Etusivu > Uutiset >

Kansallinen lukutaitostrategia vahvistamaan lukutaitotyötä

Kansallinen lukutaitostrategia vahvistamaan lukutaitotyötä

Lukutaitostrategian valmistelussa huomioidaan lasten ja nuorten ohella kaikenikäiset oppijat ja etsitään keinoja lukutaidon edistämiseen kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villacís toimii projektiryhmän puheenjohtajana. Opetushallituksen Lukuliike koordinoi valmistelutyötä ja strategia valmistuu loppuvuodesta 2021.

Kansallisen lukutaitostrategian tavoitteena on laajentaa lukutaitotyön näkökulmaa lasten ja nuorten lukutaidosta kaikenikäisten lukutaidon kehittämiseen. Strategiaan sisältyy myös alue- ja kuntatason toimia, joilla edistetään lukutaitoa tukevia paikallisia rakenteita, kuten kirjastopalveluiden saatavuutta ja digitaalisia palveluja.

Lukutaitostrategia laajentaa ja tarkentaa Lukutaitofoorumin laatimia lukutaidon suuntaviivoja, joiden mukaisesti Lukuliike on tehnyt valtakunnallista lukutaitotyötä vuodesta 2019. Tavoitteena on ollut lisätä lasten ja nuorten lukuintoa, tukea kasvuyhteisöjä ja vahvistaa ammattilaisten osaamista yhteistyössä lukutaitotoimijoiden kanssa. Tärkeä suuntaviiva on lisäksi lukemista edistävien rakenteiden luominen kansallisessa, alueellisessa ja paikallisessa lukutaitotyössä.

Valmistelua tukevat myös Lukuliikkeen koordinoimat kehittämistoimet. Lukutaitotyötä on tuettu lasten, nuorten ja aikuisten lukutaitoon myönnetyillä avustuksilla, valtakunnallisilla koulutuksilla sekä perusopetuksen Lukuliike koulussa -pilottikokeilulla. Lisäksi Lukuliike on käynnistänyt Lukeva kunta -verkostotyön, jossa on mukana 170 kuntaa.

Stretagiatyö etenee laajassa yhteistyössä
Opetushallitus on asettanut vuodeksi 2021 kansallisen lukutaitostrategian ohjausryhmän ja projektiryhmän. Lukutaitostrategiatyössä kuullaan laajasti eri tahojen asiantuntijoita sekä lapsia ja nuoria.

Ohjausryhmän puheenjohtajaksi Opetuhallitus on nimennyt valtiosihteeri Minna Kelhän Opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja varapuheenjohtajaksi asiamies Juhana Lassilan Suomen kulttuurirahastosta. Sihteereinä toimivat opetusneuvos Kati
Costiander ja Lukuliike-koordinaattorit Pia Lumme ja Belinda Kardén Opetushallituksesta. Projektiryhmän puheenjohtajana toimii Ilmi Villacís Lukukeskuksesta.

Ohjausryhmän ja projektiryhmän jäsenet löydät Lukuliikkeen sivuilta.