Etusivu >

Ammattikoululaisten lukutaito nousuun rap-lyriikoilla

Hankkeen loppuraportti (vaatii Adobe Flash Playerin)

Sanat haltuun -hankkeen tavoitteena oli innostaa ammattikoulujen opiskelijat lukemaan ja parantamaan lukutaitoaan. Lukukeskus järjesti UPM:n tuella 100 toiminnallista lukutaitotyöpajaa ammattikoulujen teknisten alojen opiskelijoille eri puolella Suomea.

”Jos lukeminen on hankalaa, on vaikea kehittää ammatillista osaamistaan. UPM halusi tukea teknisten alojen ammattiin opiskelevien tekstitaitojen kehittämistä. Valtakunnallisesti toimivalla Lukukeskuksella oli hyvät keinot tarttua haasteeseen”, UPM:n sidosryhmäsuhdejohtaja Pirkko Harrela toteaa.

Lukutaitoa lähestyttiin pajoissa käytännönläheisesti ja nuorten omat kiinnostuksen kohteet huomioiden. Työpajojen teemaksi valittiin opiskelijoille tuttu rap-lyriikka, jota analysoimalla tarkasteltiin tekstin merkityksiä.

Vaikka Suomi on lukutaidon kärkimaita, peruskoulun päättää Suomessa joka vuosi noin 6000 nuorta, joilla ei ole riittävää lukutaitoa. Osa nuorista lukee ja kirjoittaa niin huonosti, että arkielämästä selviytyminen tuottaa vaikeuksia. Poikien lukutaidon tunnistamisessa ja kehittämisessä on tärkeää löytää poikia kiinnostavia tekstejä ja tekstityyppejä, ja laajentaa käsitystä lukemisesta.

Rap-lyriikat ovat se kirjallisuuden alue, joka on nuorille helpoimmin lähestyttävä. Moni lukuaineissa heikosti pärjäävä oppilas omaa hyvät valmiudet tekstianalyysiin, kun tarkasteltavana on häntä luontaisesti kiinnostava teksti. Työpajoja vetivät kirjoittamisen opettaja, kulttuuritoimittaja Aleksis Salusjärvi ja Atomirotta-yhtyeen sanoittajana ja laulajana tunnettu Mikko Sarjanen.

”Olemme yrittäneet nostaa esille nuorten omat vahvuudet ja saada heidän tuntemaan onnistumisen tunteen. Työpajojen aikana onkin koettu monenlaista innostumista ja oivalluksia, jotka perustuvat erilaiseen tapaan tulkita tekstejä”, Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villacís kertoo.

Sanat haltuun -työpajojen vaikuttavuutta tutki Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Työpajojen lähestymistapa oli poikkeuksellinen ja tätä kohderyhmää varten luotu, joten oli tärkeää selvittää uusien metodien ja aiheiden toimivuutta ja kiinnostavuutta. Työpajojen hyödyllisyyden mittarina voidaan pitää ennen kaikkea sitä, miten laajasti kohderyhmä koki hyötyneensä pajoista, ja miten laajoja oppimisvaikutuksia tai pohdintavaikutuksia työpajoilla saatiin aikaan. Tuloksen voi nähdä olevan hyvä siihen nähden, miten alhainen nuorten lukumotivaation lähtötaso hankkeen alussa oli.

Info

  • 100 työpajaa
  • 3000 opiskelijaa
  • 29 paikkakuntaa

Tuloksia

  • 50% oppi uutta
  • 30% kiinnostui erilaisista teksteistä, kuten rap-lyriikoista ja runoudesta
  • Yli 20% pohti uudella tavalla suhdettaan lukemiseen

Tutustu hankkeen loppuraporttiin (vaatii Adobe Flash Playerin).

Sanat haltuun -hanke on päättynyt, mutta vastaavanlaisia työpajoja voi tilata Lukukeskuksesta maksullisina. Myös hankkeessa kehitetty opetusmetodi jää opettajien hyödynnettäväksi.

Opetusmetodiin ja hankkeeseen voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.sanathaltuun.fi