Koti >

Lukukeskus

Lukukeskus

Lukukeskus puolustaa kaikkien tasa-arvoista oikeutta lukemiseen ja lukutaitoon.
Lukukeskus kokoaa tietoa lukemisesta ja lukutaidosta ja toimii asiantuntijana kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Luomme uusia toimintamalleja ja olemme mukana lukemista edistävissä kampanjoissa ja hankkeissa. Välitämme kirjailijavierailuja, jotka lisäävät lukuintoa ja edistävät kirjailijoiden toimeentuloa. Julkaisemme kahta kirjallisuuslehteä.

Lukukeskuksen tehtävät

Edistää lukutaitoa ja tukee pitkäjänteistä lukemista
Toimii lukemisen ja lukutaidon asiantuntijana
Tarjoaa palveluja muille lukemiseen liittyville toimijoille

Lukukeskus organisaationa tunnetaan kattavasta viestinnästä, hyvästä palvelusta, vaikuttavuudesta ja valmiudesta yhteistyöhön Suomessa ja kansainvälisesti. Lukukeskuksessa seurataan lukemisen muutoksia, vaikutetaan päätöksentekoon, toimitaan valtakunnallisesti kieli- ja kulttuurirajoja ylittäen, tuetaan kirjallisuuden tekijöitä ja avataan portteja lukemiseen.

Lukukeskus on tunnettu ja luotettu kumppani ja tietolähde. Lukukeskus tunnistaa akuutit tarpeet ja reagoi nopeasti ja joustavasti toimintaympäristön muutoksiin. Seuraamme, osallistumme ja vaikutamme yhteiskunnalliseen keskusteluun lukutaidosta ja lukemisesta. Seuraamme koulutus- ja kirja-alan muutoksia ja sovellamme toimintaamme niihin vastaavaksi.

Lukukeskuksen strategia 2020-2022 – lukemalla parempi maailma

Tietoa lukemisesta ja kansainvälinen yhteistyö

Lukukeskus kerää ja jakaa tietoa lukemisesta yleisölle, medialle ja vaikuttajille. Tutkitun tiedon avulla Lukukeskus vaikuttaa siihen, että yhteiskunnassa puhutaan lukutaidosta ja lukemisesta ja sitä arvostetaan ja tuetaan. Lukukeskus osallistuu aktiivisesti lukutaitoa ja lukemista koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuo uusia näkökulmia totuttuihin toimintatapoihin.

Lukukeskus on tiiviisti yhteydessä kansainvälisiin sisarorganisaatioihin ja verkostoihin. Aktiivinen osallistuminen Euroopan lukemista ja lukutaitoa edistävään EURead-järjestön toimintaan on tuonut arvokkaita kontakteja, uusia ideoita ja toimintatapoja Suomessa hyödynnettäväksi. Lukukeskuksen yhteistyö pohjoismaisten yhteistyökumppanien kanssa on tiivistynyt kahden viime vuoden aikana.

Kampanjat ja hankkeet

Lukukeskuksen hanketyö perustuu tutkittuun tietoon ja konkreettisiin toimiin. Hankkeet ovat vaikutuksiltaan laaja-alaisia ja tähtäävät pitkäjänteiseen muutokseen.

