Etusivu >

Läslust 2012-2015

Läslust -handboken är riktad till skolorna och förskoleunder visningen, biblioteken och kommunerna: lärarna, rektorerna, bibliotekspersonalen och -direktörerna samt under visnings-, bildnings- och kulturdirektörerna. Verket innehåller verksamhetsmodeller som har testats i vardagen. Syftet med dem är att förbättra läsmotivationen och multilitteraciteten samt främja samarbetet mellan skola och bibliotek. Läslust är ett riksomfattande treårigt (2012–2015) program som har genom förts av under visnings- och kulturministeriet samt humanistiska fakulteten och pedagogiska fakulteten vid Uleåborgs universitet.

Läslust-handboken (pdf)