Etusivu > Uutiset >

Kirjailijavierailut lisäävät lukuintoa – Lähes tuhat nuorta tapasi kirjailijan ympäri Suomen järjestetyillä lukiovierailuilla

Kirjailijavierailut lisäävät lukuintoa – Lähes tuhat nuorta tapasi kirjailijan ympäri Suomen järjestetyillä lukiovierailuilla

Suomalaisissa oppilaitoksissa keskusteltiin huippukirjailijoiden johdolla demokratiasta ja lukutaidosta. Kirjailijavierailut rikastuttivat äidinkielenopetusta ja lisäsivät nuorten kiinnostusta lukemiseen.

Nykykirjailijoiden terävin joukko kuvitteli Sitran pyynnöstä miltä suomalainen demokratia voisi näyttää 20 vuoden päästä. Tulevaisuutta käsittelevistä kirjoituksista koottiin 2040 – Tarinoita demokratian tulevaisuudesta -novellikokoelma. Novellikokoelman kirjailijat vierailivat 23 lukiossa 16 paikkakunnalla ympäri maan, Turusta Ivaloon. Kirjailijavierailuille osallistui yhteensä lähes 1 000 opiskelijaa.

Kouluissa tutustuttiin kirjaan ennen vierailuja, ja opiskelijat olivat saaneet miettiä kirjailijoille osoitettavia kysymyksiä jo etukäteen. Kirjailijoiden kanssa oli keskusteltu tasa-arvosta, yhteiskunnan valtarakenteista ja keskustelukulttuurista. Moni opettaja kertoi kirjailijan rohkaisseen nuoria kertomaan ajatuksiaan ja mielipiteitään tavallista aktiivisemmin.

”Abiturientit innostuivat kysymään kirjailijalta heitä askarruttaneita ja aiemmin oppitunneillakin pohdittuja kysymyksiä, ja heistä oli hienoa saada vastaukset suoraan kirjailijalta. Teos on vilahdellut muutamien opiskelijoiden puheissa myös kirjailijavierailun jälkeen, joten teos on antanut ajattelemisen aihetta vielä sen lukemisen jälkeenkin,” kuvailee Suomussalmen lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori palautteessaan.

Opettajista valtaosa aikoo hyödyntää novellikokoelmaa myös jatkossa osana opetusta. Kaksi kolmasosaa opettajista kertoi vierailun inspiroineen ja tuoneen uutta näkökulmaa myös omaan opetukseen. Lähes kaikki opettajat pitävät kirjailijavierailua tärkeänä tai erittäin tärkeänä osana lukion äidinkielen opetusta. Kouluilla on kuitenkin vaihtelevat mahdollisuudet tilata kirjailijoita esiintymään.

Riittävä lukutaidon taso varmistaa, että yksilö pärjää arjen tilanteissa, pystyy arvioimaan tietoa ja hahmottamaan kokonaisuuksia. Yhä digitaalisempi mediaympäristö edellyttää meiltä aina vaan parempaa lukutaitoa. Samalla nuorten vapaa-ajan lukeminen on vähentynyt ja paljon lukevien nuorten määrä suorastaan romahtanut. Viimeisimmässä yhdeksäsluokkalaisten osaamista tarkastelevassa PISA-arvioinnissa Suomi kuului kolmen maan joukkoon, jossa kiinnostus lukemiseen oli vähentynyt eniten. Nuorten oman kiinnostuksen herättämisen tulisikin olla tärkein tavoite lukemisen lisäämiseksi. (Lähde: faktat 7 ja 8, 10 faktaa lukutaidosta maailmalla -tietopaketti.)

”Opettajat tunnistavat hyvin vierailujen merkityksen ja niitä toivotaan aina enemmän kuin on mahdollista järjestää. Kirjailijavierailu tutkitusti lisää lukuintoa ja kiinnostusta kirjallisuuteen. Siksi Sitran vierailuhanke oli konkreettinen panostus nuorten lukemiseen,” Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Emmi Jäkkö kertoo.

Tarinoita demokratian tulevaisuudesta

Emmi Itäranta, Juhani Karila, Markus Leikola, Maria Matinmikko, Marisha Rasi–Koskinen, Mikko Rimminen, Harry Salmenniemi, Pajtim Statovci, Miina Supinen ja Saara Turunen kuvaavat 2040 – Tarinoita demokratian tulevaisuudesta -kokoelman teksteissään millainen Suomi voisi olla kahdenkymmenen vuoden kuluttua ja miltä tulevaisuuden demokratia mahdollisesti tuntuu ja näyttää. Novellit kertovat myös siitä, miten jokainen meistä voi tehdä demokratiaa vahvistavia tai heikentäviä toimia omassa toimintaympäristössämme.