Koti >

Författarbesök, registreringsformulär

  Författarpresentationerna är bokningstjänstens viktigaste innehåll

  För att bokningstjänsten ska fungera är det viktigt att presentationerna är aktuella. För att tjänsten ska vara visuellt lockande, aktuell och motsvara beställarnas behov, ber vi dig skicka en uppdaterad presentation med en aktuell bild.

  Fyll i alla fält och svara på frågorna i den form du vill att de stå i tjänstens presentationer.

  Läscentrum för in svaren i bokningstjänsten, de nya uppgifterna syns således inte genast. Mer info fås av: Elisa Grönholm, elisa.gronholm@lukukeskus.fi

  Vi överlämnar aldrig personuppgifter gällande bokningstjänsten för författarbesök till tredje part utan en motiverad anledning. Vi överlämnar författarens / föreläsarens e-post och telefonnummer till beställaren för kontaktande, när kontraktet om författarbesök är uppgjort.

  Alla fält är obligatoriska, utom de om att tala om läsning, frånvaroanmälan och länkar


   

  exempelbild

  Exempel på en förhandsvisning av en profil.

  Foto*

  Foto: Försäkra dig om att det finns ett aktuellt foto av god kvalitet i bokningstjänsten. Författarna och illustratörerna syns framför allt med sin bild i sökningar och lyft. Därför förutsätter närvaro i bokningstjänsten en bild. Många beställare använder också presentationerna med bild när de marknadsför sina besök i sina egna kanaler. Be, om möjligt, om ett foto i tryckkvalitet och tillstånd att använda den, av ditt förlag.

  Max filstorlek 15 Mt, helst jpg-format i hög kvalitet.


  Mallikuva

  Exempel på en profilbild. Observera att bilden är vertikal

  Jag ger mitt tillstånd att spara uppgifterna.

  Uppgifterna sparas enbart för att upprätthålla bokningstjänsten, de överlåts inte till tredje part. Meddelanden som skickats hänför sig till bokningstjänsten och hur den upprätthålls ur författarsynvinkel. Vi skickar inte reklam- eller marknadsföringsmeddelanden. Bokningstjänstens registerutdrag: https://kirjailijavierailut.lukukeskus.fi/registerutdrag-for-bokningstjansten/