  • Lue lapselle on varhaislukemisen kokonaisuus, jossa on pilotoitu ja luotu uusia toimintamalleja sekä neuvoloiden että varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Monipuoliset ja innostavat valistusmateriaalit ja palveleva verkkosivu jakavat tietoa lapselle lukemisen tärkeydestä. Lue lapselle -hanke laajeni vuonna 2019 Lukulahja lapselle -ohjelmaksi. Kaikki Suomessa vuosina 2019-2021 syntyvät saavat neuvolatarkastuksessa oman kirjakassin. Ohjelman rahoitti Suomen Kulttuurirahasto. Vuonna 2022 ja 2023 Lukulahja lapselle sai jatkoa, kun eduskunta päätti rahoittaa ohjelman.
  • Sanat haltuun tukee vaikeasti tavoitettavien nuorten lukutaitoa ja lukemista rap-lyriikkaan keskittyvillä työpajoilla. Hanke jatkui vuonna 2021 ja 2022 osana perusasteen äidinkielen opetusta sekä vankiloissa yhteistyössä rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Hankkeen opetusmetodit ja tutkimustulokset ovat vapaasti hyödynnettävissä. Sanat haltuun käynnistyi vuonna 2016 tavoitteenaan innostaa ammattikoulujen opiskelijat lukemaan ja parantamaan lukutaitoaan. Lukukeskus järjesti UPM:n tuella 100 toiminnallista lukutaitotyöpajaa ammattikoulujen teknisten alojen opiskelijoille eri puolella Suomea. Työpajojen pohjalta luodaan opettajan opas kaikkien kiinnostuneiden käyttöön. Hanketta rahoittaa Opetushallituksen Lukuliike.
  • Monikielinen lukutaito selvitti maahanmuuttajaperheiden sekä päiväkodin ja kirjaston valmiuksia tukea lapsen monikielisyyttä sekä oman äidinkielen osaamista. Selvityksen perusteella on selkeä tarve materiaalille, jolla ohjataan päiväkotien ja kirjastojen ammattilaisia opastamaan vanhempia tukemaan lapsen lukutaitoa kotona. Lisäksi tarvitaan materiaalia vanhemmille, jolla he voivat tukea lastensa lukutaitoa. Lukukeskus tulee tuottamaan selvityksessä toivottuja materiaaleja.
  • Kirja eläväksi-hanke keskittyi vierailujen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen ympäri Suomen. Vuonna 2022 yhteensä 2000 lasta ja nuorta kohtasi kirjailijan Kirja eläväksi -hankkeen kirjailijavierailuilla oppilaitoksissa ja päiväkodeissa. Kirja eläväksi -kirjailijavierailujen ja lukutaitotyöpajojen tavoitteena on saada lapset ja nuoret löytämään lukemisen ja kirjallisuuden eri muodot, ja innostaa lukemaan kaikissa kieli- ja ikäryhmissä. Hankkeen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.
  • En författare till varje skola består av barn- och ungdomsförfattares skolbesök och utmanar kommunerna att delta med en självriskdel på 1 euro/elev till författarturnéer. Programmet  Författarna berättar om sina böcker, diskuterar med eleverna och talar om läsning i allmänhet och sina egna läs-och skrivupplevelser. Skolorna som deltar förbinder sig att läsa in sig på någon bok författaren skrivit före besöket. De ska också förbereda frågor och ge respons efteråt.
  • Prata bok on ruotsinkieliselle luokalle ainutlaatuinen  mahdollisuus päästä tapaamaan kirjailijoita ja tuomaan oma äänensä ja näkökulmansa messuyleisölle. Oppilaat pääsevät haastattelemaan kirjailijoita Helsingin kirjamessuilla ja tutustumaan heidän teoksiinsa. Hankkeen rahoittaa Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne ja Svenska kulturfonden.
  • Lyssna och läs tavoitti uusia kohderyhmiä. Hankkeessa vähemmän vierailevat kirjailijat tapasivat kohderyhmiä, joita Lukukeskuksen muut hankkeet eivät tavoita. Vierailuja järjestettiin esimerkiksi esikouluihin ja vanhemmalle yleisölle. Hanke rahoitettiin osana Finland Svenska författareförenigenin juhlavuotta 2019.
  • Lukuviikko on Lukukeskuksen vuosittainen lukemisen teemaviikko. Lukuviikon vaihtuva teema innostaa kouluja, kirjastoja, kirjakauppoja, mediaa ja muita toimijoita nostamaan esiin lukemista ja lukutaitoa.

Kirjailijavierailut

Lukukeskus järjestää ainoana Suomessa järjestelmällisesti kirjailijavierailuja, jotka edistävät lukuintoa ja lisäävät kirjailijoiden toimeentuloa. Lukukeskuksen vierailupalvelusta löytyy lähes 1000 kirjallisuuden alan ammattilaista. Vuonna 2021 koronasta huolimatta Lukukeskus pystyi tarjoamaan työtilaisuuksia kirjailijoille kehittämällä palvelujaan, ja Lukukeskuksen kautta tilattiin 1300 lähi- ja virtuaalivierailua ympäri Suomen. Kirjailijat esiintyivät mm. kouluissa, kirjastoissa, kulttuuritapahtumissa ja kirjamessuilla.

