Etusivu > Uutiset >

Lukutaitotyöllä syrjäytymistä vastaan

Lukutaitotyöllä syrjäytymistä vastaan

Lukutaitoon suunnattu rahoitus mahdollistaa Lukukeskuksen laajat toimet lasten ja nuorten lukemisen tukemiseksi. Lukuliike myönsi 325 000 euroa valtionavustuksina nuorten ja aikuisten lukutaidon edistämiseen. Hallitusohjelmaan kirjattu lukutaito-ohjelma jakoi rahoitusta 10 hankkeelle, yksi niistä Lukukeskuksen koordinoima Sanat haltuun – lukutaito syrjäytymisen vastaisessa työssä.

Sanat haltuun -hankkeessa lukutaitoa tukevaa työtä tehdään yhdessä heikosti lukevien ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja perusasteen äidinkielen opettajien ja erityisopetuksen ammattilaisten kanssa. Opetuksen välineenä käytetään rap-lyriikkaa ja muuta nuorten ennestään tuntemaa ja itselleen samaistuttavaa tekstiaineistoa. Vahvistamalla yhteyttä omaan äidinkieleen ja lukutaitoon, tullaan samalla vahvistaneeksi nuoren kykyä ilmaista itseään ja pärjätä yhteiskunnassa.

Työpajojen ohjaajina toimivat kokeneet ammattilaiset, jo 5000 heikosti lukevaa nuorta opettaneet tekstitaitojen opettaja Aleksis Salusjärvi ja rap-artisti Mikko Sarjanen. Heidän tukenaan opetusmetodia kehittää lasten ja nuorten puheterapeutti ja ratkaisukeskeinen terapeutti Hanna Markkanen. Työpajoja toteutetaan osana perusasteen äidinkielenopetusta sekä yhteistyössä rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Vankiloissa toteutettavat Sanat haltuun -pajat ovat jo käytännössä osoittautuneet menestyksekkääksi metodiksi löytää yhteys nuoreen. Myös yhteys nuorisorikollisuuden ja heikon lukutaidon välillä on tunnistettu. Vankilatyön myötä on mahdollista tunnistaa lukutaito-ongelmien juurisyitä ja ehkäistä ongelmia jatkossa jo ennalta. Sanat haltuun -hanke käynnistyy tammikuussa 2021 ja jatkuu vuoden loppuun.

Lukutaito vaatii konkreettisia toimia

Nuorten lukutaidon lisäksi Lukukeskus tarttuu ajankohtaiseen ja kasvavaan huoleen monikielisten lasten lukutaidosta. Monikielinen lukutaito -hanke selvittää maahanmuuttajaperheiden sekä päiväkodin ja koulun valmiuksia tukea lapsen monikielisyyttä sekä oman äidinkielen osaamista. Maahanmuuttaja lasten oppimista ja lukutaitoa tukee vahva oma äidinkieli. Hankkeessa tarkastellaan kolmen lähiön, Vantaan Länsimäen, Kotkan Karhuvuoren sekä Turun Varissuon mahdollisuuksia lukutaitotyöhön ja tuotetaan tukitoimia ammattilaisten avuksi perheen lukukasvatustyön ja oman äidinkielen vahvistamisen tueksi.
Lukukeskuksen kirjailijavierailut vaikuttavat tutkitusti lasten ja nuorten lukuintoon. Kirjailijavierailujen saavutettavuus vaihtelee kuitenkin alueellisesti ja kohderyhmittäin. Hanke mahdollistaa kirjailijavierailujen tarjoamisen tasavertaisesti ympäri Suomen ja myös heikommassa asemassa oleville kohderyhmille. Samalla kehitetään kirjailijavierailujen sisältöjä entistä paremmin erityisryhmien tarpeita vastaaviksi.
Molemmat hankkeet toteutetaan eduskunnan myöntämällä rahoituksella Opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahoista.

Lukutaito on kansalaistaito. Siksi Lukukeskuksen toiminta kohdistuu entistä vahvemmin heikoimmassa asemassa olevien lukutaidon tukemiseen. Lasten ja nuorten lukuinnon sytyttäminen on avain omaehtoiseen lukemiseen ja lukutaidon paranemiseen, mutta tarvitaan myös konkreettisia keinoja kaiken ikäisten heikosti lukevien lukutaidon vahvistamiseksi ja lukutaitotyön rakenteiden tunnistamiseksi.