Etusivu > Uutiset >

Aikuisten lukutaito vaatii lisää tunnistamista

Aikuisten lukutaito vaatii lisää tunnistamista

Lukutaito on kansalaistaito, joka ehkäisee syrjäytymistä ja mahdollistaa aktiivisen osallisuuden yhteiskuntaan. Suomalaisista aikuisista 11 %:lla on kuitenkin heikko lukutaito. Kirjastot ovat avainasemassa tavoittamassa heikosti lukevia aikuisia.

Valtakunnallinen lukutaidon teemaviikko Lukuviikko järjestetään 5.-11.4. Lukuviikko tarjoaa tietoa ja sisältöjä kaikenikäisten lukemisen ja lukutaidon tukemiseen.

Lukutaito on kansalaistaito, joka ehkäisee syrjäytymistä ja mahdollistaa aktiivisen osallisuuden yhteiskuntaan. Suomalaisista aikuisista 11 %:lla on kuitenkin heikko lukutaito. Selkokielen tarpeessa arvellaan olevan jopa 750 000 henkilöä, eli 14 % suomalaisista. Selkokielen tarve kasvanut viidessä vuodessa 100 000 henkilöllä.

Suomesta puuttuu aikuisten lukutaitoa systemaattisesti kartoittavat tutkimukset sekä nimetty taho, joka auttaisi aikuista kehittämään luku- ja tekstitaitojaan.

”Mistä johtuu kohtuullisen suuri heikosti lukevien osuus Suomessa? Taustalla voi olla lukivaikeus tai haasteita kielitaidon kanssa, mutta isolle osalle kasvuympäristö ei ole luonut suotuisia olosuhteita lukemiselle ja lukutaidon kehittämiselle. Aikuisten lukutaitoa selittävät tekijät, vaatimukset ja kehityskohteet vaativat lisää tunnistamista. Tekeillä oleva kansallinen lukutaitostrategia huomioikin kaikenikäisten lukutaidon tukemisen”, Lukukeskuksen toiminnanjohtaja ja strategian projektiryhmän puheenjohtaja Ilmi Villacís sanoo. ”Tilanne on entistä ajankohtaisempi nyt, kun poikkeusolot lisäävät ihmisten välistä epätasa-arvoa.”

Kirjastot ovat tarttuneet nuorten aikuisten lukemattomuuden haasteeseen ja kehittäneet toimintatapoja ja keinoja heidän tunnistamiseen ja tavoittamiseen. Turun ammattikorkeakoulun luotsaama Lukemattomat mahdollisuudet -hanke julkaisi Lukulux-käsikirjan, joka tarjoaa kirjastoille taustatietoa, testattuja toimintatapoja ja malleja heikosti lukevien nuorten aikuisten lukutaidon tukemiseen. Yleiset kirjastot ovat viime vuosina tehneet yhteistyötä myös mm. vankiloiden ja varuskuntien kanssa tavoittaakseen paremmin nuoria aikuisia, joille kirjasto on lähtökohtaisesti etäinen paikka.

”Koronakriisin jälkeen on jälleenrakentamisen aika. Silloin kirjastoilla on mahdollisuus kehittää uusia tapoja tukea kaikkien suomalaisten, myös aikuisten, lukutaitoa. On tärkeää, että kunnissa ymmärretään kirjastojen merkitys lukutaidon tukemisessa ja että kirjastoverkkoon panostetaan”, kertoo Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Rauha Maarno.

Suomen Kirjastoseuran kuntavaalitestin mukaan lukutaidon edistäminen on ihmisten mielestä kirjaston tärkein tehtävä. Kirjastoseuran viime keväänä teettämässä selvityksessä puolet suomalaisista arvioi, että kirjastojen sulkemisella oli kielteisiä vaikutuksia ihmisten elämään.

”Lukutaito on tulevaisuustaito, jonka taso on turvattava. Tarvitsemme lukutaitoa pitääksemme yllä kansalaisten tasa-arvoista mahdollisuutta osallistua yhteiskuntaan.  Aikuisten lukutaidon tunnistaminen ja tukeminen on keskeistä myös lasten lukutaidon kehittämisen kannalta: heikko lukutaito periytyy. Ilman lukevia aikuisia ei ole myöskään lukevia lapsia”, Villacís sanoo.

Lukuviikko tarjoaa tietoa ja sisältöjä lukutaidosta

Lukukeskuksen koordinoima lukutaidon valtakunnallinen teemaviikko Lukuviikko järjestetään 5.-11.4. Tämän vuoden Lukuviikon teemana on Lukutaito on kansalaistaito. Lukuviikko tarjoaa tietoa ja sisältöjä lukutaidon ja lukemisen ajankohtaisista kysymyksistä. Tänä vuonna Lukuviikko nostaa esiin lukutaidon yhteiskunnallisen merkityksen ja kaikenikäisten lukutaidon tukemisen tarpeen.

Kirjastot ja koulut ovat lähteneet aktiivisesti mukaan Lukuviikon viettoon ympäri Suomea.  Tietoa Lukuviikon ohjelmasta ja sisällöistä: www.lukuviikko.fi

Lisätietoa suomalaisten lukutaidosta ja lukutottumuksista:
10 faktaa lukemisesta 2020
Kirjastoseuran kuntavaalitesti: www.tarkeintakirjastossa.fi
Lukulux-käsikirja nuorten aikuisten tavoittamiseen:
www.lukulux.fi
Tausta-artikkeli lukutaidon merkityksestä työpaikoilla