Koti >

Lukukeskus

Lukukeskus

Lukukeskus puolustaa kaikkien tasa-arvoista oikeutta lukemiseen ja lukutaitoon.
Lukukeskus kokoaa tietoa lukemisesta ja lukutaidosta ja toimii asiantuntijana kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Luomme uusia toimintamalleja ja olemme mukana lukemista edistävissä kampanjoissa ja hankkeissa. Välitämme kirjailijavierailuja, jotka lisäävät lukuintoa ja edistävät kirjailijoiden toimeentuloa. Julkaisemme kahta kirjallisuuslehteä.

Lukukeskus – Läscentrum on lukutaitotyön edelläkävijä ja lukemisen laaja-alainen mahdollistaja. Lukukeskus toimii innovatiivisesti, monipuolisesti ja kansainvälisesti lukemisen ja lukutaidon asiantuntijana ja vaikuttajana. Lukukeskuksen työn tavoitteena on mahdollistaa lukeva elämäntapa kaikille.

Lukukeskuksen toimintakenttä Suomessa sijoittuu julkisen vallan ja kuntatason rakenteiden väliin. Lukukeskus välittää kentältä ajanmukaista tilannetietoa, jolla vaikutetaan päättäjiin, kulttuuri- ja kuntatason resursointiin ja toimintaedellytyksiin. Lukukeskus on kaksikielinen järjestö, toimintaa on suomeksi ja ruotsiksi.

Lukukeskuksen strategia 2030: Lukeminen ei lopu!

Lukukeskuksen toimintakertomus 2023

Lukukeskus lukuina 2023

Tietoa lukemisesta kotimaassa ja kansainvälisesti

Lukukeskus kerää ja jakaa tietoa lukemisesta yleisölle, medialle ja vaikuttajille. Tutkitun tiedon avulla Lukukeskus vaikuttaa siihen, että yhteiskunnassa puhutaan lukutaidosta ja lukemisesta ja sitä arvostetaan ja tuetaan. Lukukeskus osallistuu aktiivisesti lukutaitoa ja lukemista koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuo uusia näkökulmia totuttuihin toimintatapoihin. Lukukeskuksen 10 faktaa lukutaidosta -tietopaketit tunnetaan laajasti ja niitä hyödynnetään sekä mediassa että opetuksessa.

Lukukeskus on tiiviisti yhteydessä kansainvälisiin sisarorganisaatioihin ja verkostoihin pohjoismaisella, eurooppalaisella ja globaalilla tasolla. Aktiivinen osallistuminen Euroopan lukemista ja lukutaitoa edistävään EURead-järjestön toimintaan on tuonut arvokkaita kontakteja, uusia ideoita ja toimintatapoja Suomessa hyödynnettäväksi. Lukukeskus kuuluu Global Network for Early Years Bookgifting -verkoston ohjausryhmään.

Kampanjat ja hankkeet

Lukukeskuksen hanketyö perustuu tutkittuun tietoon ja konkreettisiin toimiin. Hankkeet ovat vaikutuksiltaan laaja-alaisia ja tähtäävät pitkäjänteiseen muutokseen.

Lukukeskuksen vuosittain järjestämä Lukuviikko on Suomen pitkäikäisin lukutaitokampanja.

Kirjailijavierailut

Lukukeskus järjestää ainoana Suomessa järjestelmällisesti kirjailijavierailuja, jotka edistävät lukuintoa ja lisäävät kirjailijoiden toimeentuloa. Lukukeskuksen vierailupalvelusta löytyy yli 1000 kirjallisuuden alan ammattilaista. Lukukeskuksen kirjailijavierailupalvelussa tehdään vuosittain noin 2000 tilausta. Palvelun kautta tilatut kirjailijat esiintyvät mm. kouluissa, kirjastoissa, kulttuuritapahtumissa ja kirjamessuilla.

