Etusivu > Uutiset >

Kansallinen lukutaitostrategia - työkalu kaikille meille, jotka tässä maassa pitävät huolta lukutaidosta

Kansallinen lukutaitostrategia – työkalu kaikille meille, jotka tässä maassa pitävät huolta lukutaidosta

Lukutaidon heikkeneminen ja eriytyminen viitoitti tietä järjestelmälliseen, johdonmukaiseen ja pitkäjänteiseen lukutaitotyöhön.

Aloite kansallisen lukutaitostrategian laatimisesta tuli eduskunnalta. Lukutaidon heikkeneminen ja eriytyminen viitoitti tietä järjestelmälliseen, johdonmukaiseen ja pitkäjänteiseen lukutaitotyöhön. Edellisen hallituksen aikana luotu kansallinen lukutaitofoorumi ja sen työn tuloksena syntyneet lukutaitotyön suuntaviivat loivat hyvän viitekehyksen työn jatkamiselle. Lukukeskuksen toiminnanjohtaja on ollut aktiivisesti mukana strategiatyössä projektiryhmän puheenjohtajana.

Lukukeskuksen näkökulmasta kansallisella lukutaitostrategialla on monta suurta ansiota, tässä muutamia:

1. Lukutaito käsitetään koko elämänkaaren kattavana asiana.

Lukutaito alkaa kehittyä syntymästä lähtien ja kulkee mukana koko elämän ajan. Tämän vuoksi työ lukutaidon puolesta jakautuu monelle taholle. Lukukeskuksessa iloitaan siitä, että järjestöjen ja yksityisten tahojen työ on tunnistettu ja tunnustettu. Järjestöt ja yksityiset toimijat tekevät ansiokasta lukemisen edistämistä sellaisten kohderyhmien parissa, joihin julkiset palvelut eivät ulotu.

2. Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden välillä.

Suomessa on tehty vuosikymmeniä paljon työtä lukemisen edistämiseksi, mutta usein se on hajanaista ja joskus päällekkäistäkin. Tieto olemassa olevista toimintatavoista ja toimijoista, joiden kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä, on hyvin arvokasta. Tärkeä edellytys sille on, että lukutaitotyötä johdetaan ja koordinoidaan tarkoituksenmukaisesti. Yhtä tärkeää on järjestelmällinen ja avoin viestintä sekä verkoston sisällä että yleisölle päin.

3. Pyrkimys päästä hankeluontoisista toimintatavoista pysyvämpiin ratkaisuihin.

Lukutaitostrategian toimenpiteissä on lista toimivista ratkaisuista, jotka pitkäjänteisellä tavalla parantavat pysyvästi lukutaidon tilaa. Lukukeskus on toteuttanut vuosien varrella lukuisia isoja ja pienempiä hankkeita, jotka ovat johtaneet selkeästi vaikuttaviin tuloksiin. Tuloksia ei kuitenkaan voida hyödyntää täysimääräisesti pysyvien rakenteiden ja resurssien puuttuessa.

Vaativa strategiatyö on valmiina, ja siihen on ison asiantuntijajoukon sekä laajan kuulemis- ja lausuntokierroksen jälkeen koottu keskeiset toimenpiteet. Strategia on työkalu kaikille meille, jotka tässä maassa pitävät huolta lukutaidosta. Monet toimenpiteet vaativat toki paljon resursseja ja tiukkenevassa taloustilanteessa kysytäänkin, mistä rahat? Kun rahaa on vähän, on entistä tärkeämpää tietää, mihin rajatut resurssit kannattaa käyttää. Siihen strategia antaa selkeät ohjeet.

 

Tutustu kansalliseen lukutaitostrategiaan