Etusivu >

Lukeminen varhaislapsuudessa ja nuorten miesten lukutaito

 

Saksan keskeisimmän lukutaitojärjestön Stiftung Lesenin tutkimuspäällikkö Dr. Simone C. Ehmig esiintyi Lukukeskuksen vieraana kahdessa tilaisuudessa 23. ja 24.1.2018. Seminaareissa käsiteltiin nuorten miesten lukutaitoa sekä lukutaidon kehittymistä varhaislapsuudessa.

Sanat haltuun -hankkeen loppuseminaarissa 23.1. Simone C. Ehmig esitteli tuoreita saksalaisia tutkimustuloksia koskien sukupuolten välistä eroa lukutaidossa.

”Tyttöjen ja poikien välinen ero lukutaidossa on tunnustettu tosiasia. Vaikka erot näennäisesti katoavat aikuiässä, merkitsevät ne kuilua lukutottumuksissa ja lukemaan oppimisessa. Nuorilta miehiltä puuttuvat lukevat esikuvat. Saksalaiset tutkimukset vahvistavat, että heikommat taidot omaavat nuoret miehet tarvitsevat heidän tarpeistaan kumpuavia, omia ohjelmia lukutaidon tukemiseen“, Ehmig sanoo.

Lataa Ehmigin esitys (in english, PPT)

Lue lapselle -seminaarissa 24.1. Ehmig puhuilukutottumusten muodostumisessa varhaislapsuudessa.

Lataa Ehmigin esitys ääneen lukemisesta (Reading aloud – basic need of children and most rewarding investment for parents, PPT)

Dr. Simone C. Ehmig on väitellyt tohtoriksi viestinnästä ja opiskellut mm. lingvistiikkaa sekä taidehistoriaa. Hän on tehnyt lukuisia empiirisiä tutkimuksia mm. Mainzin yliopistoon Saksaan sekä Luganon yliopistoon Sveitsiin. Tällä hetkellä hän työskentelee johtajana Sitftung Lesenin tutkimusinstituutissa. Stiftung Lesen on Saksan keskeisin lukutaitojärjestö. Sen alainen tutkimusinstituutti on erikoistunut lukemisen ja mediankäytön tutkimukseen. Ajankohtaiset tutkimusprojektit koskevat ääneen lukemisen merkitystä perheissä, nuorten lukemaan innostamista sekä terveydenlukutaitoa.