Hem >

Fakta om läsning

Fakta om läsning och läskunnighet

Läscentrum sammanställer och delar fakta om läsning för allmänheten, medier och påverkare. Med stöd av forskningsresultat verkar Läscentrum för att man i samhället talar om läskunnighet och läsning och att man uppskattar och stöder läsning. Läscentrum deltar aktivt i samhällsdebatten och för in nya perspektiv i invanda verksamhetsmodeller.

10 fakta om läsning

Artiklar och utredningar

Beställ nyhetsbrev

Jag har läst och godkänner integritetspolicyn