Etusivu > Nyheter >

Författarbesök till skolor i Svenskfinlands alla regioner

17.2.2020

Författarbesök till skolor i Svenskfinlands alla regioner

Läscentrums svenskspråkiga projekt En författare till varje skola uppstod ur behovet att nå ut framför allt till små skolor på glesbygden. Projektet har rullat på sedan år 2013. År 2019 nådde En författare till varje skola 1546 lever i 23 skolor, det året gick En författare till varje skola till sydvästra skärgården inklusive Åland och till norra Österbotten.

Författarbesök är en del av Läscentrums kärnverksamhet. Tack vare projektet och andra besök har nästan alla svenskspråkiga elever i landet fått träffa en finlandssvensk författare. Mötet med en levande författare kan visa vilken glädje och nytta man kan ha av att läsa och träffarna har visat sig ha en stor effekt för läsintresset.

“Möjligheten att få vara med i En författare till varje skola motiverar eleverna, det är roligt att se människan bakom en bok, det ökar ofta intresse för läsning av samma författare eller genre. Alla deltar mer aktivt i litteraturundervisningen då de vet att de får träffa författaren sedan”, säger läraren Darling Esselström-Antikainen som deltog i projektet med sin klass.

En återkommande kommentar i responserna är att författarbesöket får eleverna att inse att det finns en finlandssvensk litteratur som är skriven för dem. För många elever är den bok de läst för att förbereda sig den första finlandssvenska bok de läst. Läscentrum strävar efter att erbjuda besök med en författare som har lokal anknytning. Det ökar angelägenhetsgraden.

Författaren Malin Klingenberg säger så här om vad det bästa med En författare till varje skola är: “Genom det här projektet får alla skolor, också de som har sämre ekonomiska förutsättningar, möjlighet att få författarbesök. Som författare får också jag möjlighet att besöka skolor jag annars inte skulle åka till, vilket känns fint, intressant och givande. Och jag tycker också att skolorna har varit välförberedda, alla har gemensamt läst någon av mina böcker före besöket, vilket gör att både eleverna, lärarna och jag får ut maximalt av besöket.”

År 2019 nådde En författare till varje skola 1546 lever i 23 skolor. Det är ändå inte självändamål att nå så många elever som möjligt, huvudsaken är att förverkliga projektets mål, att ta med skolor som inte annars nås. Projektet omfattar alla tre skolstadier. Kommunerna deltar med en euro per elev som deltar, projektet som finansieras av Svenska kulturfonden och Konstsamfundet täcker resten av kostnaderna.