lähi- ja virtuaalivierailua ympäri Suomen. Kirjailijat esiintyivät mm. kouluissa, kirjastoissa, kulttuuritapahtumissa ja kirjamessuilla.

Lukukeskuksen julkaisut

Lukufiilis on nuorten oma sähköinen kirjallisuusmedia, joka tukee nuorten lukuharrastusta juuri siinä iässä, jossa lukuharrastus usein hiipuu. Lukufiilis.fi on ilmestynyt netissä vuodesta 2016, ja lukijamäärät ovat kasvaneet jatkuvasti. Lukufiilis palvelee niitä nuoria, jotka lukevat paljon ja ovat kiinnostuneita kirjallisuudesta.

Kaksikielinen Kiiltomato-Lysmasken nettilehti vahvistaa Lukukeskuksen roolia kirjallisuuskentällä. Kiiltomadossa nostetaan esiin kirjoja valtavirran ulkopuolelta, ja se tukee näin monipuolista kirjallisuutta ja erilaisten kirjailijoiden työtä.  Kiiltomadon arkistossa on 4000 kirja-arvostelua ja lisää julkaistaan jatkuvasti.

Hallinto ja talous

Lukukeskuksessa työskentelee kokoaikaisesti viisi ja osa-aikaisesti kolme henkilöä. Vakituisen henkilöstön lisäksi  Lukukeskuksessa on vaihtelevasti hankkeista vastaavaa henkilökuntaa ja julkaisujen toimittajia palkkasuhteessa ja toimeksiantosopimuksella. Lukukeskuksen tuloista noin puolet on julkisista lähteistä (OKM) ja puolet yksityisistä (säätiöt ja yritykset). Omia tuloja on kirjailijavierailuista saadut palvelumaksut, jotka kattavat noin neljänneksen vierailujen järjestämisestä aiheutuvista kuluista. Perushallinnon kulut katetaan OKM:n toiminta-avustuksella. Lukukeskus vuokraa tilojaan Villa Kivi säätiöltä ja on sijainnut samalla paikalla jo lähes 30 vuotta.

Kumppanit ja rahoittajat

Lukukeskus perustettiin vuonna 1972 kirjailijajärjestöjen ja liittojen toimesta. Lukukeskuksella on kymmenen kirjallisuuden alan jäsenjärjestöä: Finlands Svenska Författareförening, Kansanvalistusseura, Suomen arvostelijain liitto, Suomen Kirjailijaliitto, Suomen kirjastoseura, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, Suomen lasten- ja nuortenkirjailijat, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat, Suomen tietokirjailijat ja Äidinkielen opettajain liitto.

Lukukeskus on jäsenenä seuraavissa järjestöissä ja ryhmissä: EURead, ELINET, Suomen YK-Liitto, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry, Kulttuuri- mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry, Mediakasvatusseura ry ja Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry.

Lukukeskus – Läscentrum ry:n toimintaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä suomalaiset säätiöt. Lukukeskusta ovat vuonna 2021 tukeneet Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Otavan Kirjasäätiö, Elinkeinoelämän keskusliitto, Alfred Kordelinin säätiö, Förening Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, Svenska författareförening, Suomen Kulttuurirahasto, Lauri Jäntin Säätiö, Brita Maria Renlunds Stiftelsen, Kuluttajaosuustoiminnan säätiö ja Otto A. Malms donationsfond.

Lukukeskuksen hallitus

Puheenjohtaja

Kirjailija Juha Itkonen, Suomen Kirjailijaliitto

Jäsenet

Kirjailija Lena Frölander-Ulf, Finlands svenska författareförening
Kirjailija Mia Franck, Finlands svenska författareförening
Kääntäjä Laura Jänisniemi, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto
Kirjailija Salla Simukka, Suomen Kirjailijaliitto
Toimittaja Vesa Rantama, Suomen arvostelijain liitto
Viestintäpäällikkö Anne Rutanen, Suomen tietokirjailijat
Kirjailija Silja Sillanpää, Suomen lasten- ja nuortenkirjailijat
Vastaava tuottaja Anni Kekki, Suomen kirjastoseura
Projektikoordinaattori Mika Vainio, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat
Opettaja Taina Timonen-Keskimäki, Äidinkielen opettajain liitto
Koulunjohtaja Tuija Tammelander, Kansanvalistusseura

Lukukeskuksen vuosi 2022

Lukukeskus lukuina 2022 (pdf)

Lukukeskuksen toimintakertomus 2022

Lukukeskuksen henkilökunta

Lukukeskuksen henkilökunnan yhteystiedot, käyntiosoitteen ja laskutusosoitteen löydät täältä.

Lukukeskus – Läscentrum
Villa Kivi, Linnunlauluntie 7, 00530 Helsinki
lukukeskus@lukukeskus.fi

Tilaa uutiskirje

Olen lukenut ja hyväksyn tietosuojaselosteen