Etusivu > Nyheter >

Undantagsvåren har fört litteraturen till finländarna

Undantagsvåren har fört litteraturen till finländarna

Enligt en undersökning som Läscentrum lät göra har inemot en fjärdedel av föräldrarna i Finland läst mer under coronapandemin. Av de vuxna finländarna uppgav var fjärde att hen läst mer den här våren än hen annars brukar göra.

Av föräldrar till barn under tio år uppgav 23 % att de läst mer än vanligt. Så många som hälften av de svarande sade att barnen själva önskat sig mer högläsning. 40 % hade själva märkt att gemensamma lässtunder lugnade och gav barnen trygghet under osäkra undantagstider.

59 % svarade att de tycker att läsning är en lämplig sysselsättning i undantagstider. En majoritet av de svarande sade att de nu har mera tid för läsning i vardagen. Av svaren kan man utläsa att bristen på gemensam tid förefaller vara den dominerande orsaken till att man inte annars läser så mycket.

De vuxnas egna läsning ökat i undantagstider

Av de vuxna uppgav 24 % att de läst mer under pandemitiden. Som orsak angavs att det nu funnits mer tid för läsning i vardagen. Över hälften tycker att läsning är ett angenämt tidsfördriv, och 46 % säger sig ha läst mera för att de behövt annat tänka på i undantagstider.

”Resultaten är ett glädjande tecken på att man ger litteraturen och läsningen erkänsla. Läsning underhåller och är ett bra tidsfördriv, och den ger också närhet, trygghet och tröst till barnen och hela familjen. Vi är glada att budskapet om läsningens betydelse har nått finländarna, och att den ökade gemensamma tiden har fått många att ta tag i en bok”, kommenterar Läscentrums verksamhetsledare Ilmi Villacís.

En motsvarande undersökning har gjorts av organisationen Book Trust i Storbritannien, där 34 % av föräldrarna uppgav att de läst mer för sina barn under undantagsvåren än de gjort innan. En intressant iakttagelse är att till och med 11 % av de brittiska föräldrarna som svarade sa att de nu under coronatiden läst godnattsaga för sina barn för första gången någonsin.

Läscentrums megaprojekt påminner föräldrarna om läsningens betydelse

Läscentrum stöder barnfamiljernas läsvanor med programmet Läs för barnet. Läs för barnet finansieras av Finska Kulturfonden. Under det första verksamhetsåret delade barnrådgivningar runtom i Finland ut bokkassen En läsgåva till barnet till 65 000 barnfamiljer. Alla barn som föds åren 2019-2021 får en bokkasse. Med kassen strävar barnrådgivningarna till att uppmuntra familjernas läsvanor från början. Utöver en bok med rim och ramsor och en med godnattsagor finns det fakta om högläsningens betydelse för barnets välmående och samverkan inom familjen.

”Hälsovårdarna har erkänt högläsningens betydelse för barns utveckling och har beställt läskassar över förväntan. Vi är tacksamma över samarbetet med barnrådgivningarna och hälsovårdarna. Kunskapen om vikten av att läsa med barn angår alla föräldrar. Jag tror att den ökade insikten gett utslag också i de svar vi fick i vår undersökning”, säger Emmi Jäkkö, projektchef för Läs för barnet.

Läscentrum främjar speciellt barns och ungas läsintresse och läskunnighet genom att förmedla författarbesök samt med projekt och sakkunskap. Under undantagsvåren har Läscentrum bland annat uppmuntrat familjer och skolor att läsa med hjälp av ett virtuellt författarbesöksprojekt och den nationella Läsveckankampanjen.

Läscentrums undersökning är gjord av bolaget Innolink. Drygt tusen finländare svarade på undersökningen, av dem har 500 barn under tio år. I begreppet läsning ingick läsning av eller lyssnande till skönlitterära eller facklitterära texter.

Mer info:  Informationschef Saara Oranen 0445661903, saara.oranen@lukukeskus.fi