Etusivu > Nyheter >

Läskunnighet är en livsviktig färdighet på många håll i världen

Läskunnighet är en livsviktig färdighet på många håll i världen

Den nationella temaveckan för läskunnighet och läsning har i år rubriken Läsning ger en bättre värld. Vi firar Läsveckan 4-10.4. 2022!

Läskunnighet är en medborgarfärdighet och en garant för den finländska demokratin. Om man ser läskunnigheten i ett globalt perspektiv är läskunnighet en livsviktig färdighet och ett stort privilegium. Av den anledningen vänder vi nu våra blickar mot dem som inte har en så stark ställning. Vi firar läsveckan 4-10.4.2022 med temat Läsning ger en bättre värld.

Det finns ungefär 773 miljoner vuxna analfabeter i världen. Det betyder att 14 % av alla 15 år fyllda i världen är läsokunniga.

”Finland hör till de länder i världen där läskunnigheten är bäst, och det nedför ett ansvar för övriga delar av världen”, påminner Läscentrums verksamhetsledare Ilmi Villacís. I och med coronapandemin har utbildningskrisen i världen fördjupats. Innan coronapandemin gjorde man bedömningen att ca 483 miljoner barn inte nådde upp till minimikraven för läskompetensen. Under år 2020 ökade antalet barn som inte nådde upp till minimikraven med ca 100 miljoner barn.

Största delen av de läsokunniga i världen lever i utvecklingsländer, ofta i fattigdom och en del av dem skadade av krig. Där man mest skulle behöva färdigheten, kan man inte läsa.

Läsveckan gör en koppling mellan internationella frågor och Finlands situation, samt inleder en diskussion om de aktuella utmaningar läskunnigheten står inför hos oss. Finland hör till toppländerna inom läskompetens, men färdigheten blir allt mer polariserad och skillnaderna i lärresultaten växer. Elva procent av den vuxna delen av befolkningen har svag läskompetens samtidigt som livslångt lärande blir allt viktigare.

”Att upprätthålla en hög nivå på läsning och läskompetens förutsätter samarbete mellan olika aktörer. Man måste måna sig om läsningen och läskompetensens betydelse bör få den erkänsla den förtjänar, också i Finland”, säger Villacís. Samarbetspartners för Läsveckan 2022 är bland andra barnrättsorganisationen Plan International Finland, Finlands Röda Kors, Dagsverke rf och Aikakausmedia.

Läsveckan erbjuder olika perspektiv på litteratur och läsning och lockar alla åldrar att läsa. Läsveckan publicerar också paketet 10 fakta om läsning i världen. Där ger vi en bild av situationen på läsfronten globalt.

Den årligen återkommande Läsveckan har firats på olika sätt sedan år 1977, och den är en av Finlands mest långlivade läskampanjer. Läsveckan når nästan två miljoner personer varje år. Läsveckan firas på svenska och finska.

Läsveckan är en viktig utgångspunkt för en rättvis värld där alla kan påverka sitt liv och sina val. Läskunnighet motverkar fattigdom och främjar jämlikhet. Unesco har som målsättning att bara 10 % av den vuxna befolkningen är läsokunniga år 2030.

 

Källor

Läscentrums 10 fakta om läsning

SDG 4 – Education 2030, Part II: UNESCO Strategy for Youth and Adult Literacy (2020-2025) – Action Plan

Unesco, International Literacy Day

Utrikesministeriet