Etusivu > Uutiset >

Lukukeskuksen kuntavaaliteemat

Lukutaito on kansalaistaito – Lukukeskuksen kuntavaaliteemat

Lukukeskus toivoo kuntavaaliehdokkaiden huomioivan lukemisen ja lukutaidon merkityksen sekä ottamaan kantaa ja vaikuttamaan lukemisen ja lukutaidon edistämiseen.

Lukutaito on kansalaistaito, joka antaa mahdollisuuden osallistua täysivaltaisena jäsenenä yhteiskunnan toimintaan. Lukutaidon turvaaminen on sijoitus tulevaisuuteen. Lukutaidon eriarvoistumisesta ja nuorten lukumotivaation laskusta on hälyttäviä merkkejä. Lasten ja nuorten lukumotivaation sytyttämisen lisäksi tarvitaan konkreettisia keinoja kaikenikäisten heikosti lukevien lukutaidon vahvistamiseksi ja lukutaitotyön rakenteiden tunnistamiseksi. Kunnilla on työssä ratkaiseva rooli.

Lukukeskus puolustaa kaikkien tasa-arvoista oikeutta lukemiseen ja lukutaitoon. Tavoitteenamme on, että Suomessa on jatkossakin maailman lukutaitoisin kansa.

Lukukeskuksen vaaliteemat kuntavaaleihin 2021:

1. Tieto varhaislukemisen tärkeydestä kuuluu kaikille

Varhaislukeminen on korvaamatonta lukutaidon ja lukijuuden kehittymiselle. Kaikilla perheillä on oikeus saada tasavertaisesti tietoa lukemisen merkityksestä. Lukulahja lapselle -ohjelma tukee perheiden varhaislukemista neuvolatarkastuksessa jaettavalla kirjakassilla, joka sisältää kirjalahjan lisäksi tietopaketin lukemisen tärkeydestä. Vanhemmista 37 % sanoo neuvolassa tarjotun tiedon vaikuttavan lukutottumuksiinsa ja 54 % toivoo saavansa neuvolasta tietoa lukemisesta. Kunnat voivat omalla toiminnallaan edistää tiedonvälitystä sekä neuvoloiden sitoutumista Lukulahja lapselle -ohjelmaan. Tämä takaa mahdollisimman laajan vaikuttavuuden ja edesauttaa työn jatkuvuutta.

2. Lukutaitotyö vaatii pitkäjänteisiä ja konkreettisia toimia

Kunnat ovat avainasemassa luomassa pysyviä ja vaikuttavia ratkaisumalleja tasa-arvoiseen lukutaitotyöhön. Kunnilla tulisi olla lukutaitotyöhön nimetty vastuutaho, joka edistää toimijoiden yhteistyötä kunnassa ja huolehtii toiminnan valtakunnallisesta vaikuttavuudesta sekä tiedon jakamisesta yli kunta- ja hallintorajojen. Koordinaation ja tiedon puute johtaa päällekkäiseen työhön sekä hankaloittaa toimintamallien valtakunnallista hyödyntämistä. On tärkeää, että parhaat käytänteet jäävät pysyviksi kunnan toimintamalleiksi.

3. Kuntien tuettava myös aikuisten lukutaitoa

Suomalaisista aikuisista 11 %:lla on heikko lukutaito. Selkokielen tarpeessa arvellaan olevan jopa 750 000 henkilöä, eli 14 % suomalaisista. Heikko lukutaito voi vaikeuttaa työllistymistä, urakehitystä ja elinikäistä oppimista. Ilman lukevia aikuisia ei ole myöskään lukevia lapsia. Suomesta puuttuu selkeä nimetty taho, joka auttaisi aikuista ihmistä parantamaan heikkoa luku- ja tekstitaitoaan. Kuntien tulisikin tarjota tukea lukutaito-ongelmiin edesauttamalla kirjastojen, oppilaitosten ja järjestöjen tekemää työtä aikuisten lukutaidon parantamiseksi.