Hem >

Läscentrum

Läscentrum

Läscentrum arbetar för allas lika rätt till läsning och läskunnighet. Läscentrum sammanställer fakta om läsning och läskunnighet och verkar som sakkunnig i nationella och internationella nätverk. Vi skapar nya verksamhetsmodeller och deltar i läsfrämjande kampanjer och projekt. Vi förmedlar författarbesök som främjar läsintresset och gynnar författarnas möjligheter till utkomst. Läscentrum ger ut två litteraturtidningar.

Läscentrum är en föregångare inom läskunnighetsarbete och en omfattande möjliggörare för läsning. Läscentrum är en innovativ, mångsidig och internationell expert och påverkare inom läsning och läskunnighet. Vårt arbete syftar till att göra en läsande livsstil möjlig för alla.

Läscentrum verkar mellan de offentliga myndigheterna och kommunala strukturer. Läscentum tillhandahåller aktuell information från fältet för att påverka beslutsfattare, kulturella och kommunala resurser och verksamhetsförutsättningar. Läscentrum är en tvåspråkig organisation med verksamhet på finska och svenska.

Läscentrums vision 2030: Läsningen fortsätter

Alla barn har rätt till gemensamma lässtunder med en vuxen. Tidig och regelbunden läsning stärker relationer och stöder språkutvecklingen. Åldersanpassad och mångsidig litteratur ger barnet en trygg tillgång till fantasin och ger god grund för barnet att växa som läsare.

Varje ungdom har tillgång till litterära upplevelser. En tillräcklig läskompetens ger möjligheter för framtiden och kontakt med andra. Den unga kan klä sina tankar och känslor i ord, göra sig hörd och ta del av ett större sammanhang.

Alla vuxna erkänner läskunnighetens betydelse för dem själva och andra. Läsning gör livet rikare under hela livscykeln. En god läskompetens är en förutsättning för att klara sig i vardagen, agera självständigt och livslångt lärande.

 

Läscentrums strategi 2030: Läsningen fortsätter (på finska)

Läscentrums verksamhetsberättelse 2023 (tvåspråkig, på finska och svenska)

Läscentrum i siffror 2023

 

Fakta om läsning och internationellt samarbete

Läscentrum samlar in och publicerar fakta om läsning för allmänheten, medier och påverkare. Med hjälp av forskningsresultat bidrar Läscentrum till samhällsdebatten om läsning och läskunnighet och bidrar till att man uppskattar och stöder dem. Läscentrum deltar i debatten och ger nya perspektiv på bekanta verksamhetsmodeller.

Läscentrum samarbetar med internationella syskonorganisationer och nätverk i norden, Europa och globalt. Ett aktivt deltagande i EURead, som verkar för läsning och läskunnighet har gett värdefulla kontakter, nya idéer och verksamhetsmodeller till oss i Finland. Läscentrum är med i styrgruppen för Global Network for Early Years Bookgifting.

Kampanjer och projekt

Läscentrums projektarbete baserar sig på fakta och konkret verksamhet. Projekten har bred effekt och siktar på långsiktiga lösningar.

Läsveckan är Läscentrums årligen återkommande temavecka om läskunnighet. Läsveckan har firats redan i över 40 år – traditionen började på Lässöndagen år 1977.

Författarbesök

Läscentrum är den enda organisationen i Finland som systematiskt ordnar och förmedlar författarbesök. Författarframträdandena främjar läsintresset och författarnas utkomstmöjligheter. I Läscentrums bokningstjänst finns inemot 1000 proffs på det litterära fältet. Bokningstjänsten tar emot cirka 2000 beställningar per år. Författarna besöker bland annat skolor, bibliotek, kulturevenemang, bokmässor och litteraturfestivaler.

Läscentrums publikationer

Lukufiilis är ungdomens eget litterära forum på webben. Tidningen stöder läsningen som en hobby i den ålder då läsningen ofta avtar. Lukufiilis.fi har publicerats på nätet i tre år och antalet läsare stiger hela tiden. Lukufiilis betjänar ungdomar som läser mycket och som är intresserade av litteratur.

Den tvåspråkiga nättidningen Kiiltomato-Lysmasken stärker Läscentrums ställning på det litterära fältet. Lysmasken lyfter fram böcker utanför allfartsvägarna och stöder på det sättet mångsidig, smal litteratur och olika författare. Det finns nästan 4000 bokrecensioner i Lysmaskens arkiv och det publiceras hela tiden nya.

Läscentrum administration och ekonomi

Det arbetar fyra personer på heltid på Läscentrum och två på deltid. Utöver de anställda finns det personal som arbetar med projekt och redaktörer som är knutna till tidningsredaktionerna. Ungefär hälften av Läscentrums intäkter kommer från offentliga medel (UKM) och hälften från privata finansiärer (stiftelser, fonder och företag).

De egna inkomsterna består av serviceavgifterna som uppbärs vid författarbesök. De täcker ungefär en fjärdedel av kostnaderna för förmedlingsverksamheten. Basadminstrationen täcks av UKM:s verksamhetsbidrag. Läscentrum hyr utrymmen av Stiftelsen Villa Kivi. Vi har haft samma utrymmen i nästan 30 år.

Medlemsorganisationer och finansiärer

Läscentrum grundades år 1972 på initiativ av författarorganisationerna. Läscentrum har tio medlemsorganisationer: Finlands svenska författareförening, Kansanvalistusseura, Finlands kritikerförbund, Suomen Kirjailijaliitto, Finlands biblioteksförening, Finlands översättar- och tolkförbund, Suomen lasten- ja nuortenkirjailijat, Finlands Dramatiker och Manusförfattare, Finlands facklitterära författare och Äidinkielen opettajain liitto.

Läscentrum är medlem i följande organisationer och grupper: EURead, ELINET, Finlands FN-förbund, Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf, Kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifternas förbund Kultti rf, Sällskapet för mediefostran rf och För kultur på lika villkor rf.

Organisationens verksamhet finansieras av Utbildnings- och kulturministeriet samt finländska stiftelser. År 2023 erhöll Läscentrum stöd av Utbildnings och kulturministeriet, Svenska kulturfonden, Utbildningsstyrelsen, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Otto A. Malms donationsfond, Finlands svenska författareförening, Föreningen Konstsamfundet och Otavan kirjasäätiö.

Läscentrums styrelse

Ordförande
Juha Itkonen, Suomen Kirjailijaliitto

Medlemmar
Lena Frölander-UlfFinlands svenska författareförening
Laura JänisniemiSuomen kääntäjien ja tulkkien liitto
Vesa RantamaSuomen arvostelijain liitto
Anne RutanenSuomen tietokirjailijat
Annika SandelinFinlands svenska författareförening
Silja SillanpääSuomen lasten- ja nuortenkirjailijat
Salla SimukkaSuomen Kirjailijaliitto
Pirjo SoininenSuomen kirjastoseura
Tuija TammelanderKansanvalistusseura
Taina Timonen-KeskimäkiÄidinkielen opettajain liitto
Mika VainioSuomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat

Läsentrums personal

Personalens kontaktuppgifter, besöksadress och faktureringsadress hittar du här.

Beställ nyhetsbrev

Jag har läst och godkänner integritetspolicyn