Etusivu > Uutiset >

Eduskunta myönsi rahoituksen Lukulahja lapselle -kirjaohjelmalle

Eduskunta myönsi rahoituksen Lukulahja lapselle -kirjaohjelmalle

Neuvolassa jaettu kirjalahja on lisännyt lukemista suomalaisissa perheissä.

Lukulahja lapselle -kirjaohjelma on jatkunut kolmen vuoden ajan Suomen Kulttuurirahaston tuella. Ohjelma uhkasi päättyä vuoden 2021 lopussa, kunnes eduskunta päätti rahoittaa ohjelman osana ensi vuoden budjettia. Kirjaohjelma tavoittaa kaikki 2022 syntyvät lapset. Kirjakassi jaetaan vauvaperheille osana neuvolatarkastusta.

Neuvolasta Lukulahja lapselle -kirjakassin saaneista perheistä kaksi kolmasosaa lukee aiempaa enemmän, selviää Lukukeskuksen toteuttamasta vaikuttavuuskyselystä. Neuvoloiden terveydenhoitajista kaikki uskovat kirjakassin kannustavan perheitä lukemaan. Lukulahja lapselle -kirjakassin tavoitteena on taata tasavertaiset mahdollisuudet lukemiseen kaikissa vauvaperheissä ja tukea lasten kielellistä kehitystä kannustamalla vanhempia lukemaan säännöllisesti lapselleen.

Lukulahja lapselle -kirjakasseja on jaettu valtakunnallisesti Suomen neuvoloissa kaikille 2019-21 syntyneille lapsille. Suomen Kulttuurirahasto käynnisti ohjelman ja rahoitti sitä kolmen vuoden ajan. Ohjelman on toteuttanut Lukukeskus. Kirjakassi on jaettu perheille lapsen ensimmäisen ikävuoden aikana, ja sen tavoitteena on ollut lisätä varhaislukemista vauvaperheissä. Ääneen lukemisella on tutkitusti monia vaikutuksia lapsen kielelliseen kehitykseen, oppimisen edellytyksiin ja koko perheen hyvinvointiin. Lukulahja lapselle -kirjakassin vaikutuksia on seurattu vaikuttavuuskyselyin.

Perheet lukevat nyt päivittäin

Lukulahja lapselle -kirjakassin saaneista, kyselyyn vastanneista perheistä 63% kertoi kirjakassin lisänneen perheen lukemista; 27% perheistä kertoi aloittaneensa lukemisen saatuaan kirjakassin ja 36% perheistä kertoi lukeneensa tavallista enemmän. Niissä perheissä, joissa lukeminen oli alkanut kirjakassin ansiosta, lukemisesta oli myös tullut säännöllinen osa arkea; jopa 77% perheistä kertoi lukevansa nyt vähintään kerran päivässä. Valtaosa näistä perheistä oli lukenut kirjakassin kirjat yli 10 kertaa, kolmannes jopa yli 20 kertaa. Kirjakassi on siis vaikuttanut erityisesti niihin perheisiin, joissa ei muuten olisi luettu.

Perheissä, joissa lukeminen oli aloitettu neuvolasta saadun kirjakassin ansiosta, myös kirjoja on tavallista vähemmän; neljännes perheistä kertoo, että kotona on vain 5 lasten kirjaa tai vähemmän. Kaikissa kirjakassin saaneista perheistä näin on alle viidenneksellä perheistä. Lukulahja lapselle -kirjakassin kirjat ovat kodin ainoat lastenkirjat 5% perheistä. Se tarkoittaisi koko ikäluokkaan suhteutettuna noin 2500 lapsiperhettä.

Neuvolasta kaivataan tukea jatkossakin

Terveydenhoitajista lähes puolet kokee, että lasten kielellinen kehitys on heikentynyt osittain tai selkeästi viime vuosina. Terveydenhoitajista yli kolmannes on huolissaan lasten kielellisestä kehityksestä. Terveydenhoitajien avoimissa vastauksissa nousi esiin erityisesti huomiot puheen viivästymistä.

Kirjakassin saaneet perheet toivovat saavansa myös jatkossa tukea ja lisää tietoa lukemisen merkityksestä neuvolasta. Yli puolet toivoo saavansa neuvolasta lapselle sopivia kirjoja ja hieman alle puolet tietoa lukemisen hyödyistä. 92% perheistä toivoo, että Lukulahja lapselle -kirjakasseja jaettaisiin neuvoloissa myös jatkossa.

Siksi onkin hienoa, että kassi on mahdollista jakaa myös ensi vuonna syntyvälle ikäluokalle. Lukukeskuksen tavoitteena on liittää kirjaohjelma pysyväksi osaksi neuvolatoimintaa. Lukulahja lapselle -ohjelma tukee myös Kansallisen lukutaitostrategian tavoitteita.

 

Lukulahja lapselle -ohjelma

Lukulahja lapselle -ohjelman tavoitteena on tarjota tasavertaiset mahdollisuudet varhaislukemiseen kaikissa Suomen vauvaperheissä. Neuvoloissa jaettavan kirjakassin vaikutuksia perheiden lukutottumuksiin seurataan koko kolmen vuoden ajan Tutkimusyhtiö Innolinkin toteuttamilla vaikuttavuuskyselyillä.

Kirjakassin sisältö on laadittu yhteistyössä moniammatillisen asiantuntijaryhmän kanssa. Valmisteluun osallistui lastenkirjailijoita, kuvittajia, tutkijoita, kirjastoammattilaisia, sosiaalityöntekijä sekä THL:n neuvola-asiantuntija, tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen.

Lukulahja lapselle- kirjakassi on jaettavana kaikissa Suomen kunnissa. Kirjakasseja on jaettu vuosina 2019-21 yhteensä 150 000 kappaletta. Lukulahja lapselle -ohjelma 2019-21 on valmisteltu ja toteutettu Suomen Kulttuurirahaston myöntämällä avustuksella. Ohjelma jatkuu nyt julkisin varoin vuoden 2021.

Tarkemmat tulokset