Etusivu > Nyheter >

Juha Itkonen fortsätter som styrelseordförande för Läscentrum

Juha Itkonen fortsätter som styrelseordförande för Läscentrum

Läscentrum har försvarat läsning och läskunnighet i 50 år.

Läscentrums styrelse har vid sitt möte 23.5.2022 valt författaren Juha Itkonen att fortsätta som styrelseordförande. Itkonen har varit Läscentrums ordförande sedan 2018, och han har bland annat deltagit i styrgruppen för den nationella läskunnighetsstrategin som publicerades förra året.

@Laura Malmivaara, Otava

“Det är avgörande för både individers och samhällets välbefinnande att varje finländare har tillräckliga läs- och skrivkunskaper. Tack vare ett aktivt påverkansarbete har detta återupplivats de senaste åren, och man förstår i allt större utsträckning vikten av läskunnighet. Läscentrum bedriver praktiskt läskunnighetsarbete med 50 års erfarenhet, framgångsrikt, fantasifullt och passionerat. Det är ett nöje att vara ordförande i styrelsen”, säger Itkonen.

Under Läscentrums årsmöte 29.3 valdes följande nya ledamöter som ersättare för de avgående medlemmarna i styrelsen: Mia Franck från Finlands svenska författareförening, Vesa Rantama från Finska kritikerförbundet, Silja Sillanpää från Suomen Nuorisokirjailijat, Tuija Tammelander från Folkupplysningssällskapet sr och Taina Timonen som representant för Äidinkielen opettajain liitto.

Läscentrums styrelse består av representanter för de litterära organisationer som grundade Läscentrum. I styrelsen ingår Finlands svenska författareförening, Folkupplysningssällskapet, Finska kritikerförbundet, Suomen Kirjailijaliitto, Finlands Biblioteksförening, Finlands översättar- och tolkförbund, Suomen Nuorisokirjailijat, Finlands Dramatiker och Manusförfattare rf, Finlands facklitterära författare rf, och Äidinkielen opettajain liitto.

I år färgas Läscentrums styrelses arbete av jubileumsfirande, eftersom Läscentrum fyller 50 år i oktober. Läscentrum har främjat läsningens och litteraturens status sedan 1972. Redan från början har organisationens kärnuppdrag varit att förmedla författarbesök. Detta har konstaterats öka intresse för läsning och bidra till författarnas försörjning.

Läscentrum deltar aktivt i samhällelig diskussion om läskunnighet och läsning; vi samlar information om läsning och läskunnighet och fungerar som experter i inhemska och internationella nätverk. Vi förmedlar författarbesök och ger ut två litterära tidskrifter: nättidningen Lysmasken, och Läsglans, en tidning för och med ungdomar.

 

Läscentrums styrelse åren 2022-2024

Ordförande

Författare Juha Itkonen, Suomen Kirjailijaliitto

 

Medlemmar

Författare Lena Frölander-Ulf, Finlands svenska författareförening
Författare Mia Franck, Finlands svenska författareförening
Översättare Laura Jänisniemi, Finlands översättar- och tolkförbund
Författare Juha-Pekka Koskinen, Suomen Kirjailijaliitto
Journalist Vesa Rantama, Finlands Kritikersförbund
Kommunikationschef Anne Rutanen, Finlands facklitterära författare
Författare Silja Sillanpää, Suomen Nuorisokirjailijat 
Ansvarig producent Pirjo Soininen, Finlands Biblioteksförening
Projektkoordinator Mika Vainio, Finlands Dramatiker och Manusförfattare
Lärare Taina Timonen-Keskimäki, Äidinkielen opettajain liitto
Skolföreståndare Tuija Tammelander, Folkupplysningssällskapet