Etusivu > Nyheter >

Finländarna har insett hur viktigt det är att läsa

Finländarna har insett hur viktigt det är att läsa – Läscentrums 10 fakta om läsning har publicerats

60 procent av finländarna upplever att de läser för lite – den viktigaste anledningen är svårigheter att koncentrera sig och tidsbrist. När vi läser mindre försvagas läskunnigheten. Utmaningarna som är kopplade till läskunnigheten drabbar i första hand de mest utsatta i samhället.

Läscentrum har sammanställt faktapaketet 10 fakta om läsning utgående från 40 forskningsresultat och utredningar. Läscentrum har intervjuat tiotals centrala läskunnighetsforskare och sakkunniga på fältet.

Enligt en utredning Läscentrum lät är finländare i olika åldrar medvetna om hur viktigt det är att läsa och önskar att de hade mer tid för läsning. Trots det läser vi allt mindre. Vi borde fästa uppmärksamhet på de vuxnas läskunnighet och attityder, hemmets betydelse för barns och ungas läskunnighet har blivit större. Man har noterat skillnader i barns språkutveckling redan vid skolstarten.

”Läskunnighet är en framtidsfärdighet som hjälper oss när vi ska verka i ett samhälle statt i förändring. Med läskunnighetens hjälp förstår vi omvärlden och oss själva bättre. Det är oroväckande att en allt större andel av finländare hotas att marginaliseras från samhällets tjänster på grund av bristande läskunnighet”, säger Läscentrums verksamhetsledare Ilmi Villacís.

Nyhetsrapporteringen om läsningens betydelse påverkar våra läsvanor

Finländare i olika instanser har insett hur viktigt det är att läsa. Olika läsprojekt och -kampanjer uppmuntrar personer i olika åldrar och generationer att läsa. Ungefär hälften av medborgarna har noterat diskussionen om läsningens betydelse i offentligheten, och av dem uppger 27 procent att detta påverkat deras läsvanor.

Nyhetsrapporteringen påverkar också familjernas läsaktivitet. Näst efter nyhetsrapporteringen, säger man att informationen från barnrådgivningen har haft betydelse för hur man läser med sina barn.

Tio fakta om läsning 2020

10 fakta om läsning

Fakta 1. 60 procent av finländarna tycker att de läser för lite
Fakta 2. Kunskap om den tidiga läsningens betydelse har effekt på familjernas läsvanor
Fakta 3. Högläsning med barn kan ge ett års försprång för skolgången
Fakta 4. Läskunnigheten polariseras, kunskapsklyftan upp till två år
Fakta 5. Skolorna har varierande möjligheter till jämlikt arbete med läskunnigheten
Fakta 6. Man får unga att läsa med individuella lösningar
Fakta 7. Samhället bör identifiera svaga läsare i alla åldersgrupper
Fakta 8. Stöd till flerspråkighet stöder all inlärning
Fakta 9. Samhället kräver en allt mer mångsidig läskunnighet av oss
Fakta 10. Var fjärde finländare läste mer under undantagsvåren

+ Vi arbetar för läskunnigheten på bred front