Etusivu > Uutiset >

Tietokirjallisuuden lukeminen syventää oppimista

Tietokirjallisuuden lukeminen syventää oppimista

Tietokirjailijan vierailu eri oppiaineiden tunneilla parantaa oppilaiden lukuintoa ja tuo oppiaineeseen uusia näkökulmia.

Tietokirjallisuuden lukeminen voi olla keino päästä monilukutaitoon kiinni ja tehostaa opiskelijoiden oppimista ja lukemista. Monilukutaito tukee kykyä toimia erilaisissa kirjallisissa ympäristöissä. Tutkimusten mukaan kriittinen ajattelu ja monilukutaito kehittyvät, kun opiskelija lukee alakohtaisia tekstejä mahdollisimman monipuolisesti. Kouluissa kannattaisikin hyödyntää tietokirjallisuutta entistä laajemmin. Erityisen tehokkaasti tietokirjallisuuden lukemiseen innostavat tietokirjailijoiden vierailut oman erityisalansa oppiaineissa.

Tietokirjailijan vierailu lisäsi kiinnostusta tietokirjoihin

Tietokirjailijan vierailu oppiaineen tunnilla innosti lähes puolet oppilaista tutustumaan tarkemmin kirjailijan erityisalaan.  Yli neljännes oppilaista ilmoitti aikovansa lukea kirjailijan kirjoittaman tietokirjan, vaikka vain 13 % kertoi lukevansa tietokirjoja vapaa-ajallaan. 

Tietokirjailijan vierailun perusteella 63 % oppilaista sai uutta näkökulmaa oppiaineeseen. 19 %:n mielestä oppiaine tuntui vierailun jälkeen kiinnostavammalta kuin ennen ja 22 % oppilaista kiinnostui vierailun aiheesta harrastuksena.

“Vierailu oli herättävä, vaikka olen aiemminkin perehtynyt aiheeseen esimerkiksi katsomalla dokumentteja”, kertoi opiskelija Ida Räisänen.

Oppilaiden kokemuksia selvitettiin osana Lauri Jäntin säätiön rahoittamaa ja Lukukeskuksen toteuttamaa Tietokirjailija kouluun -hanketta. Yläkoulun ja lukion eri aineiden oppitunneilla järjestettyjen vierailujen tarkoituksena oli houkutella oppilaita tietokirjojen pariin samalla kun aihetta käsiteltiin opetuksessa.

Hankkeessa mukana olleista opettajista yli puolet kertoi tietokirjailijavieraan olleen opetuksen näkökulmasta kiinnostava ja kaikki palautekyselyyn vastanneet opettajat kokivat, että vierailu innosti oppilasta perehtymään syvemmin aiheeseen. ”Oppilailla heräsi mielenkiinto tietokirjoja kohtaan”, eräs opettaja kuvaili.

Tietokirjallisuuden rooli opetuksessa entistä keskeisempi

Tietokirjailijavierailut toteuttavat monia ajankohtaisia tarpeita opetuksessa. PISA 2018 -tulosten mukaan vain 61 % suomalaisnuorista on sitä mieltä, että koulussa on opetettu tunnistamaan subjektiivista tai puolueellista tietoa. Monilukutaidon kehittymisen lisäksi tietokirjallisuuden lukeminen opettaakin kriittistä lukutaitoa, joka parantaa nuoren kykyä erottaa oikea tietoa väärästä, ja luotettavan tiedon erottaminen esimerkiksi netin nopeasta uutisvirrasta on helpompaa.

Tietokirjallisuus voi myös lisätä lukuintoa niiden nuorten keskuudessa, jotka eivät ole innostuneet kaunokirjallisuuden lukemisesta. Lukemisen lisääminen vahvistaa lukutaitoa, joka on välttämätöntä myös monilukutaidon kehittymiseksi. Tietokirjailijoiden vierailut kouluissa lisäävät tietokirjojen ja kirjailijoiden tunnettuutta ja innostavat uusia lukijoita tietokirjallisuuden pariin.

Tietokirjallisuuden hyödyistä monilukutaidon vahvistajana on puhunut myös lukutaidon emeritusprofessori William Brozo, joka osallistui kansallisen lukutaitostrategian valmisteluwebinaariin.