Koti >

Författarbesök, registreringsformulär  Författarpresentationerna är bokningstjänstens viktigaste innehåll
  För att bokningstjänsten ska fungera är det viktigt att presentationerna är aktuella. För att tjänsten ska vara visuellt lockande, aktuell och motsvara beställarnas behov, ber vi dig skicka en uppdaterad presentation med en aktuell bild.

  Fyll i alla fält och svara på frågorna i den form du vill att de stå i tjänstens presentationer.

  Läscentrum för in svaren i bokningstjänsten, de nya uppgifterna syns således inte genast. Mer info fås av: Elisa Grönholm, elisa.gronholm@lukukeskus.fi


  Vi överlämnar aldrig personuppgifter gällande bokningstjänsten för författarbesök till tredje part utan en motiverad anledning. Vi överlämnar författarens / föreläsarens e-post och telefonnummer till beställaren för kontaktande, när kontraktet om författarbesök är uppgjort.

  Alla fält är obligatoriska, utom de om att tala om läsning, frånvaroanmälan och länkar

  Du kan välja en eller flera genrer / kategorier. Beställaren kan göra en sökning utgående från en bestämd genre. Läscentrum utgår också från dem när vi gör upp statistik över antal bokningar och när vi lyfter upp olika genrer på bokningstjänstens webbplats. Bocka för flera alternativ om du skrivit böcker inom flera olika genrer eller kategorier.  För vem och vilken åldersgrupp skriver du? Kryssa för den kategori som dina böcker är skrivna för. Skolorna gör ofta sökningar utgående från sådana författare som skrivit böcker för den ålderskategori man undervisar. Om du skriver för flera ålderskategorier kan du ange det.  På hurdana ställen och vid hurdana tillfällen är du beredd att uppträda?  **kan du tänka dig att göra virtuella författarbesök om du blir ombedd?

  En mening som beskriver dig som författare och dina framträdanden. Observera att den här meningen syns för beställaren innan hen öppnar din presentation, det lönar sig fundera på formuleringen.

   

  exempelbild

  Exempel på en förhandsvisning av en profil.

  Beskriv dig själv som författare, en så täckande och kärnfull sammanfattning som möjligt: berätta om din bakgrund som författare och om dina framträdanden. Hurdana framträdanden har du gjort tidigare, vilka teman brukar du tala om och hur brukar du utforma dina besök? Du kan skriva en sammanfattning också på finska och/ eller engelska.


  Det här syns inte för beställare, den är enbart för Läscentrums interna kännedom
  Läscentrum får ofta förfrågningar om personer som till exempel vid skolbesök är beredda att tala om läsning, dess betydelse och glädjen den medför. Kryssa för här, om du är beredd att tala också mer allmänt om läsningens betydelse. Vi går alltid igenom önskemål med beställaren.


  Till exempel vilka ämnen jag kan tala om, hurdana verkstäder eller föreläsningar jag kan hålla, vilka dina specialområden är – det här erbjuder du beställaren, vad kan hen vänta sig eller önska sig av dig? Du kan hämta inspiration av andra författarpresentationer. En inspirerande och informativ beskrivning hjälper beställaren.


  Lägg in en länk här som för till aktuella uppgifter om de verk du publicerat, till exempel ditt förlags författarsida. Du kan också skriva en lista över dina verk (eller, om du skrivit många verk, de färskaste böckerna från de fem senaste åren eller de mest betydande böckerna. Skriv in ett verk per rad enligt följande: ”Verkets titel, utgivningsår, förlag”. Beställarna önskar bekanta sig med dina verk på förhand, därför är det viktigt med en aktuell verkförteckning. Uppdatera listan vid behov.

  Vet du att du kommer att vara onåbar för förfrågningar under en längre tid (mer än en månad)? Vi önskar erbjuda en så smidig bokningstjänst som möjligt för både författare och beställare. Kännedom om längre frånvaron underlättar vårt arbete och gör att du slipper onödiga förfrågningar. Du kan skriva in en eller flera perioder. Uppgiften är för Läscentrums interna bruk och syns inte för beställare.  Foto*

  Foto: Försäkra dig om att det finns ett aktuellt foto av god kvalitet i bokningstjänsten. Författarna och illustratörerna syns framför allt med sin bild i sökningar och lyft. Därför förutsätter närvaro i bokningstjänsten en bild. Många beställare använder också presentationerna med bild när de marknadsför sina besök i sina egna kanaler. Be, om möjligt, om ett foto i tryckkvalitet och tillstånd att använda den, av ditt förlag.

  Max filstorlek 15 Mt, helst jpg-format i hög kvalitet.


  Mallikuva

  Exempel på en profilbild. Observera att bilden är vertikal

  Jag ger mitt tillstånd att spara uppgifterna.

  Uppgifterna sparas enbart för att upprätthålla bokningstjänsten, de överlåts inte till tredje part. Meddelanden som skickats hänför sig till bokningstjänsten och hur den upprätthålls ur författarsynvinkel. Vi skickar inte reklam- eller marknadsföringsmeddelanden. Bokningstjänstens registerutdrag: https://kirjailijavierailut.lukukeskus.fi/registerutdrag-for-bokningstjansten/