Lukukeskuksen julkaisut

Lukufiilis on nuorten oma kirjallisuuden verkkomedia, joka tukee lukuintoa juuri siinä iässä, jossa lukuharrastus usein hiipuu. Lukufiilis on ilmestynyt netissä vuodesta 2016, ja lukijamäärät ovat kasvaneet jatkuvasti. Lukufiilis palvelee niitä nuoria, jotka lukevat paljon ja ovat kiinnostuneita kirjallisuudesta ja kirjoittamisesta. Lukufiilis ilmestyy ruotsiksi nimellä Läsglans.

Kaksikielinen Kiiltomato-Lysmasken verkkolehti vahvistaa Lukukeskuksen roolia kirjallisuuskentällä. Kiiltomadossa nostetaan esiin kirjoja valtavirran ulkopuolelta, ja se tukee näin monipuolista kirjallisuutta ja erilaisten kirjailijoiden työtä.  Kiiltomadon arkistossa on 4000 kirja-arvostelua ja lisää julkaistaan jatkuvasti.

Hallinto ja talous

Lukukeskuksessa työskentelee kokoaikaisesti viisi ja osa-aikaisesti kolme henkilöä. Vakituisen henkilöstön lisäksi  Lukukeskuksessa on vaihtelevasti hankkeista vastaavaa henkilökuntaa ja julkaisujen toimittajia palkkasuhteessa ja toimeksiantosopimuksella.

Lukukeskuksen tuloista noin puolet on julkisista lähteistä (OKM) ja puolet yksityisistä (säätiöt ja yritykset). Omat tulot koostuvat kirjailijavierailujen palvelumaksuista, jotka kattavat noin neljänneksen vierailujen järjestämisestä aiheutuvista kuluista. Perushallinnon kulut katetaan OKM:n toiminta-avustuksella. Lukukeskus vuokraa toimitilojaan Kivi-talo Säätiöltä ja on sijainnut samalla paikalla kirjailijatalo Villa Kivessä jo yli 30 vuotta.

Kumppanit ja rahoittajat

Lukukeskus perustettiin vuonna 1972 kirjailijajärjestöjen ja liittojen toimesta. Lukukeskuksella on kymmenen kirjallisuuden alan jäsenjärjestöä: Finlands Svenska Författareförening, Kansanvalistusseura, Suomen arvostelijain liitto, Suomen Kirjailijaliitto, Suomen kirjastoseura, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, Suomen lasten- ja nuortenkirjailijat, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat, Suomen tietokirjailijat ja Äidinkielen opettajain liitto.

Lukukeskus on jäsenenä seuraavissa järjestöissä ja ryhmissä: EURead, ELINET, Suomen YK-Liitto, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry, Kulttuuri- mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry, Mediakasvatusseura ry ja Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry.

Lukukeskus – Läscentrum ry:n toimintaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä suomalaiset säätiöt. Lukukeskusta ovat vuonna 2023 tukeneet opetus- ja kulttuuriministeriö, Svenska kulturfonden, Opetushallitus, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Otto A. Malmin lahjoitusrahasto, Finlands svenska författareförening ja Otavan kirjasäätiö.

Lukukeskuksen hallitus

Puheenjohtaja

Kirjailija Juha Itkonen, Suomen Kirjailijaliitto

Jäsenet

Kirjailija Lena Frölander-Ulf, Finlands svenska författareförening
Kääntäjä Laura Jänisniemi, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto
Toimittaja Vesa Rantama, Suomen arvostelijain liitto
Viestintäpäällikkö Anne Rutanen, Suomen tietokirjailijat
Kirjailija Annika Sandelin, Finlands svenska författareförening
Kirjailija Silja Sillanpää, Suomen lasten- ja nuortenkirjailijat
Kirjailija Salla Simukka, Suomen Kirjailijaliitto
Tuottaja Pirjo Soininen, Suomen kirjastoseura
Koulunjohtaja Tuija Tammelander, Kansanvalistusseura
Opettaja Taina Timonen-Keskimäki, Äidinkielen opettajain liitto
Projektikoordinaattori Mika Vainio, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat

Yhdistyksen säännöt.

Lukukeskuksen henkilökunta

Lukukeskuksen henkilökunnan yhteystiedot, käyntiosoitteen ja laskutusosoitteen löydät täältä.

 

Tilaa uutiskirje

Olen lukenut ja hyväksyn tietosuojaselosteen