Etusivu > Nyheter >

En författarturné på lätt svenska uppmuntrar till läsning

En författarturné på lätt svenska uppmuntrar till läsning

Vintern och våren 2024 kommer sju författare som medverkat i antologin Bultande hjärtan att besöka olika platser för att berätta om sina texter. Novellerna och dikterna i Bultande hjärtan är skrivna på lätt svenska.

Den finlandssvenska litteraturen ska vara tillgänglig för alla. Det är en demokratifråga. I maj 2022 startade LL-Center, som verkar inom FDUV, ett nytt efterfrågat projekt för att främja ny finlandssvensk lättläst skönlitteratur. Hösten 2023 utkom boken Bultande hjärtan inom projektets ramar. Boken riktar sig till ungdomar och vuxna som av olika orsaker behöver lättläst.

“Jag är projektkoordinator för projektet och jobbade också som en av redaktörerna för antologin. Det har varit otroligt inspirerande att få jobba med författarna och texterna! Författarna jobbade hårt med att lära sig ett nytt verktyg och det syns i det fantastiska resultatet. Texterna väcker många tankar och känslor och får hjärtat att bulta hårdare. De är roliga och sorgliga och allt däremellan”, kommenterar Kira Nalin på LL-center.

Det finns inte så mycket skönlitteratur skriven på lätt svenska i Finland, i synnerhet inte i original. De medverkande är etablerade författare. De besöker äldreboenden, integrationselever, boenden för personer med funktionsnedsättning, resursklasser och elever med individuell läroplan i Nyland, Egentliga Finland och Österbotten.

Läscentrum vill erbjuda möten mellan läsare och författare av Bultande hjärtan. Författarna berättar hur det var att skriva texterna, vad de vill säga med dem – vad var svårt, fanns det sådant som gav sig naturligt? Publiken erbjuds en möjlighet att berätta vad de fick ut av läsningen, vad var bra, vad hade de gärna läst mer eller mindre av?

Läscentrums strävan är att alla ska få positiva upplevelser av att läsa. “Vi vill sänka tröskeln in i boken och göra litteratur tillgänglig. Vi behöver alla olika slags texter och läsupplevelser”, säger Läscentrums producent Barbro Enckell-Grimm.

I antologin medverkar Axel Åhman, Henrika Andersson, Lena Frölander-Ulf, Heidi Sjögren, Sara Jungersten, Lars Strang, Kjell Lindblad, Heidi von Wright, Thomas BrunellAnn-Helen Attianese och Otto Donner.

Projektet finansieras med medel från Otto A. Malms donationsfond. Besöksställena får ett eget exemplar av antologin.