 

Lukukeskuksen julkaisut

Lukufiilis on nuorten oma sähköinen kirjallisuusmedia, joka tukee nuorten lukuharrastusta juuri siinä iässä, jossa lukuharrastus usein hiipuu. Lukufiilis.fi on ilmestynyt netissä vuodesta 2016, ja lukijamäärät ovat kasvaneet jatkuvasti. Lukufiilis palvelee niitä nuoria, jotka lukevat paljon ja ovat kiinnostuneita kirjallisuudesta.

Kaksikielinen Kiiltomato-Lysmasken nettilehti vahvistaa Lukukeskuksen roolia kirjallisuuskentällä. Kiiltomadossa nostetaan esiin kirjoja valtavirran ulkopuolelta, ja se tukee näin monipuolista kirjallisuutta ja erilaisten kirjailijoiden työtä.  Kiiltomadon arkistossa on 4000 kirja-arvostelua ja lisää julkaistaan jatkuvasti.

Hallinto ja talous

Lukukeskuksessa työskentelee kokoaikaisesti neljä ja osa-aikaisesti kolme henkilöä. Vakituisen henkilöstön lisäksi on vaihtelevasti hankkeista vastaavaa henkilökuntaa ja julkaisujen toimittajia palkkasuhteessa ja toimeksiantosopimuksella. Lukukeskuksen tuloista noin puolet on julkisista lähteistä (OKM) ja puolet yksityisistä (säätiöt ja yritykset). Omia tuloja on kirjailijavierailuista saadut palvelumaksut, jotka kattavat noin neljänneksen vierailujen järjestämisestä aiheutuvista kuluista. Perushallinnon kulut katetaan OKM:n toiminta-avustuksella. Lukukeskus vuokraa tilojaan Villa Kivi säätiöltä ja on sijainnut samalla paikalla jo lähes 30 vuotta.

Jäsenjärjestöt ja rahoittajat

Lukukeskus perustettiin vuonna 1972 kirjailijajärjestöjen ja liittojen toimesta. Lukukeskuksella on kymmenen kirjallisuuden alan jäsenjärjestöä: Finlands Svenska Författareförening, Kansanvalistusseura, Suomen arvostelijain liitto, Suomen Kirjailijaliitto, Suomen kirjastoseura, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, Suomen Nuorisokirjailijat, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat, Suomen tietokirjailijat ja Äidinkielen opettajain liitto.

Järjestön toimintaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä suomalaiset säätiöt. Lukukeskusta ovat vuonna 2021 tukeneet Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Otavan Kirjasäätiö, Elinkeinoelämän keskusliitto, Alfred Kordelinin säätiö, Förening Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, Svenska författareförening, Suomen Kulttuurirahasto, Lauri Jäntin Säätiö, Brita Maria Renlunds Stiftelsen, Kuluttajaosuustoiminnan säätiö ja Otto A. Malms donationsfond.

Lukukeskuksen hallitus

Puheenjohtaja

Kirjailija Juha Itkonen, Suomen Kirjailijaliitto

Jäsenet

Kirjailija Lena Frölander-Ulf, Finlands svenska författareförening
Kirjailija Mia Franck, Finlands svenska författareförening
Kääntäjä Laura Jänisniemi, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto
Kirjailija Juha-Pekka Koskinen, Suomen Kirjailijaliitto
Toimittaja Vesa Rantama, Suomen arvostelijain liitto
Viestintäpäällikkö Anne Rutanen, Suomen tietokirjailijat
Kirjailija Silja Sillanpää, Suomen Nuorisokirjailijat 
Vastaava tuottaja Pirjo Soininen, Suomen kirjastoseura
Projektikoordinaattori Mika Vainio, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat
Opettaja Taina Timonen-Keskimäki, Äidinkielen opettajain liitto
Koulunjohtaja Tuija Tammelander, Kansanvalistusseura

Lukukeskuksen vuosi 2021

Lukukeskus lukuina (2021) (pdf )

Lukukeskuksen toimintakertomus 2021

 

Lukukeskuksen henkilökunta ja yhteystiedot

Villa Kivi, linnunlauluntie 7, Helsinki
puh. 050 410 7988
www.lukukeskus.fi

 

In English The Finnish Reading Centre

Tilaa uutiskirje

Olen lukenut ja hyväksyn tietosuojaselosteen