Etusivu > Uutiset >

Lukutaito on edellytys demokratialle ja Euroopan kilpailukyvyn tae

Lukutaito on edellytys demokratialle ja Euroopan kilpailukyvyn tae – Lukukeskus osallistui EURead-verkoston vuosikokoukseen 22.9.

EUReadin jäsenet ovat lukutaitoa ja lukemista edistäviä järjestöjä ja instituutteja 21 Euroopan maasta. Verkoston tarkoituksena on edistää globaalia lukutaitoa ja nostaa esiin ajankohtaisia teemoja lukutaidosta ja lukemisesta.

Poikkeuksellisesti etänä järjestetyssä kokouksessa kuultiin lukutaitotoimijoiden edustajien lisäksi Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja Katarina Barleyta sekä OECD:n koulutuksesta ja osaamisesta vastaavaa johtajaa Andreas Schleicheria. Molemmat nostivat esiin lukutaidon merkityksen kansalaisten hyvinvoinnille ja osallisuudelle. Euroopan parlamentille lukutaito on yksi keskeisistä teemoista. Eurooppalaisten riittävä lukutaito on edellytys demokratialle ja tehokas keino estää vihapuhetta ja ääriliikkeiden nousua. Lukutaito on myös avain elinikäiseen oppimiseen ja sitä kautta Euroopan kilpailukyvyn tae.

Andreas Schleicher nosti lukutaidon edistämisen tärkeimmiksi avaimiksi lasten ja nuorten lukemisen tukemisen. Perheitä tulisi kannustaa laajasti varhaislukemiseen ja muistuttaa lukemisen laaja-alaisista vaikutuksista. Ääneen lukeminen ei pelkästään tue lasten sanavaraston kehittymistä tai oppimista, vaan koko perheen vuorovaikutusta ja hyvinvointia. Lisäksi Schleicher peräänkuulutti kouluikäisten lukemiseen lisää aikaa ja omaehtoisen lukemisen tukemista.

EURead-jäsenmaissa poikkeuskevät on näkynyt eri tavoin. Espanjan ja Bulgarian järjestöjen lisäksi myös Lukukeskus esitteli omia keinojaan sopeutua koronapandemiasta seuranneihin muutoksiin. Yhteinen havainto oli, että poikkeuskevät nosti esiin myös kirjallisuuden merkityksen lohdullisena ja toivoa tuovana ajanvietteenä.

Euroopanlaajuisen verkoston lukutaitohaasteet ovat keskenään hyvin erilaisia. Muun muassa Romanian edustaja Bianca Mereuta muistutti, että romanialaisista aikuisista yli 40 % on heikosti lukevia, eikä lukutaidon taso riitä arjessa pärjäämiseen, tiedon hankkimiseen tai kriittiseen lukemiseen.

EURead-verkosto nostaa esiin eurooppalaisten lukutaitoa yhteisillä kampanjoilla, kuten Europe Reads -kampanjalla, jonka päätöksenä syntynyt vetoomus luovutetaan syksyllä 2020 Euroopan parlamentin puhemiehistölle.

Lukukeskus toimii aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa välittämällä tietoa ja toimintamalleja Suomen lukemisesta ja lukutaidosta. Toiminta on tuonut arvokkaita kontakteja, uusia ideoita ja toimintatapoja myös Suomessa hyödynnettäväksi. Lukukeskuksen 10 faktaa lukemisesta julkaisu kerää yhteen tutkimustuloksia ja selvityksiä lukemisesta ja lukutaidosta. Julkaisu on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja sitä voi hyödyntää suomalaisten lukemista ja osaamistasoa koskevassa kansainvälisessä viestinnässä.