Etusivu > Uutiset >

Lasten- ja nuortenkirjallisuus tarvitsee lisää julkista tukea ja arvostusta

Lasten- ja nuortenkirjallisuus tarvitsee lisää julkista tukea ja arvostusta

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden parissa työskentelevät ammattilaiset ovat huolissaan lasten- ja nuortenkirjojen näkyvyydestä ja arvostuksesta jo toteutuneiden ja suunniteltujen säästötoimien puristuksessa.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden elinvoimaisuus on Suomessa monin tavoin uhattuna: Kirjojen arvonlisäveroon suunniteltu korotus, vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuen lakkauttaminen, kulttuuri- ja kirjallisuusalan järjestöihin kohdistuvat leikkaukset sekä kansallisen lukutaitotyön pitkäjänteisen rahoituksen puute uhkaavat laadukkaan lasten- ja nuortenkirjallisuuden tulevaisuutta sekä vaikeuttavat lasten- ja nuortenkirjojen saatavuutta.

Lastenkirja-alan yhteistyöverkosto haluaa tuoda esille lasten- ja nuortenkirjallisuuden yhteiskunnallisen merkityksen ja muistuttaa, että lasten ja nuorten lukemaan innostaminen on kaikkien aikuisten yhteinen asia.

1. Kirjojen arvonlisäveroon suunniteltu korotus pitää perua.

Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus hankkia ja saada lahjaksi omia kirjoja, jotka innostavat häntä lukemaan. Kirjojen arvonlisäveroon suunniteltu korotus lisää eriarvoisuutta ja voi vähentää kirjallisuuden myyntiä niin, että kustantajien julkaisumahdollisuudet kapenevat. Allekirjoita kirjan arvonlisäveron nostoa vastustava kansalaisaloite: Pelastetaan lukutaito – kirjan arvonlisäveroa ei saa nostaa.

2. Kirjallisuuden tulee olla kaikkien lasten ja nuorten saatavilla.

Päiväkodeilla ja kouluilla tulisi olla valtakunnallisesti tasa-arvoiset mahdollisuudet tuoda kirjat osaksi kaikkien lasten ja nuorten arkea ja tarjota selkokielistä kirjallisuutta henkilöille, joille muut kirjat ovat liian vaikeita. Tämä edellyttää tiivistä kirjastopalveluverkkoa, kirjastoautoja sekä riittävästi määrärahoja päiväkodin ja koulun kirjakokoelmien hankintaan.

3. Lukutaitotyöhön tulee kohdistaa pitkäjänteisiä toimia ja rahoitusta.

Suomessa julkaistiin vuonna 2021 kansallinen lukutaitostrategia. Sen toteuttaminen edellyttää kuitenkin sitä, että lasten ja nuorten lukutaitoa tuettaisiin pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti, myös taloudellisesti. Kirjallisuusalan järjestöihin kohdistuvat leikkaukset tulevat heikentämään monien järjestöjen tekemää lukutaitotyötä.

4. Lasten- ja nuortenkirjallisuus on tärkeä osa kulttuuriperintöä.

Lasten- ja nuortenkirjallisuus on osa yhteistä kulttuuriperintöämme. On merkittävää, että Suomessa julkaistaan myös tulevaisuudessa suomenkielistä lasten- ja nuortenkirjallisuutta.

5. Kotimainen lasten- ja nuortenkirja on menestyvä vientituote.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden osuus kaikesta kotimaisen kirjallisuuden viennistä on merkittävä. Siksi on tärkeää turvata kirjailijoiden ja kuvittajien työskentelyedellytykset, jotta he voivat edelleen tehdä laadukkaita lasten- ja nuortenkirjoja.

 

Lastenkirja-alan yhteistyöverkostoon kuuluu yli sata lasten- ja nuortenkirjojen parissa työskentelevää ammattilaista. Verkoston tavoitteena on vahvistaa alan arvostusta ja näkyvyyttä. Verkoston toimintaa koordinoi Lastenkirjainstituutti.