Etusivu > Uutiset >

Suomalaiset heränneet lukemisen tärkeyteen - Lukukeskuksen 10 faktaa lukemisesta -julkaisu on ilmestynyt

Suomalaiset heränneet lukemisen tärkeyteen – Lukukeskuksen 10 faktaa lukemisesta -julkaisu on ilmestynyt

60 % suomalaisista kokee lukevansa liian vähän – suurimpina syinä ovat vaikeudet keskittyä lukemiseen ja aikapula. Lukemisen määrän väheneminen heikentää suomalaisten lukutaidon tasoa. Lukutaitohaasteet koskettavat erityisesti yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevia.

Lukukeskuksen 10 faktaa lukemisesta -tietopaketti on koostettu lähes 40 tutkimuksesta ja selvityksestä, ja julkaisuun on haastateltu kymmeniä Suomen keskeisiä lukutaitotutkijoita ja asiantuntijoita.

Lukukeskuksen selvityksen mukaan kaikenikäiset suomalaiset tunnistavat lukemisen tärkeyden ja kaipaavat lisää aikaa lukemiselle. Siitä huolimatta suomalaisten lukeminen vähenee. Aikuisten lukutaitoon ja asenteisiin tulee kiinnittää huomiota, sillä kodin vaikutus lasten ja nuorten lukutaitoon on kasvanut. Erot lasten kielellisissä taidoissa näkyvät jo ensimmäistä koululuokkaa aloittaessa.

”Lukutaito on tulevaisuustaito, joka auttaa meitä toimimaan muuttuvassa yhteiskunnassa. Lukutaidon avulla ymmärrämme ympäröivää maailmaa ja itseämme paremmin. On huolestuttavaa, että yhä suurempi osa suomalaisia on vaarassa jäädä syrjään yhteiskunnan palveluista ja toiminnoista heikon lukutaidon takia”, Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villacís sanoo.

Uutisointi lukemisen tärkeydestä vaikuttaa lukutottumuksiin

Suomessa on viime vuosien aikana havahduttu lukemisen ja lukutaidon tärkeyteen yhteiskunnan eri tasoilla. Erilaiset lukuhankkeet ja -kampanjat kannustavat kaikenikäisiä lukemaan innostavilla keinoilla. Noin puolet suomalaisista onkin huomannut julkisen keskustelun lukemisen tärkeydestä, ja heistä 27 % kokee tämän vaikuttaneen omaan lukemiseensa. Lukemisesta uutisointi vaikuttaa myös perheiden lukuaktiivisuuteen. Uutisoinnin jälkeen toiseksi merkittävin syy lukea lapselle on neuvolasta saatu tieto asian tärkeydestä.

8.9. juhlitaan YK:n kansainvälistä lukutaitopäivää ja Suomessa vietetään Read Hour -kampanjaa, joka kutsuu kaikki keskittymään lukemiseen klo 14-15.

10 faktaa lukemisesta
Fakta 1. 60 % suomalaisista kokee lukevansa liian vähän
Fakta 2. Tieto varhaislukemisen hyödyistä vaikuttaa perheiden lukutottumuksiin
Fakta 3. Lapselle lukeminen voi antaa lähes vuoden etumatkan koulupolulle
Fakta 4. Lukutaito eriytyy, sosioekonomisen taustan vaikutus osaamiseen kasvaa
Fakta 5. Kouluilla on vaihtelevat mahdollisuudet tasa-arvoiseen lukutaitotyöhön
Fakta 6. Nuoret saa lukemaan yksilöllisillä toimilla
Fakta 7. Yhteiskunnan on tunnistettava kaikenikäiset heikosti lukevat
Fakta 8. Monikielisyyden tukeminen edistää kaikkea oppimista
Fakta 9. Yhteiskunta vaatii meiltä yhä monimuotoisempaa lukutaitoa
Fakta 10. Joka neljäs suomalainen luki enemmän poikkeuskevään aikana
+ Lukutaidon hyväksi työskennellään laajalla rintamalla

 

Lisätiedot: Viestintäpäällikkö Saara Oranen, saara.oranen@lukukeskus.fi, 0445661903