Etusivu > Nyheter >

Unga inspirerar unga att läsa – Läsglans ger ut svenskt litterärt innehåll

Unga inspirerar unga att läsa – Läsglans ger ut svenskt litterärt innehåll

Att uppmuntra läsning kräver modiga individer och strukturer som stödjer läsning

Svenskspråkiga unga har äntligen fått en egen media där de kan läsa om ungdomslitteraturens fenomen och ta del av en litterär debatt. Det här är möjligt eftersom ungdomslitteraturen Lukufiilis har i höst börjat publicera artiklar på svenska i sektionen Läsglans.

– Det är vanliga unga på Lukufiilis som pratar om att läsa och skriva. Att delta i en kulturdebatt med låg tröskel tillhör alla, sa Lukufiilisjournalisten Otto Rantanen, i sitt tal vid lanseringen av läskunnighetsstrategin. Med att inkludera svenskspråkigt innehåll via Läsglans kan man förstärka alla ungas läsintresse och förverkliga Rantanens mening.

Den Nationella läskunnighetsstrategin lyfter fram arbete som görs för att främja läskunnighet bland barn och unga, och skapar nya öppningar för läskunnighet. Behovet av att stärka barns och ungas läskunnighet genom vänners lästips, ordkonstmetoder och andra sätt att inspirera till läsning har tagits med i läskunnighetsstrategin. Strategin efterlyser också olika förebilder för läsning och slår fast att “barn och unga i framtiden ska ges utrymme och röst i media för att presentera sina egna resultat och läskunnighetsprojekt och därmed fungera som läsare och förebilder.”

Det här är uppgifter som förverkligas av Lukufiilis och Läsglans.  Svenskspråkiga unga har inte tidigare haft en kanal där de kan dela sina tankar om litteratur. Som en del av Prata bok-projektet fick svenskspråkiga skolelever möjlighet att intervjua författare på Bokmässan i Helsingfors och skriva recensioner och artiklar i Läsglans. Barbro Enckell-Grimm, som ansvarar för svenskspråkiga projekt på Läscentrum, beskrev responsen enligt följande:

– Elever och lärare uppskattade Prata bok. En elev konstaterade i bussen hem att det här varit hens bästa skoldag hittills, en annan konstaterade lättad att ”Först tänkte jag att 22 minuter är mycket men tiden gick extra snabbt!” En lärare uttryckte sig så här i responsen: ”Jag är mycket tacksam att vi fick delta i Prata bok. Eftersom mina båda skolor är små och dessutom långt borta från Helsingfors kändes det extra viktigt att kunna ge eleverna den här erfarenheten”.

På tre år har Lukufiilis tredubblat sin läsekrets och i år förväntas 100 000 besök på Lukufiilis webbplats. Det litterära innehållet i Lukufiilis finns där ungdomarna själva befinner sig, det vill säga på sociala medier. Förutom närvaron på Instagram och Twitter, lanserades Lukufiilis Tiktok-kanalen i februari, och med mer än 400 000 tittade videor kan man säga att Tiktok-kanalen har nått enorm popularitet.

Lukufiilisjournalisten Otto Rantanen tror att de unga själva är bäst på att inspirera andra unga att läsa. För att stödja inspirationen behövs visserligen strukturer så som lokala bibliotek, en e-boktjänst i ungas telefoner eller lättillgängliga böcker för skolor.

– Att uppmuntra läsning kräver i slutändan bara modiga individer som börjar prata om läsning när de stödjande strukturerna är i ordning, säger Rantanen.