Etusivu > Uutiset >

Lukukeskuksen hankeuutisia

Lukukeskuksen hankeuutisia

Lukukeskuksen hanketoiminta puolustaa kaikenikäisten ja -tasoisten lukijoiden lukutaitoa ja lukemista. Vuonna 2020 jatkuu työ erityisesti heikoimmassa asemassa olevien kohderyhmien tavoittamiseksi.

Varhaiskasvatus: Lue lapselle ja Lukulahja lapselle

Lue lapselle -hankkeen tavoitteena on innostaa pienten lasten vanhempia lukemaan ääneen lapsille ja valistaa heitä lapselle lukemisen tärkeydestä. Pohja lukemiskulttuurille ja lukutaidolle luodaan jo varhaislapsuudessa. Vanhempien merkitys lapsen lukutaidolle on ratkaisevin nimenomaan ennen kuin lapsi itse osaa lukea. Lue lapselle -hankkeen myötä haluamme tarjota faktatietoa vanhemmille ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Jaamme tietoa ja kirjavinkkejä, joita voi hyödyntää niin kotona kuin päiväkodissakin.

Vuonna 2019 Lue lapselle -toiminta laajeni Suomen Kulttuurirahaston tuella Lukulahja lapselle -ohjelmaksi. Kaikille 2019-2021 syntyville jaetaan neuvolassa kirjakassi, johon on pakattu hanketta varten tuotetut uudet lastenkirjat, tietoa lukemisesta, aktivoivat lorukortit sekä kutsukortti kirjastoon. Lukulahja lapselle -kirjakassit ovat saatavilla suomeksi ja ruotsiksi, ja myöhemmässä vaiheessa myös saameksi. Infomateriaaleja tuotetaan myös useilla maahanmuuttajakielillä. Lukulahja lapselle -kirjakasseja jaetaan lähes 300 Suomen kunnassa ja kasseja on toimitettu yli 70 000 kappaletta ympäri maan. Hanketta seurataan vaikuttavuustutkimuksen menetelmillä. Ensimmäisiä tuloksia saadaan keväällä 2020.

Keväällä 2020 Lue lapselle -hanketta kehitetään entistä paremmin varhaiskasvatussuunnitelmaan sopivaksi ja varhaiskasvatuksen ammattilaisia palvelevaksi. Lukukeskus toimii useamman kunnan ja kaupungin hankekumppanina Opetusministeriön lukemisen kulttuurin ja lukutaidon vahvistamiseen suunnatun rahoituksen tuella käynnistettävissä hankkeissa.

Lavarunous opetuksessa: Mun tarina -selvitys julkaistaan huhtikuussa

Uudenlaiset kirjallisuuslajit kuten lavarunous, rap ja spoken word voivat vastata mm. PISA-tulosten herättämään huoleen nuorten lukuinnon ja -motivaation rajusta laskusta. Toimijuuden löytäminen ja oman tekstin tuottaminen eri menetelmin ovat hyviä keinoja erityisesti heikkojen lukijoiden saattamisessa kirjoittamisen ja lukemisen ääreen.

Vuonna 2018 käynnistynyt Mun tarina -hanke tutki lavarunouden hyödyntämistä opetuksessa. Hankkeessa kohdattiin yli 2 000 lukiolaista. Opettajien mielestä työpajat tarjosivat paitsi uudenlaisen tulokulman runouteen, myös tekivät opiskelijoista aktiivisia toimijoita. Pajat herättivät kiinnostuksen kirjoittamiseen ja muuttivat käsityksiä siitä, mitä runous voi olla. Tulokset julkaistaan huhtikuussa. Koneen Säätiön rahoittaman kolmivuotisen hankkeen taiteellisina suunnittelijoina toimivat runoilijat Aura Nurmi ja Juho Kuusi.

Sanat haltuun vie lukutaitoa vankiloihin ja erityisopetukseen

Vuonna 2016 menestyksekkäästi ammattikouluissa käynnistynyt Sanat haltuun jatkaa lukutaidon tukemista kaikkein heikoimmassa asemassa oleville kohderyhmille. Viimeisen kolmen vuoden aikana hankkeessa on järjestetty satoja rap-lyriikoihin perustuvia lukutaitotyöpajoja toisella asteella ja syrjäytymisuhan alla oleville nuorille. UPM:n ja Lukukeskuksen yhteistyönä alkanut hanke jatkaa Koneen Säätiön ja Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella. Hanketta toteuttavat ja koordinoivat toimittaja Aleksis Salusjärvi, muusikko Mikko Sarjanen sekä puheterapeutti Hanna Markkanen. Sanat haltuun -työpajoja voi tilata Lukukeskuksen kirjailijavierailupalvelusta.

Tietokirjailijavierailut tukevat monialaista oppimista

Koulujen uudet opetussuunnitelmat korostavat monialaista oppimista, siksi tietokirjoilla on kouluopetuksessa entistä suurempi merkitys. Lauri Jäntin säätiön rahoittamassa ja Lukukeskuksen koordinoimassa hankkeessa tietokirjailijat vierailevat eri oppiaineiden tunneilla yläkouluissa ja lukioissa. Hanke jatkuu keväällä 11 vierailulla ja tavoittaa noin 700 oppilasta valtakunnallisesti.

Lukuviikko innostaa lukemaan 20.-26.4.

Vuosittainen lukukampanja Lukuviikko järjestetään jälleen huhtikuussa. Yli 40 vuotta vietetty Lukuviikko kuuluu Suomen vanhimpiin ja vaikuttavimpiin lukukampanjoihin. Lukuviikon aikana sadat kirjastot ja koulut ympäri Suomen juhlivat lukemista mm. erilaisilla tempauksilla ja tapahtumilla, kirjailijavierailuilla ja pidennetyillä aukioloajoilla. Lukuviikon yhteistyökumppaneina vuonna 2020 ovat mm. tekijänoikeusjärjestö Sanasto C Day -kampanjallaan, Storytel sekä Aikakauslehtiliitto.

10 faktaa lukemisesta -tietopaketti julkaistaan 24.3.

Lukukeskus on toiminut jo vuosia lukutaitotiedon välittäjänä. Vuosittain julkaistava 10 faktaa lukemisesta -tietopaketti on luotettava ja puolueeton katsaus suomalaisten lukutaitoon ja muodostaa kokonaiskuvan suomalaisten lukutottumuksista. Tuore yhteenveto julkaistaan maaliskuussa.

Lukukeskus osallistuu myös kansainvälisten lukemista ja lukutaitoa edistävien verkostojen työhön. Suomessa Lukukeskus vaikuttaa aktiivisesti Lukuliike-verkostossa sekä toimii asiantuntijana useiden kuntien lukutaitotyössä ja kampanjoissa.