Etusivu > Uutiset >

Selkokirja rohkaisee, kun lukeminen on vaikeaa

Selkokirja rohkaisee, kun lukeminen on vaikeaa

Selkokirjoista saattaa löytyä apu heikommin lukeville lapsille ja nuorille. Lukukeskuksen kirjailijavierailuilla selkokirjailijat innostivat lukemaan myös heidät, joille lukeminen on vaikeaa.

Selkokirjat mahdollistavat lukuharrastuksen yhä useammalle lapselle ja nuorelle ja tekevät kirjallisuudesta saavutettavampaa kaikille. ”Lukutaito ja sopiva kirjallisuus ovat tie osallisuuteen ja siten lapsen oikeus”, toteaa selkokirjailija Nora Lehtinen. Selkokirjailijat vierailivat kouluissa osana Lukukeskuksen Kirja eläväksi -hanketta.

Selkokirjailijoita toivottiin vieraaksi erityisesti sellaisiin kouluihin, joissa on paljon suomea toisena kielenä puhuvia oppilaita sekä kouluihin, joissa on pidennetyn oppivelvollisuuden SLI-luokkia. Vierailuja järjestettiin sekä suomi toisena kielenä- että äidinkielen oppitunneilla. Opettajien hakemuksista kävi ilmi, että lukeminen kiinnostaa myös niitä oppilaita, jotka tarvitsevat selkokieltä. ”Kouluissa tarvitaan erittäin paljon selkokirjoja. Selkokirja toimii usein porttina kirjallisuuteen. Yksi hyvä kokemus kannesta kanteen luetusta kirjasta innostaa tarttumaan kirjaan uudelleenkin”, kertoo lukutaito-opettaja Pirjo Laatikainen.

Sekä opettajien että selkokirjailijoiden palaute vierailuista oli innostunutta. ”Kirjailijavierailu oli todella onnistunut ja antoisa, olen hyvin kiitollinen siitä! Koulussamme on yli 80 % maahanmuuttotaustaisia oppilaita. — Kirjailijavieras esiintyi todella luontevasti ja oppilaita motivoivasti eikä säikähtänyt hassujakaan kysymyksiä, vaan kannusti oppilaita kyselemään lisää. Hän ei myöskään väheksynyt kielitaidon tasoa, vaan suhtautui yleisöön ikätason mukaisesti. Vierailu oli syksyn paras hetki koulussamme!” vierailulle osallistunut opettaja kertoo. Kaikki palautetta jättäneet opettajat kokivat selkokirjailijan vierailun sopineen hyvin tai erinomaisesti osaksi oppituntia ja opetusta.

”Selkokirjavierailut olivat selvästi merkityksellisiä kouluille. — Yleisöni lapset ja nuoret olivat kiinnostuneita kirjailijan ammatista ja kirjoista, kyselivät aktiivisesti ja olivat innostuneita.” kertoo hankkeen kautta kouluissa vieraillut kirjailija Magdalena Hai.

Selkokirjat on tarkoitettu kaikille, joille yleiskielisten kirjojen lukeminen on vaikeaa. Ensimmäiset suomalaiset selkokirjat julkaistiin 1980-luvulla. Nykyään erilaisia kotimaisia selkokirjoja on jo yli 500 ja Suomessa ilmestyy jopa 30 uutta selkokirjaa vuodessa. Selkokeskuksen arvion mukaan Suomessa noin 650 000–750 000 ihmistä eli yli kymmenen prosenttia väestöstä tarvitsee selkokieltä. Myös Selkokeskuksessa ollaan tyytyväisiä Kirja eläväksi -hankkeessa järjestettyihin selkokirjailijavierailuihin: ”On hienoa, että selkokirjailijoiden vierailujen ansiosta yhä useampi oppilas pääsee tutustumaan selkokirjoihin ja ehkä saa kokemuksen siitä, että lukeminen voisi olla myös minun juttuni”, Selkokeskuksen asiantuntija Ella Airaksinen kertoo.

Kouluissa järjestettävien kirjailijavierailujen ja lukutaitotyöpajojen tavoitteena on saada lapset ja nuoret löytämään lukemisen ja kirjallisuuden eri muodot ja innostaa lukemaan kaikissa kieli- ja ikäryhmissä. Kirja eläväksi -hanke tarjosi vierailuja niille kouluille ja kohderyhmille, joille ne muuten eivät olisi saavutettavissa. Hankkeen kautta järjestettiin yhteensä 150 kirjailijavierailua ympäri Suomen vuosina 2021-2022. Hankkeen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tilaa selkokirjailijavierailu: Lukukeskuksen kirjailijavierailupalvelu

Lue lisää selkokirjallisuudesta Selkokeskuksen sivuilta: Selkokeskus: Jokaisella on oikeus lukea!

Kirja eläväksi -hankesivu.