Etusivu > Nyheter >

Dags att anmäla sig till Prata bok 2024!

Dags att anmäla sig till Prata bok 2024!

Prata bok erbjuder skolgrupper ett paket – att bekanta sig med böcker, författare och att uppträda! Kom till Helsingfors bokmässa 24 eller 25.10.2024 för att intervjua en författare.

Ansökningstiden går ut 11.3!

Prata bok ger 10 skolklasser (åk 5 till abiturienter) runtom i Finland får en möjlighet att komma till Helsingfors bokmässa och framföra sitt program (ca 25 min) på en av bokmässans scener! Prata bok erbjuder en skolningsdag för dem som uppträder, resor och övernattningar! Till mässan får hela klassen komma och vi bjuder på biljetter, resor och övernattningar för hela klassen.

Prata bok utgår från de ungas egna intressen och det är klassen som själv planerar och framför sitt program. Det kan vara en intervju med en författare och / eller en illustratör, en diskussion kring ett aktuellt tema, en paneldiskussion. Programmet bör utgå från en aktuell finlandssvensk bok från våren eller hösten 2024.  Författaren eller illustratören i fråga är gäst i ert program.

För de elever som ska stå på scen (2-3 per klass) ordnas en förberedande dag innan mässan där eleverna får coaching i scennärvaro och mikrofonanvändning samt hur man för litterära samtal, planerar intervjuer och tips inför det program varje klass planerar. Förberedande dagen ordnas i Helsingfors 30.9. Den här skolningsdagen fick mycket beröm förra året. Skolningsdagen behandlar informationssökning, läsning och analys, att vara på scen, förbereda intervjuer. Skolningsdagen dras av Amanda Audas-Kass, Silja Sahlgren-Fodstad och Märta Westerlund.

Ni kan få en sammanställning med 21 böcker lämpliga för barn och ungdomar i åldern 9 – 20 år. Ni får gärna komma med egna förslag. Bokvalet ska utgå från den aktuella utgivningen. Bokvalet är preliminärt.

 

Anmäl er med nedanstående ansökan:

Anmälningsblankett för Prata bok 2024

Efter påsk avgörs vilka klasser som får delta. Under hösten får klassen jobba med temat och får en uppsättning med 5 ex. av boken. De två-tre elever som är på scen får komma med sin lärare till Helsingfors för en skolningsdag må 30.9.2024 (+ resor, övernattning vid behov). Och i oktober är det dags för själva bokmässan! Då får hela klassen åka till Helsingfors för att följa med evenemanget. Hela klassen får biljetter och resor till mässan, inklusive hotell vid behov.

Ser fram emot många spännande ansökningar!

Boklistan fås av Barbro Enckell-Grimm, barbro.enckell-grimm@lukukeskus.fi

Ställ gärna frågor!

Se på videon för barns och ungas egna läsupplevelser från Prata bok

Helsingfors bokmässa 2022

Prata bok ordnas av Läscentrum i samarbete med Svenska litteratursällskapet, projektet finansieras av Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.