Etusivu >

Mun tarina - lavarunous ja spoken word äidinkielen opettamisen tukena

Mun tarina – lavarunous ja spoken word äidinkielen opettamisen tukena

Mun tarina loi uusia uskottavia polkuja nuorten kirjoittamisen, lukemisen ja itseilmaisun maailmaan ja tutki niiden soveltamista kirjallisuuden ja kielen opetukseen. Hankkeessa tutkittiin vuosina 2018-2020 lavarunouden ja spoken wordin hyödyntämistä opetuksessa ja lukemaan innostamisessa. Tavoitteenamme oli löytää yhä useammalle nuorelle heitä kiinnostava portti kirjallisuuden maailmaan ja auttaa nuorta oivaltamaan omat kykynsä kirjallisessa ilmaisussa. Kaikki hankkeen metodit ja oppituntivinkit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin

Mun tarina -hankkeen aikana veimme kouluihin uusia, mielenkiintoisia ja innostavia opetusmetodeja sekä tutkimme uusien kirjallisuuslajien hyödyntämistä kouluympäristössä. Järjestämiemme työpajojen tehtävät otettiin kiinnostuksella vastaan sekä nuorten oppijoiden että opettajien keskuudessa. Lisäksi nuorille järjestettävät esiintyvän runouden vapaa-ajan tilaisuudet keräävät jatkuvasti lisää ja lisää kiinnostuneita.

Lukukeskus hyödynsi hankkeessa ulkopuolisia alan asiantuntijoita, jotka kiersivät Suomen kouluissa kertomassa ja opettamassa lavarunoutta kannustavaan tyyliin. Samalla he vierailivat paikkakunnan kirjastoissa ja nuorisotaloilla opastamassa tapahtumien järjestämisessä, jotta nuorilla itsellään olisi mahdollisuus myöhemmin jatkaa lajien itsenäistä harrastamista.

Lukuviikon 2018 lavarunoustehtäviä

Mitä on lavarunous? Lyhyt johdatus lavarunouden ominaispiirteisiin– kannustamme tutustumaan koosteeseen oppituntivinkkien käytön yhteydessä
Oppituntivinkkejä alakoululaisille
Oppituntivinkkejä yläkoululaisille, lukioon ja ammattikouluihin

Kokeile innostavia kirjoitustehtäviä

Aura Nurmi ja Juho Kuusi ovat tilattavissa kirjailijavierailuille sekä ohjaamaan työpajoja Lukukeskuksen kautta. Lue lisää Lukukeskuksen kirjailijavierailupalvelusta.

Ilmiön tärkeydestä

Lavarunous ja spoken word -harrastuksen voi sanoa alkaneen nuorten aikuisten esiintyjien keskuudessa Helsingissä noin kymmenen vuotta sitten. Sen levittäminen nuorten tietoisuuteen on tärkeä tehtävä, ja kokemukset ovat toistaiseksi enemmän kuin rohkaisevia. Nuoret tulevat itsenäisesti esimerkiksi iltaisin järjestettäviin tekstinlukutapahtumiin, kirjoittavat itse vapaa-ajallaan kunnianhimoisia esitystekstejä ja keskittyvät hiljaisina kuuntelemaan toistensa lyriikkaa. Tällainen keskittynyt ja rauhallinen toimintaympäristö on nykypäivän hektisyydessä itsessään arvokasta ja merkittävää. Lukutaidon parantamista ja luetun ymmärrystä ei voi yksin sysätä koulujen ja nuorten hartioille, vaan harrastus tarvitsee myös ammattimaista, koulun ulkopuolista toimintaa.

Kouluissa tapahtuvat työpajat tukevat nuorten mahdollista itsenäistä toimintaa tulevaisuudessa. Ratkaisevaa on harrastuksesta ja taidelajista kertominen, kipinän sytyttäminen.

Tulokset toiminnassa olivat lupaavia. Hankkeen tavoittamat nuoret antoivat sekä opetuksesta että lukutilaisuuksista ylistävää palautetta, ja vaativat, että tilaisuuksia järjestetään uudestaan. Luokissa järjestetyt työpajat sujuivat erinomaisesti ja hyvässä yhteishengessä. Opettajat kertoivat olevansa yllättyneitä oppilaittensa sujuvasta kirjoitustaidoista ja kiinnostuksesta esimerkiksi rap-lyriikan kirjoittamista kohtaan. Monet oppilaat rohkaistuivat yhden tunnin aikana esittämään oman tekstinsä ja laativat taidokkaita ja omakohtaisia tekstejä.

 

Työpajoja kouluille

Työpajoja ohjasivat kirjoittamisen ammattilaiset Juho Kuusi ja Aura Nurmi, jotka pyrkivät vierailujen aikana antamaan neuvoja opettajille siten, ettei tehtävien toteuttamiseen tarvittaisi jatkossa ulkopuolista apua. Mun tarina -hankkeen ydinajatuksia olikin nuorten ja aikuisten itsenäinen kirjallisuusharrastus sekä aiheeseen riittävästi perehdyttäminen.

Jo muutamassa järjestämässämme työpajassa kuulimme sallistujien huokaavan, että ”mukavaa, kun saa vain kirjoittaa”. Tämän seurauksena kyselimme opettajilta ja oppilailta, onko heillä kouluaikana tilaa tavoitteettomasti lukea tai kirjoittaa. Vastaus oli kieltävä: kouluissa lukemisen ja kirjoittamisen tavoitteeton ja luova harrastaminen jää kokonaan nuoren vapaa-ajan toiminnaksi, josta jo nykyisellään kilpailevat niin monet muutkin harrastukset ja toiminta.

Lavarunous ja spoken word -lajit esittäytyvät tällä hetkellä nuorille ”coolina” ja esimerkiksi räpille vaihtoehtoisena itseilmaisun ja kirjoittamisen mahdollisuutena. Spoken word -runous on vapaamittaista ja kantaaottavaa, ja sen suosio on joka puolella maailmaa tällä hetkellä suuressa nousussa. Kotimaassa on vahva runouden perinne, ja nuorten kiinnostus runoutta kohtaan, toisin kuin on oletettu, on tutkimustemme ja työmme tulosten perusteella hyvinkin suurta ja potentiaalista.

Mun tarina -hanke oli kolmivuotinen, vuonna 2018 käynnistynyt hanke teki yhteistyötä Jyväskylän yliopiston kanssa sekä palkitun lavarunousyhdistys Helsinki Poetry Connection ry:n kanssa. Nuorten open mic -tilaisuuksien suojelijana mukaan lähti räp-artisti Paleface.

Tieteellistä ja taiteellista hanketta tuki Koneen Säätiö.

 

Lisätiedot sekä työpajakyselyt
Aura.nurmi(at)lukukeskus.fi
puh: +358440401882