Hem >

Fakta om läsning

Fakta om läsning och läskunnighet

Läscentrum sammanställer och delar fakta om läsning för allmänheten, medier och påverkare. Med stöd av forskningsresultat verkar Läscentrum för att man i samhället talar om läskunnighet och läsning och att man uppskattar och stöder läsning. Läscentrum deltar aktivt i samhällsdebatten och för in nya perspektiv i invanda verksamhetsmodeller.

10 fakta om läsning

Paketet 10 fakta om läsning, som publiceras varje år, ger en aktuell bild av situationen på läsfronten i Finland. Utredningen sammanställer finländska och internationella forskningsresultat på läskunnighetsområdet och inlärningsresultat, bland andra Pisaresultaten. Sammanställningen erbjuder också förslag på hur man kan stöda intresset för läsning.

Beställ nyhetsbrev

Jag har läst och godkänner integritetspolicyn