Koti >

Lukukeskus

Lukukeskus

Lukukeskus puolustaa kaikkien tasa-arvoista oikeutta lukemiseen ja lukutaitoon.
Lukukeskus kokoaa tietoa lukemisesta ja lukutaidosta ja toimii asiantuntijana kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Luomme uusia toimintamalleja ja olemme mukana lukemista edistävissä kampanjoissa ja hankkeissa. Välitämme kirjailijavierailuja, jotka lisäävät lukuintoa ja edistävät kirjailijoiden toimeentuloa. Julkaisemme kahta kirjallisuuslehteä.

Lukukeskuksen tehtävät

Edistää lukutaitoa ja tukee pitkäjänteistä lukemista
Toimii lukemisen ja lukutaidon asiantuntijana
Tarjoaa palveluja muille lukemiseen liittyville toimijoille

Lukukeskus organisaationa tunnetaan kattavasta viestinnästä, hyvästä palvelusta, vaikuttavuudesta ja valmiudesta yhteistyöhön Suomessa ja kansainvälisesti. Lukukeskuksessa seurataan lukemisen muutoksia, vaikutetaan päätöksentekoon, toimitaan valtakunnallisesti kieli- ja kulttuurirajoja ylittäen, tuetaan kirjallisuuden tekijöitä ja avataan portteja lukemiseen.

Lukukeskus on tunnettu ja luotettu kumppani ja tietolähde. Lukukeskus tunnistaa akuutit tarpeet ja reagoi nopeasti ja joustavasti toimintaympäristön muutoksiin. Seuraamme, osallistumme ja vaikutamme yhteiskunnalliseen keskusteluun lukutaidosta ja lukemisesta. Seuraamme koulutus- ja kirja-alan muutoksia ja sovellamme toimintaamme niihin vastaavaksi.

Tietoa lukemisesta ja kansainvälinen yhteistyö

Lukukeskus kerää ja jakaa tietoa lukemisesta yleisölle, medialle ja vaikuttajille. Tutkitun tiedon avulla Lukukeskus vaikuttaa siihen, että yhteiskunnassa puhutaan lukutaidosta ja lukemisesta ja sitä arvostetaan ja tuetaan. Lukukeskus osallistuu aktiivisesti lukutaitoa ja lukemista koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuo uusia näkökulmia totuttuihin toimintatapoihin.

Lukukeskus on tiiviisti yhteydessä kansainvälisiin sisarorganisaatioihin ja verkostoihin. Aktiivinen osallistuminen Euroopan lukemista ja lukutaitoa edistävään EURead-järjestön toimintaan on tuonut arvokkaita kontakteja, uusia ideoita ja toimintatapoja Suomessa hyödynnettäväksi. Lukukeskuksen yhteistyö pohjoismaisten yhteistyökumppanien kanssa on tiivistynyt kahden viime vuoden aikana.

Kampanjat ja hankkeet

Lukukeskuksen hanketyö perustuu tutkittuun tietoon ja konkreettisiin toimiin. Hankkeet ovat vaikutuksiltaan laaja-alaisia ja tähtäävät pitkäjänteiseen muutokseen.

  • Lue lapselle on varhaislukemisen kokonaisuus, jossa on pilotoitu ja luotu uusia toimintamalleja sekä neuvoloiden että varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Monipuoliset ja innostavat valistusmateriaalit ja palveleva verkkosivu jakavat tietoa lapselle lukemisen tärkeydestä. Lue lapselle -hanke laajeni vuonna 2019 Lukulahja lapselle -ohjelmaksi. Kaikki Suomessa vuosina 2019-2021 syntyvät saavat neuvolatarkastuksessa oman kirjakassin. Ohjelman rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto.
  • Sanat haltuun tukee vaikeasti tavoitettavien nuorten lukutaitoa ja lukemista rap-lyriikkaan keskittyvillä työpajoilla. Hanke jatkuu vuonna 2021 osana perusasteen äidinkielen opetusta sekä vankiloissa yhteistyössä rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Hankkeen opetusmetodit ja tutkimustulokset ovat vapaasti hyödynnettävissä. Sanat haltuun käynnistyi vuonna 2018 tavoitteenaan innostaa ammattikoulujen opiskelijat lukemaan ja parantamaan lukutaitoaan. Lukukeskus järjesti UPM:n tuella 100 toiminnallista lukutaitotyöpajaa ammattikoulujen teknisten alojen opiskelijoille eri puolella Suomea.
  • Monikielinen lukutaito selvittää maahanmuuttajaperheiden sekä päiväkodin ja koulun valmiuksia tukea lapsen monikielisyyttä sekä oman äidinkielen osaamista. Hankkeessa tarkastellaan kolmen lähiön, Vantaan Länsimäen, Kotkan Karhuvuoren sekä Turun Varissuon, mahdollisuuksia lukutaitotyöhön ja tuotetaan tukitoimia ammattilaisten avuksi perheen lukukasvatustyön ja oman äidinkielen vahvistamisen tueksi.
  • Kirjailijavierailut-hanke keskittyy vierailujen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen ympäri Suomen. Hanke käynnistetään koronatilanteen salliessa.
  • En författare till varje skola består av barn- och ungdomsförfattares skolbesök och utmanar kommunerna att delta med en självriskdel på 1 euro/elev till författarturnéer. Programmet  Författarna berättar om sina böcker, diskuterar med eleverna och talar om läsning i allmänhet och sina egna läs-och skrivupplevelser. Skolorna som deltar förbinder sig att läsa in sig på någon bok författaren skrivit före besöket. De ska också förbereda frågor och ge respons efteråt.
  • Lukuviikko on Lukukeskuksen vuosittainen lukemisen teemaviikko. Lukuviikon vaihtuva teema innostaa kouluja, kirjastoja, kirjakauppoja, mediaa ja muita toimijoita nostamaan esiin lukemista ja lukutaitoa.

