Etusivu >

10 fakta om läsning

Läscentrum publicerar ett paket med 10 fakta om läsning varje år. Faktapaketet ger en bild av läskunnigheten och läsningen i Finland. Sammanställningen behandlar både inhemska och utländska läsforsknings- och inlärningsresultat, bland andra Pisa och Pirls.

Du kan ladda upp pakatet här (PDF)

1. Betydelsen av god läskompetens ökar, men nivån sjunker
2. Finland har förutsättningar att behålla sin placering som ett land där läskompetensen är god
3. Hemmens betydelse för läsningen har betydelse redan före skolåldern
4. Hamnar pojkars kunnande i skymundan?
5. Att behärska det egna modersmålet är grunden för invandrares läskunnighet
6. Grundskolan och biblioteken motverkar polarisering i läskompetens
7. Läskompetens motverkar marginalisering
8. Läsning främjar hälsan och välmåendet
9. Den tryckta boken lever – nya textformer kompletterar varandra
10. Författarbesök och läskampanjer stärker läsmotivationen