Etusivu > Uutiset >

Sanat haltuun rap-työpajat jatkuvat Opetushallituksen rahoituksella

Sanat haltuun rap-työpajat jatkuvat Opetushallituksen rahoituksella

Lukuliike jakoi 325 000 euroa valtionavustuksina nuorten ja aikuisten lukutaidon edistämiseen. Avustusta haki yhteensä 53 tahoa. Rahoitusta sai yhteensä 10 hanketta, yksi niistä Lukukeskuksen koordinoima Sanat haltuun – lukutaito syrjäytymisen vastaisessa työssä.

Sanat haltuun -hankkeessa tehdään lukutaitoa tukevaa työtä yhdessä heikosti lukevien ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja perusasteen äidinkielen opettajien ja erityisopetuksen ammattilaisten kanssa. Opetuksen välineenä käytetään rap-lyriikkaa ja muuta nuorten ennestään tuntemaa ja itselleen samaistuttavaa tekstiaineistoa. Tarkastelemalla rap-lyriikkaa tekstianalyysin keinoin voidaan osoittaa tekstitaitojen merkitys nuoren omassa elämässä. Vahvistamalla yksilön yhteyttä omaan äidinkieleen ja lukutaitoon, tullaan samalla vahvistaneeksi nuoren kykyä ilmaista itseään ja pärjätä yhteiskunnassa.

Työpajoja toteutetaan osana perusasteen äidinkielenopetusta. Työpajojen ohjaajina toimivat kokeneet ammattilaiset, jo 5000 heikosti lukevaa nuorta opettaneet tekstitaitojen opettaja Aleksis Salusjärvi ja rap-artisti Mikko Sarjanen. Heidän tukenaan opetusmetodia kehittää lasten ja nuorten puheterapeutti ja ratkaisukeskeinen terapeutti Hanna Markkanen. Lisäksi pajoja toteutetaan osana rikosseuraamuslaitoksen toimintaa. Työpajoissa tekstitaitoja lähestytään toiminnallisesti ja käytännöllisesti rap-lyriikan ja oman kirjoittamisen kautta. Rikosseuraamuslaitoksen työpajoissa asiantuntijana toimii Aleksis Salusjärven ja Mikko Sarjasen lisäksi vapautuneiden vankien kanssa työskennellyt nuoriso-ohjaaja Kimmo Gustafsson ja hankkeen ulkopuolisena konsulttina rikosseuraamuslaitoksen erityisohjaaja Hanna Malmström.

Työpajoissa testattavista toimintamalleista ja metodeista luodaan työpajamalli ja opettajan opas, joka sopii laajasti perusasteen yläkoulujen äidinkielen opetuksen ja tekstitaitojen opetuksen tueksi. Sisällöt tukevat äidinkielen yläkoulun perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Rikosseuraamuslaitos on sitoutunut hyödyntämään sisältöjä valtakunnallisesti vankilatyössä ja vankien kuntouttamisessa vapautumisen jälkeen.

Työpajojen kautta tavoitetaan henkilökohtaisesti 650 nuorta ja 50 heidän parissaan työskentelevää ammattilaista. Työpajat toimivat kuitenkin vain pohjana opetusmallien luomiselle. Työpajoissa testattavista metodeista luodaan opettajan opas, joka sopii äidinkielen opetuksen ja tekstitaitojen opetuksen tueksi ja toteuttaa äidinkielen yläkoulun perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Hankkeen vaikutukset kohdistuvat heikoimmassa asemassa oleviin nuoriin, joiden lukutaidon taso on esteenä jatko-opinnoille ja uhkaa syrjäyttää heidät yhteiskunnasta. Tavoitteena on vastata laajan ammattilaisjoukon toiveisiin löytää uusia lähestymistapoja lukutaidon parantamiseen ja nuorten tekstitaitojen tukemiseen. Hankkeen lopputuloksena pystymme tarjoamaan opetus-, kasvatus- ja nuorisoalan ammattilaisille uusia toimintamalleja ja käytännöllisiä metodeja nuorten lukutaidon ja tätä kautta koko hyvinvoinnin ja osallisuuden parantamiseksi.

opettaja ja oppilaat luokkahuoneessa

Sanat haltuun -toiminta käynnistyi jo vuonna 2016, tuolloin UPM:n rahoittamana osana yrityksen yhteiskuntavastuuta. Tuolloin ammattikouluihin suunnatut työpajat osoittautuivat tehokkaaksi tavaksi tukea nuorten lukutaitoa ja ymmärrystä tekstitaitojen merkityksestä. Hankkeen tuloksista tuotettuun loppujulkaisuus voi tutustua tarkemmin osoitteessa sanathaltuun.fi.  Sittemmin työpajoja on kehitetty sekä Jenny ja Antti Wihurin rahaston että Koneen säätiön rahoituksella ja laajennettu ammattioppilaitoksista myös erityisopetukseen ja vankiloihin sopiviksi.

Sanat haltuun -hankkeen vaikutukset ulottuvat tuhansiin heikosti lukeviin nuoriin nyt ja tulevaisuudessa. Sanat haltuun -hanke vahvistaa nuorten osallisuutta ja käsitystä omasta potentiaalistaan sekä rohkaisee ammattilaisia etsimään uusia opettamisen ja kohtaamisen keinoja yhdessä nuorten kanssa. Hanke käynnistyy tammikuussa 2021 j jatkuu vuoden loppuun.

www.sanathaltuun.fi

Lisätietoja: hankepäällikkö Emmi Jäkkö, puh. 050 563 8998, emmi.jakko@lukukeskus.fi