Etusivu > Uutiset >

Hallitus esittää Lukulahja lapselle –neuvolaohjelman vakinaistamista valtion budjetissa

Hallitus esittää Lukulahja lapselle –neuvolaohjelman vakinaistamista valtion budjetissa

Lukulahja lapselle –ohjelmassa jokaiselle syntyvälle lapselle lahjoitetaan kirjakassi neuvolatarkastuksen yhteydessä. Hallitus täydensi valtion budjettiesitystä 23.11. Lukulahja lapselle –toiminnan rahoituksella.

Lukulahja lapselle -ohjelma kirjattiin kesäkuussa 2023 hallitusohjelmaan lasten lukutaidon vahvistamiseksi. Neuvolassa jaettu kirjalahja on lisännyt lukemista suomalaisissa perheissä vuodesta 2019 alkaen. Lukulahja tarjoaa yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaislukemiseen kaikissa Suomen vauvaperheissä. Hallitus esittää talousarviossaan vuodelle 2024 Lukulahjan rahoitusta valtion budjetista.

”Neuvolassa jaettava kirjakassi on osoittautunut tutkitusti tehokkaaksi tavaksi lisätä lukemista vauvaperheissä. Kaikille jaettavat kirjat luovat yhdenvertaisemmat mahdollisuudet lukemiselle. On hienoa, että hallitus tunnistaa äänen lukemisen merkityksen ja että saamme toteuttaa ohjelmaa pitkäjänteisesti”, kertoo Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Emmi Jäkkö.

Vauva-aikana aloitetut lukuhetket tukevat lapsen kielellistä kehitystä ja vahvistavat perheen välistä vuorovaikutusta. Yhteiset lukuhetket ovat merkityksellisiä lapsen koko kehitykselle. Ääneen lukeminen tukee lapsen myöhempää oppimista ja tasoittaa osaamiseroja. Varhaislapsuuden kokemukset vaikuttavat suuresti myös myöhempiin lukutottumuksiin.

Säännöllisestä ääneen lukemisesta on tutkitusti paljon hyötyä, ja hanke on onnistunut lisäämään varhaislukemista vauvaiästä lähtien. Lukulahja lapselle -kirjakassin saaneista ja vaikuttavuuskyselyyn vastanneista perheistä 63 % kertoi kirjakassin lisänneen perheen lukemista; 27 % perheistä kertoi aloittaneensa lukemisen saatuaan kirjakassin ja 36 % perheistä kertoi lukeneensa tavallista enemmän. Niissä perheissä, joissa lukeminen oli alkanut kirjakassin ansiosta, lukemisesta oli myös tullut säännöllinen osa arkea; jopa 77 % perheistä kertoi lukevansa nyt vähintään kerran päivässä.

Lukulahja lapselle on ensimmäinen Suomessa toteutettu valtakunnallinen koko ikäluokan tavoittava kirjalahjaohjelma. Hanketta rahoitettiin vuosina 2019–2021 Suomen Kulttuurirahaston tuella, ja toiminta on jatkunut sen jälkeen eduskunnan myöntämistä budjettivaroista.

Lukulahja lapselle -kirjakassin sisältö on laadittu yhteistyössä moniammatillisen asiantuntijaryhmän kanssa. Ohjelman toteuttamisesta vastaa Lukukeskus.

 

Tutustu hankkeen tuloksiin: Neuvolassa jaettu kirjakassi kannustaa perheitä lukemisen pariin