Mun tarina – Lavarunous ja spoken word äidinkielen opettamisen tukena

Mun tarina -hankkeen aikana viemme kouluihin uusia, mielenkiintoisia ja innostavia opetusmetodeja sekä tutkimme uusien kirjallisuuslajien hyödyntämistä kouluympäristössä. Lavarunouden ammattilaiset kiertävät Suomen kouluissa kertomassa ja opettamassa lavarunoutta kannustavaan tyyliin. Samalla he vierailevat paikkakunnan kirjastoissa ja nuorisotaloilla opastamassa tapahtumien järjestämisessä, jotta nuorilla itsellään olisi mahdollisuus myöhemmin jatkaa lajien itsenäistä harrastamista.

Ilmoita lukiosi mukaan keväälle 2019: aura.nurmi@lukukeskus.fi. Ihannepituus työpajalle olisi 75 + 75 minuuttia siten, että pääsemme seuraavan tai saman päivän aikana jatkamaan työpajaa. Työpajat soveltuvat kuitenkin myös järjestettäväksi 75 minuutin aikana.

Työpajoissa tehdään yhdessä tavoitteellisia ja omaa kirjoittajaidentiteettiä tutkivia luovan kirjoittamisen harjoituksia sekä tutustutaan esimerkiksi spoken word -lyriikkaan.

Hanke järjestää myös yhdessä Helsinki Poetry Connectionin kanssa avoimia Nuorten open mic-tilaisuuksia. Seuraa tapahtumia Facebookista.

Kokeile innostavia kirjoitustehtäviä