Etusivu > Uutiset >

Kirjakassi neuvolasta saatavilla yhdeksällä äidinkielellä

Kirjakassi neuvolasta saatavilla yhdeksällä äidinkielellä

Neuvoloista saatava tieto lukemisen tärkeydestä ja laadukkaat kirjalahjat lisäävät lukemista vauvaperheissä. Kirjakasseja on neuvoloissa jaossa nyt 9 eri äidinkielellä.

Terveydenhoitajat ovat tunnistaneet varhaislukemisen merkityksen lapsen ja koko perheen hyvinvoinnille. Lukulahja lapselle -kirjakassi tukee perheiden varhaisia lukutottumuksia. Myös vanhemmat toivovat, että neuvolassa muistutetaan lukemisen tärkeydestä ja jaetaan vauvaikäiselle sopivia kirjoja.

Lukulahja lapselle -kirjakassi on saatavilla suomen, ruotsin ja saamenkielisen sisällön lisäksi nyt myös arabian, somalin, viron ja venäjän kielillä. Omalla äidinkielellä kirjoitetut sadut tukevat lapsen oman äidinkielen osaamista ja sitä kautta myös uusien kielien oppimista. Tutkimusten mukaan juuri omaa äidinkieltä tukemalla on mahdollista helpottaa kaikkea oppimista. Oman äidinkielen vahvistaminen on tärkeää myös lapsen identiteetin vahvistamiseksi.

Vasta valmistuneisiin yleisimmillä vähemmistökielillä tuotettuihin kasseihin on pakattu iltasatukokoelma, opas vanhemmalle sekä lapsen kielenkehityksestä kertova lukumitta. Lukulahja-iltasatukokoelmaan on käännetty satuja Timo Parvelalta, Reetta Niemelältä, Kerttu Vuolabilta ja Malin Klingenbergiltä. Kassiin pakattu vanhemman opas muistuttaa lukemisen ja oman äidinkielen vahvistamisen tärkeydestä.

Kirjakassi päivittäisessä käytössä

Lukukeskuksen koordinoiman Lukulahja lapselle -ohjelman vaikutuksia seurataan kyselyin ja selvityksin koko hankkeen ajan. Kassin saaneet vanhemmat pitävät kirjakassin sisältöä laadukkaana, ajankohtaisena ja toimivana. Vanhemmat kertovat kirjakassin kirjojen olevan päivittäisessä käytössä ja kirjakassin toimivan hyvänä muistutuksena lukemisen tärkeydestä. Perheet toivovat myös, että lukeminen lisättäisiin neuvolakorttiin ja sen toteutumista seurattaisiin neuvolassa.

Terveydenhoitajat tunnistaneet lukemisen merkityksen neuvolatyössä

Terveydenhoitajat kokevat kirjakassin tukevan perheiden lukutottumuksia ja tarjoavan terveydenhoitajalle työkaluja muistuttaa lukemisen tärkeydestä lapsen kehitykselle. Terveydenhoitajien mukaan kirjakassin sisältö tukee lapsen kielenkehitystä ja toimii lukemisen ponnahduslautana. Kirjakassin jakaminen sopii terveydenhoitajien mukaan hyvin neuvolatyöhön​; kirjakassi jopa helpottaa heidän työtään, koska kirjalahja luo positiivisen vireen koko asiakassuhteen avaamiseksi. Kirjakassi tukee myös vanhemman ja lapsen välistä läheisyyttä ja vuorovaikutusta. Mikäli vanhemmilla on haasteita varhaisen vuorovaikutuksen kanssa, kassi auttaa asiasta keskustelemista​.

Sekä haastatellut vanhemmat että neuvoloiden terveydenhoitajat toivoivat yksimielisesti Lukulahja lapselle -ohjelmasta pysyvää toimintaa.

Lue lisää: www.luelapselle.fi