Läscentrum

Läscentrum finns i författarhuset Villa Kivi vid Tölövikens strand.

Läscentrum är en organisation som arbetar för läsning, bland annat genom att förmedla författarbesök. Vår verksamhet sträcker sig över hela Finland. Vi förmedlar årligen mer än 900 författaruppträdanden, över 80 % till skolor. Utöver det här ordnar Läscentrum läskampanjer och fungerar som en sakkunnigorganisation för läsning och läsfärdighet.

Läscentrum har tio medlemsorganisationer från det litterära fältet: Finlands Svenska Författareförening, Kansanvalistusseura, Finlands Kritikerförbund, Suomen Kirjailijaliitto, Finlands Biblioteksförening, Finlands översättar- och tolkförbund, Finlands Ungdomsförfattare, Finlands Dramatiker och Manusförfattare, Finlands facklitterära författare och Äidinkielen opettajain liitto.

Den 40-åriga föreningen finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet samt olika finländska stiftelser.

Läscentrums personal och kontaktuppgifter

Läscentrums styrelse

Läscentrums verksamhet

Strategi 

Verksamhetsberättelse

Understödsorganisationer

Informatör:

Emmi Jäkkö
tfn 050 563 8998
emmi.jakko@lukukeskus.fi

Information till press och medier