Hem >

Läscentrum

Läscentrum

Läscentrum finns i författarhuset Villa Kivi vid Tölövikens strand.

Läscentrum är en organisation som arbetar för läsning, bland annat genom att förmedla författarbesök. Vår verksamhet sträcker sig över hela Finland. Vi förmedlar årligen mer än 1000 författaruppträdanden, över 80 % till skolor. Utöver det här ordnar Läscentrum läskampanjer och fungerar som en sakkunnigorganisation för läsning och läsfärdighet.

Läscentrum har tio medlemsorganisationer från det litterära fältet: Finlands svenska författareförening, Kansanvalistusseura, Finlands Kritikerförbund, Suomen Kirjailijaliitto, Finlands Biblioteksförening, Finlands översättar- och tolkförbund, Finlands Ungdomsförfattare, Finlands Dramatiker och Manusförfattare, Finlands facklitterära författare och Äidinkielen opettajain liitto.

Den 40-åriga föreningen finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet samt olika finländska stiftelser.

Läscentrums personal och kontaktuppgifter

Läscentrums nyckeltal 2019 (pdf)

Läscentrums styrelse

Strategi

Understödsorganisationer

Läscentrum har år 2019 fått stöd av Undervisnings- och kulturministeriet, Finska Kulturfonden, Svenska kulturfonden, Centret för konstfrämjande, Konstsamfundet, Otavan Kirjasäätiö, Finlands Näringsliv EK och Lauri Jäntin säätiö.

Beställ nyhetsbrev

Jag har läst och godkänner integritetspolicyn