Etusivu > Uutiset >

Nuorten lukutaito vahvistuu rap-lyriikoilla

Nuorten lukutaito vahvistuu
rap-lyriikoilla

– Sanat haltuun -opettajan opas tarjoaa uusia keinoja lukemisen tukemiseksi ja nuorten tekstitaitojen tunnistamiseksi.

– Rap-lyriikka on tämän hetken tärkeimpiä kirjallisuuden muotoja. Nuoret eivät lue, koska eivät löydä itseään kirjoista. Heitä kiinnostavat ja koskettavat tarinat löytyvät rap-lyriikasta, Sanat haltuun -metodia kehittänyt Aleksis Salusjärvi toteaa.

Sanat haltuun -työpajojen tavoitteena on vahvistaa nuorten lukutaitoa ja lisätä kiinnostusta lukemiseen. Pajoihin on osallistunut lähes 10000 nuorta ympäri Suomea, ja opetusmetodia on kehitetty yhdessä pajoihin osallistuneiden opettajien ja nuorten kanssa. Kun lukemista lähestytään nuoren omista kiinnostuksenkohteista käsin, piiloon jääneet taidot pääsevät esiin. Rapin kuunteleminen, lyriikoiden lukeminen ja yhdessä analysoiminen johtaa usein oppilaiden ahaa-elämykseen. Se herättää nuoren kielitietoisuuden, ja antaa varsinkin heikommille oppilaille tärkeän onnistumisen tunteen ja itsetunto-boostin.

– Sanat haltuun -pajoissa luetaan ja analysoidaan rap-lyriikoita. Rap-lyriikan lähtökohtaisen tekstilähtöisyyden ja kiistämättömän suosion takia se on osoittautunut hedelmälliseksi Troijan hevoseksi kaventamaan yhä levenevää kuilua korvanappien ja kirjallisuuden välillä, muusikko Mikko Sarjanen toteaa.

Sanat haltuun -opettajan opas on luotu äidinkielen opetuksen tueksi. Nyt kehitetyt 3 uutta työpajamallia sopivat osaksi perusopetuksen yläasteen tai toisen asteen äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta. Työpajat sopivat sovellettuina myös erityisen tuen ryhmille, nuorisotyöhön ja vankiloihin.

Sanat haltuun on Lukukeskuksen käynnistämä nuorten lukutaitoa vahvistava toimintamalli, jota on kehitetty pitkäjänteisesti vuodesta 2016. Opetusmetodin ovat kehittäneet kirjallisuusammattilainen, oppikirjailija Aleksis Salusjärvi, muusikko Mikko Sarjanen (Atomirotta- ja Notkea Rotta -yhtyeet), sekä puheterapeutti Hanna Markkanen.

Toiminnan vaikuttavuutta on seurattu selvityksin ja opettajilta ja oppilailta kerättyjen palautteiden perusteella. Kaikki pajoihin osallistuneet opettajat kokivat Sanat haltuun -metodin sopivan hyvin osaksi äidinkielenopetusta. Sanat haltuun -pajat ovat onnistuneet osallistamaan sellaisiakin oppilaita, jotka eivät muuten ole välttämättä kovin aktiivisesti mukana opetuksessa. – Pajassa loistivat nekin, joiden kyvyt eivät yleensä pääse oppitunneilla esiin, pajaan osallistunut äidinkielen opettaja kertoo palautteessaan.

Lähes puolet opettajista koki nuorten oppineen uutta ja muuttaneen käsitystään lukutaidosta pajaan osallistuttuaan. – Erinomainen muistutus meille opettajille siitä, että oppimista tapahtuu silloin kun asia liittyy oppilaiden omaan kokemusmaailmaan ja herättää tunteita, yläkoulun äidinkielen opettaja kertoo.

Opettajan opas on tuotettu Opetushallituksen Lukuliikkeen tuella. Se on maksutta ladattavissa ja hyödynnettävissä osoitteessa sanathaltuun.fi

 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Emmi Jäkkö, toiminnanjohtaja, Lukukeskus
puh. 050 563 8998, emmi.jakko(a)lukukeskus.fi