Etusivu >

Gör boken levande – författarbesök till skolor över hela Finland

Gör boken levande – författarbesök till skolor över hela Finland

Gör boken levande tar författare till skolor över hela Finland! Med virtuella och lokala besök möter författare hundratals barn och unga och inspirerar dem att läsa och skriva.

Studier visar att författarbesök ökar entusiasmen för läsning. Besöken är långtgående och långsiktig verksamhet för att främja läskunnighet. Författarbesök som beställs från Läscentrum når dock inte alla barn och ungdomar i Finland, eftersom inte alla skolor, bibliotek och andra aktörer som arbetar med barn och ungdomar kan beställa författarbesök av kostnadsskäl. Lukuliike koulussa-kampanjen som genomfördes 2019 visade att skolor är mycket villiga att ta emot besök. Under kampanjen erbjöds 240 besök och verkstäder till skolor, men vi fick in 800 ansökningar.

I projektet Gör boken levande kan vi erbjuda besök till de skolor och målgrupper som annars skulle vara otillgängliga. Målet med författarbesök och läskunnighetsverkstäder är att få barn och unga att upptäcka olika former av läsning och litteratur och att inspirera till läsning i alla språk och åldersgrupper.

Målet med Gör boken levande-besöken är att ta reda på hur besöken bäst skulle kunna stödja olika målgruppers läsning och hur besökskoncepten skulle kunna utvecklas vidare i framtiden. Vi samlar in information om innehållet i besöken, verkstäderna och skolornas önskemål. Vi får värdefull information för utveckling av författarbesök och nya sätt att uppmuntra läsning. Dessutom är målet att visa lärare vikten av skönlitteratur som en del av och stöd i skolundervisningen, och att få in författare och böcker till en mer väsentlig del av skolans vardag. Författarbesök kommer att ske läsåret 2021-22. Projektet finansieras av Utbildnings- och Kulturministeriet.

 

Mer information om projektet

Producent Suvi Alanko

suvi.alanko@lukukeskus.fi

tel. 050 413 9512