Etusivu > Nyheter >

Globala kriser hotar läskunnigheten - Läsveckan väckte diskussion om läskunnighetens tillstånd

Globala kriser hotar läskunnigheten – Läsveckan väckte diskussion om läskunnighetens tillstånd

Läsningens och läskunnighetens temavecka Läsveckan nådde en rekordpublik och inspirerade hundratals aktörer att lyfta fram vikten av läskunnighet i världen.

Det finns exceptionellt många människor som flyr från konflikter i världen, och på grund av Covid19-pandemin befaras miljontals barn falla ur utbildningen helt och hållet. Läsveckan riktade sin uppmärksamhet mot de mest utsatta i världen, när temat för Läsveckan 2022 var “Läsning ger en bättre värld”. Det är för närvarande en stor utmaning att stöda skolgången för barn och unga mitt i kriser.

Läscentrums infopaket 10 fakta om läskunnighet i världen väckte diskussion om läsning och läskunnighet globalt. Det behandlade bl.a. läskunnighetens roll i förverkligandet av demokrati och effekterna av coronapandemin på utvecklingen av världens läskunnighetssituation. Paketet sammanställdes i samarbete med Plan International Finlands experter. De gavs även ut på svenska och engelska.

 

Läsveckan nådde rekordpublik

Läsveckan nådde rekordmånga 3,5 miljoner finländare. Läsningens och läskunnighetens temavecka bjöd in med sin aktualitet hundratals aktörer att delta i Läsveckan. Många organisationer delade information om Läsveckan och betydelsen som läskunnigheten har för både samhället och den egna verksamheten. Hundratals skolor och bibliotek tog också upp Läsveckans teman.

Läsveckans samhälleliga tema återspeglades också i beslutsfattares och politikers budskap. Bland andra Outi Alanko-Kahiluoto, Eeva-Johanna Eloranta, Inka Hopsu, Pirkka-Pekka Petelius, Sari Sarkomaa, Pia Viitanen och Sofia Vikman påminde om vikten av läskunnighet och dess samhälleliga innebörd.

Läskunnighetens tillstånd i både Finland och världen diskuterades i radio och tv, och via media spreds information om vikten av läsning och läskunnighet till ännu fler. Emmi Jäkkö, utvecklings- och kommunikationschef för Läscentrum, besökte MTV:s God Morgon Finland och Radio Suomi tillsammans med Ossi Heinonen, generalsekreterare för Plan International Finland.

Finlands svenskspråkiga media uppmärksammade Läsveckan på Yle Vetamix som skrev om Läsveckan utifrån behovet för lättläst språk och HBL för sin del om coronapandemins effekt på läskunnighet.

 

Via finskspråkig media diskuterades mycket om Finlands läskunnighet i förhållande till globala nivåer av läskunnighet:

MTV3: Suomi on lukutaidon kärkimaita – riittääkö se?

Suomen lukutaidosta keskusteltiin Radio Suomen Päivässä.

Radio Helsingissä toimittaja Laura Friman haastatteli Lukukeskuksen Emmi Jäkköä.

Helsingin Sanomien kolumnissa Maaret Kallio kirjoitti ylistyksen lukemiselle.

Det anordnades även diskussionsstunder kring läsning och läskunnighet. I tillfället av Helsingin seudun erilaiset oppijat HERO fanns hjärnforskaren Minna Huotilainen och föreläsa om läsningens inverkan på hjärnan: Aivotutkija Minna Huotilainen luennoi lukemisen vaikutuksesta aivoille

 

Under skolors författarbesök påminde man om att även i Finland måste man arbeta för att uppehålla läskunnigheten.

Sitra vei kirjailijat vierailulle oppilaitoksiin

Kustannusosakeyhtiö Otava lahjoitti kirjapaketit viiteen kouluun ja Veera Salmi vieraili kertomassa uutuuskirjastaan Oboin kirja.

 

Läscentrums svenskspråkiga version av 10 fakta om läsning i världen. 

 

Mångsidigt program kring läsning

Under Läsveckan anordnades evenemang och jippon över hela Finland och bl.a. biblioteken delade med sig av lästips relaterade till temat. Läsveckans uppgiftsbank innehåller inspirerande innehåll som är skapat av olika parter: https://lukuviikko.fi/sv/gor-bank/

Många skolor och bibliotek organiserade varierande författarbesök och mera program under Läsveckan.

Under läsveckan uppmuntrades människor till att göra gott via läsning. Med att delta i Läsmånaden donerades pengar till Röda Korsets katastroffond och Dagsverke rf anordnade ett Läslopp som uppmanade elever till att läsa och fundera på läskunnighetens betydelse globalt.

De ungas egen media Lukufiilis och Kirjakopla skapade en bokcirkel för unga.

Lukumummit ja -vaarit hade virtuella högläsningsstunder.

Läsning och spel mötte varandra när läsning och spelande diskuterades på Pelimiittis Twitch-kanal och författare deltog som gäster.

Läscentrum lottade ut i samarbete med Förlaget S&S bokpaket för finsk- och svenskspråkiga skolor. Läscentrum lottade ut även ett överraskningsbokspaket till daghem.

Tidskriftsveckan firades också under Läsveckan.

www.lukuviikko.fi