Etusivu > Nyheter >

Läscentrums projekt En författare till varje skola erbjuder en lösning på Svenskfinlands lärresultat

Läscentrums projekt En författare till varje skola erbjuder en lösning på Svenskfinlands lärresultat

Nationella centrets utbildningsutvärderingens rapport visar att den regionala polariseringen i läs- och skrivfärdigheter bland 15-åriga flickor och pojkar är betydande i Svenskfinland. Skillnaderna är störst mellan flickorna i städer och glesbygdens pojkar. Läscentrum svarar på utmaningarna med projektet En författare till varje skola, författares skolturnéer.

Läscentrums fleråriga projekt En författare till varje skola strävar till att jämna ut skillnader mellan skolornas möjligheter att erbjuda sin elever kulturella impulser. Projektet består av finlandssvenska författares turnéer till svenska skolor i alla tre stadier, från förskola till abiturienter.

En författare till varje skola prioriterar skolor i glesbygden där man inte så lätt till exempel kan gå på teater.  Samtidigt vill Läscentrum visa att vi har en livskraftig litteratur på det egna modersmålet och kulturkretsen.

Hösten 2020 görs fem skolturnéer i Österbotten och i språköskolor, en del besöken fysiskt och en del virtuellt. Förra året nådde En författare till varje skola 1546 elever i 23 skolor med 56 framträdanden av En författare till varje skola.

Annette Kronholm-Cederberg, projektledare för Skrivande skola och med 25-årig erfarenhet av gymnasielärarjobb i landsbygdsgymnasium kommenterar NCU:s rapport så här:

”Jag tänker speciellt på pojkarna, och alldeles speciellt på dem som inte bor i städerna. Det ska inte vara knapsu, ocoolt eller omanligt att läsa och skriva. Texterna unga läser ska ha innehåll som engagerar, också pojken som bor på landsbygden. Texterna unga skriver ska tillåtas handla om teman som bultar och bränner, såsom identitet och vad det innebär att vara människa på egna livsvillkor. Då kan de lästa och skrivna texterna handla om allt från traktorer till inredning, den senaste musiken eller jaktintresset, queerteori eller fotbollstjärnor.”

Med En författare till varje skola vill Läscentrum dra sitt strå till stacken i demokratiseringen och utjämningen för skoleleverna i Svenskfinland. Organisationens mål är att alla elever åtminstone en gång under sin skoltid ska få träffa en författare.

Läskunnigheten kräver konkreta åtgärder

Utöver En författare till varje skola drar Läscentrum igång andra projekt med författarbesök som förbättrar tillgängligheten år 2021. Med hjälp av finansiering av Utbildningsstyrelsen startar Läscentrum ett projekt för utsatta målgrupper. Vi utvecklar innehållet i målgrupperna så att de passar specialgrupper bättre.

De ungas läskunnighet får för femte året stöd av projektet Sanat haltuun – Ordets makt. Ordets makt använder rap-verkstäder i grundskolor, yrkesskolor och fängelser. Läscentrum tar sig också an aktuella frågor kring invandrarfamiljernas flerspråkighet och hur daghem och skolor kan stödja både hemspråket och svenska eller finska.

Läskunnighet är en medborgarfärdighet. Därför går Läscentrum alltmer in för att stödja läskunnigheten bland utsatta befolkningsgrupper. Att tända läsgnistan hos barn och unga är en nyckelfråga för att främja läsning och läskunnighet men vi behöver också konkreta åtgärder för att stärka läsningen bland svaga läsare i alla olika ålderssegment.

NCU: Niondeklassarna går ut grundskolan med mycket ojämna läs- och skrivfärdigheter – skrivandet behöver ett lyft

Mer information: Producent Barbro Enckell-Grimm, barbro.enckell-grimm@lukukeskus.fi