Kirjailijavierailut

Lukukeskus järjestää ainoana Suomessa järjestelmällisesti kirjailijavierailuja, jotka edistävät lukuintoa ja lisäävät kirjailijoiden toimeentuloa. Lukukeskuksen vierailupalvelusta löytyy lähes 1000 kirjallisuuden alan ammattilaista. Vuonna 2019 Lukukeskuksen kautta tilattiin yli 1800 vierailua ympäri Suomen. Vuonna 2020 poikkeusoloissa virtuaalivierailuja tilattiin yli 1000. Kirjailijat esiintyivät mm. kouluissa, kirjastoissa, kulttuuritapahtumissa ja kirjamessuilla.

VUODEN 2019 VIERAILUT

Lukukeskuksen julkaisut

Lukufiilis on nuorten oma sähköinen kirjallisuusmedia, joka tukee nuorten lukuharrastusta juuri siinä iässä, jossa lukuharrastus usein hiipuu. Lukufiilis.fi on ilmestynyt netissä nyt kolme vuotta ja lukijamäärät ovat kasvaneet jatkuvasti. Lukufiilis palvelee niitä nuoria, jotka lukevat paljon ja ovat kiinnostuneita kirjallisuudesta.

Kaksikielinen Kiiltomato-Lysmasken nettilehti vahvistaa Lukukeskuksen roolia kirjallisuuskentällä. Kiiltomadossa nostetaan esiin kirjoja valtavirran ulkopuolelta, ja se tukee näin monipuolista kirjallisuutta ja erilaisten kirjailijoiden työtä.  Kiiltomadon arkistossa on lähes 4000 kirja-arvostelua ja lisää julkaistaan jatkuvasti.

Hallinto ja talous

Lukukeskuksessa työskentelee kokoaikaisesti neljä ja osa-aikaisesti kaksi henkilöä. Vakituisen henkilöstön lisäksi on vaihtelevasti hankkeista vastaavaa henkilökuntaa ja julkaisujen toimittajia palkkasuhteessa ja toimeksiantosopimuksella. Lukukeskuksen tuloista noin puolet on julkisista lähteistä (OKM) ja puolet yksityisistä (säätiöt ja yritykset). Omia tuloja on kirjailijavierailuista saadut palvelumaksut, jotka kattavat noin neljänneksen vierailujen järjestämisestä aiheutuvista kuluista. Perushallinnon kulut katetaan OKM:n toiminta-avustuksella. Lukukeskus vuokraa tilojaan Villa Kivi säätiöltä ja on sijainnut samalla paikalla jo lähes 30 vuotta.

Jäsenjärjestöt ja rahoittajat

Lukukeskus perustettiin vuonna 1972 kirjailijajärjestöjen ja liittojen toimesta. Lukukeskuksella on kymmenen kirjallisuuden alan jäsenjärjestöä: Finlands Svenska Författareförening, Kansanvalistusseura, Suomen arvostelijain liitto, Suomen Kirjailijaliitto, Suomen kirjastoseura, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, Suomen Nuorisokirjailijat, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat, Suomen tietokirjailijat ja Äidinkielen opettajain liitto.

Järjestön toimintaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä suomalaiset säätiöt. Lukukeskusta ovat vuonna 2019 tukeneet Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Taiteen edistämiskeskus, Konstsamfundet, Otavan Kirjasäätiö, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Lauri Jäntin säätiö.

Lukukeskuksen hallitus

Puheenjohtaja
Kirjailija Juha Itkonen, Suomen Kirjailijaliitto

Jäsenet
Projektikoordinaattori Mika Vainio, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat
Vastaava tuottaja, toimittaja Pirjo Soininen, Suomen kirjastoseura
Kirjailija Henri Forss, Finlands svenska författareförening
Kirjailija Juha-Pekka Koskinen, Suomen Kirjailijaliitto
Kääntäjä Laura Jänisniemi, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto
Opettaja Leena Paasio-Leimola, Äidinkielen opettajain liitto
Toimittaja Sini Mononen, Suomen arvostelijain liitto
Viestintäpäällikkö Anne Rutanen, Suomen tietokirjailijat
Kirjailija Lena Frölander-Ulf, Finlands svenska författareförening
Viestintäpäällikkö Annu Griñan , Kansanvalistusseura
Kirjailija Sini Helminen, Suomen Nuorisokirjailijat 

Lukukeskuksen strategia 2020-2022 – lukemalla parempi maailma

Lukukeskus lukuina (2020) (pdf )

Lukukeskuksen toimintakertomus 2020

 

Lukukeskuksen henkilökunta ja yhteystiedot

Villa Kivi, linnunlauluntie 7, Helsinki
puh. 0504107988
www.lukukeskus.fi

 

In English The Finnish Reading Centre

Tilaa uutiskirje

Olen lukenut ja hyväksyn tietosuojaselosteen