Etusivu > Uutiset >

Kirjailijavierailuja viedään kouluihin kaikilla ruotsinkielisillä alueilla

Tiedote 17.2.2020

Kirjailijavierailuja viedään kouluihin kaikilla ruotsinkielisillä alueilla

 

Lukukeskuksen ruotsinkielinen hanke En författare till varje skola – Kirjailija joka kouluun levittää lukuintoa ympäri Suomen. Hankkeessa ruotsinkieliset kirjailijat vierailevat harvemmin asutuilla alueilla, etenkin pienissä kouluissa, jotka muuten helposti jäisivät ilman kirjailijavierasta. Hankkeen myötä kaikki ruotsinkieliset alueet Suomessa saavat kouluihinsa kirjailijavierailun. Vuonna 2019 Kirjailija joka kouluun tavoitti 1546 oppilasta 23 koulussa.

Oppilaan kohtaaminen kirjailijan kanssa antaa kirjan tekijälle kasvot sekä lisää ymmärrystä lukemisen hyödyistä ja ilosta. Kirjailijavierailujen on tutkittu lisäävän lukuintoa.

”Mahdollisuus olla mukana Kirjailija joka kouluun -hankkeessa motivoi oppilaita lukemaan. Se lisää usein oppilaan kiinnostusta lukea saman kirjailijan tai samaan genreen kuuluvia kirjoja. Kaikki osallistuvat aktiivisemmin kirjoihin liittyviin tehtäviin, koska tietävät, että heillä on mahdollisuus tavat kirjailija myöhemmin”, sanoo hankkeessa mukana ollut opettaja Darling Esselström-Antikainen.

Lukukeskus pyrkii tarjoamaan kouluille kirjailijaa, joilla on jokin yhteys vierailupaikkaan, sillä se lisää vierailun merkitystä.  Ennen vierailuja oppilaiden edellytetään lukevan kirjailijan kirja ja valmistelevan kysymyksiä kirjailijalle. Alakouluissa myös kirjan kuvittaja voi olla mukana avaamassa omaa työtään.

”Sillä on valtava merkitys, ovatko oppilaat lukeneet kirjailijan kirjan etukäteen. Kun koulut ovat hyvin valmistautuneita, he saavat myös vierailusta enemmän irti. Vierailulla vapautuu tällöin aikaa oppilaiden kysymyksille kirjoitusprosessista, hahmoista, kirjan maailman rakentamisesta ja muista asioista, joihin he ovat tutustuneet luettuaan kirjan”, hankkeen yhteydessä vierailuja tehnyt kirjailija Malin Klingenberg sanoo.

Oppilailta saaduissa palautteissa toistuu ajatus siitä, että he ymmärtävät vierailun jälkeen suomenruotsalaisen kirjallisuuden olevan kirjoitettu heille. Monille opiskelijoille heidän lukemansa kirja hankkeessa on ensimmäinen suomenruotsalainen kirja, jonka he ovat lukeneet.

Hankkeessa myös heikommassa taloudellisessa tilanteessa olevilla kouluilla on mahdollisuus saada kirjailijavierailu. Kunnat osallistuvat kirjailijavierailun kustannuksiin yhdellä eurolla per oppilas. Svenska kulturfonden ja Konstsamfundet kattavat loput kustannukset.

Vuonna 2019 Lounassaaristoon, Ahvenanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle suuntautunut Kirjailija joka kouluun tavoitti 1546 oppilasta 23 koulussa. Oppilasmäärää tärkeämpänä tavoitteena on kuitenkin tarjota kirjallisuuteen kannustava elämys kouluille, jotka ovat muuten vaikeasti saavutettavissa.

Lukukeskus on koordinoinut Kirjailija joka kouluun -hanketta vuodesta 2013. Tänä vuonna Kirjailija  joka kouluun -vierailuja on tehty Ahvenanmaalle, Paraisille sekä pääkaupunkiseudulle. Kirjailijavierailut ovat osa Lukukeskuksen ydintoimintaa. Vuonna 2020 Lukukeskus vahvistaa toimintaansa etenkin heikommissa asemissa oleville kohderyhmille, kuten mm. syrjäseutujen kouluille, toisen asteen oppilaitoksille ja erityisryhmille, kuten maahanmuuttajille.