Etusivu > Nyheter >

Läskunnighet är inte en självklarhet – Läsveckan 2022 blickar ut mot världen

Läskunnighet är inte en självklarhet – Läsveckan 2022 blickar ut mot världen

Läsveckan och temaveckan för läskunnighet firas i år 4-10.4.2022. Läscentrums 10 fakta om läsning i världen väcker diskussion om hur det står till med läskunnigheten.

Vilken betydelse har läskunnigheten för hur demokratin förankras i ett samhälle? Hur kan vi stöda läskunnigheten bland dem som har svagast ställning? Har coronapandemin påverkat hur läskunnigheten utvecklats i världen? Temat för Läsveckan 2022 är ”Läsning ger en bättre värld”. Veckan lyfter fram läskunnighetens samhällsbetydelse i ett globalt perspektiv.

Det finns allt färre personer som är absoluta analfabeter, ändå kan uppskattningsvis var sjunde vuxen inte läsa. Läsokunnigheten är ojämnt fördelad i världen, ungefär hälften av de som inte kan läsa bor i Sydasien eller Västasien.

Många aktörer arbetar för läskunnigheten. Den är en förutsättning för demokratin, förebygger fattigdom och främjar jämlikhet. Läskunnigheten ger barnen en framtid och den är bas för all inlärning. Ett barn eller en ung som inte kan läsa löper risk att marginaliseras. Läscentrum har sammanställt ett faktapaket för medier, skolor och bibliotek om hur läskunnighetssituationen ser ut i världen.

”Årets Läsvecka uppmärksammar dem som är särskilt utsatta. Det finns ett rekordartat antal människor som är på flykt undan konflikter och det är en stor utmaning att stöda barns och ungas skolgång mitt i kriserna”, säger Läscentrums verksamhetsledare Ilmi Villacís.

Före coronapandemin var cirka 90 procent av barnen i grundskoleåldern åtminstone inskrivna i skolan och man väntade sig att läskunnigheten skulle förbättras för cirka 20 miljoner barn. Som en följd av pandemin slutade 168 miljoner barn gå i skola och en miniminivå för läskunnigheten uppnåddes inte för 100 miljoner barn.

Läsokunnighet är inte ett problem enbart i de allra fattigaste länderna. Också om man inte är helt och hållet läsokunnig, är det svårt att klara sig i dagens värld utan en tillräckligt god läskompetens. Enbart i Europa finns det uppskattningsvis 73 miljoner vuxna med svag läskompetens, i Finland 11 % av den vuxna befolkningen.

”I dagens kunskapssamhälle behöver vi allt bättre läsförståelse. En tillräcklig läskompetens och att man upprätthåller den har en nyckelroll då det gäller att förebygga och avslöja desinformation”, påminner Villacís. Under Läsveckan talar ett tiotal instanser talar för läskunnighet, bland dem de finländska biståndsorganisationerna Plan International Finland, Röda Korset och Dagsverke rf.

Läsveckan är Läscentrums återligen återkommande riksomfattande temavecka. Vi publicerar aktuell information om läskunnighet, erbjuder olika perspektiv på litteratur och läsning samt inspirerar personer ur olika generationer till läsning. Det ordnas olika evenemang och jippon kring läsning under veckan. Tidskriftsveckan hålls också under Läsveckan.

 

Länk till faktapaketet

Fakta om Läsveckan

 

Mer info och intervjuförfrågningar:

Emmi Jäkkö, utvecklings- och marknadsföringschef

puh. 050 563 8998