Etusivu >

ELINET (European Literacy Policy Network)

ELINET (European Literacy Policy Network) är ett samarbetsorgan som arbetar tillsammans med olika läs- och skrivfrämjande instanser i Europa. ELINETs målsättning är att utveckla det politiska arbetet till förmån för läskompetensen i sina medlemsländer för att minska andelen barn, unga och vuxna med otillräcklig läsförmåga. Elinets mål är att utveckla verktyg baserade på forskningsresultat för alla som arbetar för att främja läsförmågan. Dessutom strävar man efter att stöda redan existerande projekt och utveckla nya verksamhetsmodeller.

Här hittar du material om läskompetenssituationen i Europa.