Etusivu > Nyheter >

Läscentrum vill ge skönlitterär läsning i gåva till barn och unga

Läscentrum vill ge skönlitterär läsning i gåva till barn och unga

Ida Wikström och Malin Klingenberg var på En författare till varje skola-turné i Sydösterbotten i april. Turnén gick till Vörå, Sundom, Korsholm, Närpes och Kaskö och nådde sammanlagt 614 lågstadie-elever.

Syftet med Läscentrums projekt En författare till varje skola är att nå skolor på ett jämlikt sätt, särskilt skolor i glesbygden. Skolorna får i samband med att de deltar i projektet, och får författarbesök ett bokpaket med tio böcker av den besökande författaren. I gengäld förbinder de sig att läsa in sig på åtminstone en bok och förbereda frågor. Läscentrum har ett materialpaket med uppgifter för skolorna som de kan göra före och efter besöket. Det finns olika materialpaket för alla olika skolstadier.

Läscentrum vill erbjuda alla elever i Svenskfinland åtminstone ett författarmöte under sin skoltid. Att läsa skönlitteratur ur den egna sfären ökar självkännedom, känslan av tillhörighet, intresset för och förmågan att ta till sig läst text.

Läsåret 2023-2024 gick alla En författare till varje skola-turnéer till Österbotten. Förutom Malin Klingenberg och Ida Wikström besökte Hanna Lundström, Lena Frölander-Ulf och Matilda Gyllenberg lågstadieskolor, Wilma Möller högstadieskolor och Emma Ahlgren gymnasier.

En författare till varje skola är ett projekt som rullat på sedan år 2013. Projektet stöds av Svenska kulturfonden och Konstsamfundet.

Svenskfinland klarar sig bra i nordisk jämförelse om läsning

Elever i åk 4 i Finland läser betydligt mycket mer texter på sociala medier än i exempelvis Sverige eller Norge. De finländska eleverna läser dessutom serier och berättelser i tryckta böcker.

Finsk- och svenskspråkiga barn läser olika textgenrer i lika stor utsträckning, med ett undantag: Av eleverna i de finskspråkiga skolorna uppgav 20 procent att de läste skönlitteratur nästan dagligen, medan mot svarande andel för eleverna i de svenskspråkiga skolorna var hela 31 procent.

Källa: Nissinen, K., Sirén, M., Leino, K. (2023). Hur står det till med läsningen? : fjärdeklassares läsförmåga i svenskspråkiga skolor enligt PIRLS 2021-undersökningen. Koulutuksen tutkimuslaitos, Tutkimuksia.38. Jyväskylän yliopisto.