Etusivu > Nyheter >

Läscentrum inspirerade 100 000 barn och unga att läsa

Läscentrum inspirerade 100 000 barn och unga att läsa

Projektarbete ger konkreta modeller för hur man stöder läsning. Svenskspråkiga projekt erbjuder service till finlandssvenskar.

Läscentrum har på ett mångsidigt sätt främjat läsning och läskunnighet från början av året. Konkreta verksamhetsmodeller, inspirerande material och faktapaket har nått ett tiotal tusen familjer, hundra daghem och tusentals skolklasser runtom i Finland. Man följer aktivt med vilken effekt Läscentrums projektarbete har. Utöver projekten inspirerar två litteraturtidningar och författarbesök allmänheten att läsa.

En läsgåva till barnet som går via barnrådgivningarna möjliggör jämlik läsning i alla barnfamiljer – den fortsatta finansieringen för programmet är osäker

Bokkassen En läsgåva till barnet inspirerade 27 % av familjerna att börja med gemensam högläsning och 36 % att läsa mer än tidigare. Forskning visar att programmet En läsgåva till barnet ledde till att barnfamiljer läste mer tillsammans än tidigare. Tidig läsning stöder barns språkutveckling och främjar inlärning. Riksdagen finansierar projektet år 2022. Svensk- och finskspråkiga bokkassar delas ut till alla barn födda 2022 i samtliga kommuner i Finland.

Om Läscentrum ska kunna fortsätta programmet förutsätter det att vi får den fortsatta finansieringen tryggad.

I projektet En författare till varje skola träffar eleverna en författare – ibland också en illustratör

En författare till varje skola strävar efter att ge eleverna en möjlighet att få träffa en skrivande och läsande förebild och att ge dem en möjlighet att upptäcka, stärka och utveckla sin kulturella och språkliga identitet – något som är särskilt viktigt för minoriteter.

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden, Konstsamfundet och med en självriskdel på en euro / elev.

 

Prata bok ger skolklasser ett unikt tillfälle att träffa en författare och presentera sin egen röst och egna perspektiv för mässpublik

Elever får bekanta sig med författares böcker och intervjua författarna på Helsingfors bokmässa. Prata bok finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska kulturfonden. Läsglans finansieras med medel från Konstsamfundet.

 

Lyssna och läs når ut till nya målgrupper

Lyssna och Läs har erbjudit nya ansikten möjligheten att träffa nya målgrupper så som äldre läsare och förskoleelever som inte nås av Läscentrums andra projekt. Projektet finansierades med medel donerade med anledning av Finland svenska författareföreningens jubileumsår 2019.

 

Flerspråkigt läskunnighetsprojekt visar att daghem behöver stöd för läsning på många språk

Finland håller på att bli ett allt mer mångkulturellt och flerspråkigt land. Det för med sig nya behov också i daghem och skolor. Läscentrum lät göra en förfrågan till daghem, bibliotek och mångkulturella familjer där vi frågade om daghemmens erfarenheter, utmaningar och behov i en flerspråkig verksamhetsmiljö.

Läscentrum gör en utredning på basen av förfrågan. Utredningen offentliggörs i augusti 2022. Förfrågan visar att det finns ett behov av material som stöder daghems- och bibliotekspersonal att vägleda föräldrar så att de kan hjälpa sina barn med läsinlärningen. Det behövs också material riktat direkt till föräldrarna. Personalen behöver också kunskap för hur de ska verka i en flerspråkig miljö. Man borde också öka samarbetet mellan myndigheter, professionella och olika sammanslutningar.

Ordets makt är ett projekt som stöder ungas läsintresse med rapverkstäder

Rapartisten Mikko Sarjanen, skrivkursledaren Aleksis Salusjärvi och talterapeuten Hanna Markkanen har redan träffat tusentals unga när de hållit sina verkstäder. Verkstädernas fokus är de ungas egna intressen, rapmusik och -lyrik. De unga som är sakkunniga i sina verkstäder. Bekanta texter stärker läsaridentiteten och inspirerar ungdomarna att undersöka texter.

Vi gör en guide till lärare utgående från verkstäderna. Den kan alla intresserade använda.

Läsveckan inspirerade till att reflektera över läskunnighetens betydelse

Läsveckan 2022 nådde rekordartade 3,5 miljoner finländare. Den aktuella temaveckan för läsning och läskunnighet bjöd in hundratals aktörer att fira veckan 4-10.4.2022. Tema för Läsveckan var ”Läsning ger en bättre värld”. Det är en stor utmaning att stöda barns och ungas skolgång i pågående kriser.

Under Läsveckan publicerades Läscentrums 10 fakta om läsning i världen. Faktapaketet väckte diskussion om den globala lässituationen. Paketet var sammanställt i samarbete med finländska sakkunniga vid Plan International.

Gör boken levande erbjuder författarbesök för skolor och grupper som inte så lätt nås av författarbesök

År 2022 har 2000 barn och ungdomar fått träffa en författare i daghem och skolor inom ramen för projektet Gör boken levande. Målsättningen med Gör boken levande är att få barn och unga att hitta olika former av läsning och litteratur, och att inspirera människor i olika åldrar och med olika språktillhörighet att läsa.

Läscentrum utvecklade snabbt sin service när coronapandemin gav upphov till restriktioner våren 2020.

Fastän man kunde träffas också fysiskt har virtuella författarmöten kommit för att stanna. Ett virtuellt författarbesök gör det möjligt för författare och läsare att träffas på ett smidigt sätt.

Kiiltomato-Lysmasken är Finlands enda tvåspråkiga litteraturtidning som erbjuder sina läsare kostnadsfri tillgång till fördjupad kritik från mer än 20 år tillbaka

Kiiltomato-Lysmasken som nyligen förnyade sitt utseende håller litteraturkritiken levande och mångstämmig i en tid då kulturjournalistiken blir alltmer personcentrerad. Lysmasken har de senaste åren lyft fram nya genrer och fenomen. Lysmasken har också börjat recensera barn- och ungdomslitteratur. Tidningen har publicerat dialogkritik och fler opinionstexter med essäistiskt anslag.

De ungas egen tidning Lukufiilis-Läsglans tar med de unga i den litterära diskussionen

Lukufiilis-Läsglans som riktar sig till unga läsare lyfter fram ungdomslitteraturen och författare som skriver ungdomsböcker. Läsglans erbjuder texter för läsande ungdomar, men når också de som inte läser så mycket.

Lukufiilis-Läsglans är aktivt med på olika sociala medier, så att tröskeln till den litterära världen hålls så låg som möjligt. Lukufiilis fick en egen Youtubekanal i år och tidningens Tiktokvideon har setts mer än 400 000 gånger. Tidningen har också en podcast och en läsecirkel på Instagram.