Etusivu > Uutiset >

Perheet tarvitsevat tietoa lukemisen tärkeydestä

Perheet tarvitsevat tietoa lukemisen tärkeydestä

Suomalaisten perheiden lukutottumusten eriarvoistuminen näkyy jo varhaislapsuudessa. Vanhemmat ja perheiden parissa työskentelevät ammattilaiset tarvitsevat luotettavaa ja saavutettavaa tietoa lukemisen merkityksestä.

Perheiden lukemista on edistetty Lukukeskuksessa jo usean vuoden ajan monipuolisilla ja innostavilla Lue lapselle -materiaaleilla. Lukukeskus on edistänyt varhaislukemista myös Suomen Kulttuurirahaston rahoittamalla Lukulahja lapselle -ohjelmalla, jossa jaetaan kirjakassi neuvoloissa kaikille 2019-2021 syntyneille.

Lue lapselle -hankkeen tavoitteena on lisätä lukemista suomalaisissa perheissä ja tarjota ammattilaisille työkaluja lukemisen tukemiseen. Hankkeen sisältöjä ja materiaaleja kehitetään nyt Kuluttajaosuustoiminnan säätiön tuella.

– Tukemalla varhaislukemista kasvatamme tulevia lukijoita ja kirjallisuuden kuluttajia. Lapsuudessa omaksutut lukemisen tavat ja aktiivisuus vaikuttavat merkittävästi myös nuoruuden ja aikuisuuden lukutottumuksiin, sanoo Kuluttajaosuustoiminnan säätiön asiamies Satu Niemelä.

Lukeminen vähenee kotona ja päiväkodeissa

Suomalaisvanhemmista 63 % kokee lukevansa liian vähän lapselleen. Lukukeskuksen selvittäessä tärkeimpiä vaikuttimia ääneen lukemiselle yli puolet vanhemmista mainitsi syyksi lukemisen hyötyjä käsittelevän uutisoinnin. Siksi onkin tärkeää, että tietoa lukemisen merkityksestä lapsen kehitykselle ja perheen vuorovaikutukselle jaetaan tasavertaisesti kaikille perheille.

Myös ammattilaiset ovat havainneet lukemisen vähenemisen. Lukukeskuksen teettämässä neuvolan terveydenhoitajien kyselyssä nousi esille huoli puheenkehityksestä ja sanavaraston köyhyydestä sekä lasten vuorovaikutustaitojen kehityksen hidastumisesta.

Kirjallisuuden, ääneen lukemisen ja kielellisen vuorovaikutuksen tulee olla osa kaikkien lasten arkea niin kotona kuin varhaiskasvatuksessa. Silti vain puolessa Suomen päiväkodeista toteutuu varhaiskasvatussuunnitelman mukainen päivittäinen ääneen lukeminen.

Varhaislukeminen edistää tasa-arvoa

Lue lapselle -hankkeen tavoitteena on tarjota tutkittuun tietoon perustuvia sisältöjä ja innostavia materiaaleja alle kouluikäisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Lapselle lukeminen tasoittaa perheiden sosioekonomisesta taustasta syntyviä osaamiseroja. Varhaislukeminen myös tukee lapsen oppimista ja tasoittaa koulutietä. Lukemisen ja lukutaidon eriytyminen näkyy jo koulutulokkaiden osaamista tarkastelevissa selvityksissä.

– Jotta jokaisella lapsella olisi tasavertaiset mahdollisuudet yhteisiin lukuhetkiin, tarvitaan tutkittuun tietoon perustuvia luotettavia ja saavutettavia materiaaleja. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota heikoimmassa asemassa olevien perheiden lukemisen ja oppimisen tukemiseen, muistuttaa Lukukeskuksen kehittämispäällikkö Emmi Jäkkö.

Saavutettavaa tietoa perheille ja ammattilaisille

Lue lapselle -sisällöt ovat ammattilaisille maksuttomia ja vapaasti kaikkien saatavilla verkkopalvelussa www.luelapselle.fi. Verkkopalvelusta löytyy tietoa lukemisen tärkeydestä 15 eri kielellä.
Lue lapselle -hanketta ovat rahoittaneet myös WSOY:n kirjallisuussäätiö, Svenska Kulturfonden, Suomen eduskunta ja Otavan kirjasäätiö.