Etusivu > Nyheter >

Prata bok på Helsingfors bokmässa 2023

Prata bok på Helsingfors bokmässa 2023

Prata bok erbjuder skolgrupper mycket i ett paket – att bekanta sig med böcker, författare och att uppträda, föra offentliga samtal! De tio författarsamtalen äger rum på Helsingfors bokmässa, på scenerna Fiskehamnen och Kallio, 26 och 27.10.2023.

Skolorna som deltar i Prata bok i år kommer från Österbotten, Västra och Östra Nyland. De yngsta elever är från åk 5–6 och de äldsta är abiturienter. Grundskole-eleverna uppträder på Fiskehamnen. Gymnasiegrupperna har sina samtal på Kallioscenen.

Författarna och illustratörerna Annika SandelinLinda BondestamLena Frölander-UlfMalin KlingenbergIda-Maria WikströmWilma MöllerMonica Borg-Sunabacka, Julia Mäkkylä, Julia WickholmEva FrantzSimon VentusKarin Collins och Kjell Westö kommer att delta i Prata bok-diskussionerna på bokmässan i Helsingfors.

Torsdag 26.10

Fiskehamnen

Kl. 10.30 Nattbok med fantasi
Annika Sandelin & Linda Bondestam – Boxby skola åk 5-6 (Sibbo)

Elever i åk 5-6 från Boxby skola i Sibbo talar med Annika Sandelin och Linda Bondestam om hur dagboks- eller nattboksskrivande, om Yoko, hennes familj och vänner. Hur skriver och illustrerar man en bok, fantasi och konkret arbete? Hur ser samarbetet mellan text och bild ut?

Kl. 11.00 Kan Rafsa Vildpäls och huggormarna samexistera?
Lena Frölander-Ulf – Södra Paipis skola åk 5-6 (Sibbo)

Elever i åk 5-6 i Södra Paipis skola i Sibbo talar med Lena Frölander-Ulf och Rafsa Vildpäls. På samma stenåker som murmeldjuret Rafsa bor huggormar. På samma stenåker som Rafsa bor huggormar. Hur ser maktbalansen mellan murmlarna dit Rafsa hör, och ormarna ut? Kan de två folken någonsin komma överens?

Kl. 11.30 Spionäventyr i vardagsmiljö
Malin Klingenberg & Ida-Maria Wikström – Svenskbacka skola åk 5-6 (Kervo)

I en vardagsmiljö händer både spännande, och kanske lite farliga äventyr. Genom spionäventyr och kreativitet är allting möjligt. Elever i åk 5-6 i Svenskbacka skola i Kervo talar med textförfattaren Malin Klingenberg och illustratören Ida-Maria Wikström om hur de byggt upp sin bok Knyckarna.

Kl. 12.30 När verkligheten hinner ifatt ungdomarna
Wilma Möller – Näs skola åk 6 (Larsmo)

Elever i åk 6 från Näs skola i Larsmo pratar med Wilma Möller om hennes bok Mysteriet på Prästön. När Arvid och Zacke anländer till Prästön för en ridlägervecka i skärgården hoppas de att spökhistorier ska sätta fart på flickornas fantasi. Men när pojkarna blir inhysta i prästgårdens tornrum och en gammal sägen från början av 1900-talet om prästdottern Hilda börjar cirkulera blir de skrämda. Hur bygger Vilma Möller upp spänning?

Kallio

Kl. 15.00 Eva Frantz väg till spänning
Eva Frantz – Karleby svenska gymnasium

Elever i åk 3 i Karleby svenska gymnasium samtalar med Eva Frantz om hennes väg till författarskapet. Varför började hon skriva just deckare, var det ett medvetet val att rida på den nordiska spänningslitteraturens framgångsvåg eller skulle hon ha valt den genren oberoende? Varför har hon valt att ha en kvinnlig kriminalkonstapel som huvudkaraktär och hurdana typer får agera offer i böckerna? Finns det någon gemensam nämnare (kön, ålder, samhällsklass etc)?

Fredag 27.10

Fiskehamnen

Kl. 12.00 Historiskt perspektiv i Monica Borg-Sunabackas roman Agneta 1944
Monica Borg-Sunabacka – Vasa övningsskola åk 8

Dagens barn och unga i Finland har fått växa upp i ett tryggt land utan krig. Ändå vet vi att det fortfarande finns platser i vår värld där fred inte råder. I vårt samtal med Borg-Sunabacka diskuterar vi krig och finländsk historia utgående från Agneta 1944. Vi vill veta hur krig kan behandlas i barn- och ungdomsböcker, samt vad det förflutna kan lära oss idag.

Kl. 12.30 Relationer, hemligheter och ungdomsböcker
Julia Wickholm – Tegengrenskolan åk 9 (Vörå)

Elever i åk 9 i Tegengrenskolan i Vörå bekantar sig med författaren Julia Wickholm och hennes bok Kom hit. Vi talar om gymnasietjejen Liv, hennes ex och den nya kärleken. Bästisen Maja, Majas pojkvän och Livs ex är i samma gäng. Livs ex vill ha henne tillbaka, men Liv har redan känslor för den mycket äldre Shirin. Liv vågar inte ens berätta om sina känslor för Maja som hon tidigare delat allt med.

Kallio

Kl. 11.00 Japan som miljö i den finlandssvenska romanen
Julia Mäkkylä – Ekenäs gymnasium

Elever i åk 2 från Ekenäs gymnasium samtalar med Julia Mäkkylä om hennes debutbok Apelsinfågeln. Hur kommer det sig att Julia Mäkkylä valt Japan som litterär miljö? Vi undersöker novellerna om ensamhet och isolering.

Kl 13.30 Österbotten som scen för kriminallitteratur och religiositet
Simon Ventus – Vasa gymnasium

Elever från Vasa gymnasium samtalar med Simon Ventus om Österbotten som ny scen för kriminallitteratur. Vi hoppas också få diskutera hur det är att debutera som författare samt tala om det unika samarbetet mellan bokens två författare. Tycker Simon Ventus att religiositeten är intressant att utforska?

Kl 14.30 Hur är det att leva i krig?
Karin Collins & Kjell Westö – Vasa övningsskolas gymnasium

Elever i åk 3 i Vasa övningsskolas gymnasium samtalar med Karin Collins och Kjell Westö om deras böcker Hos dig är min längtan förtöjd  och Skymning 41. På vilket sätt påverkas skrivandet om historiska krig av dagens krig i Ukraina? Förändras fokus på något sätt? Finns det manliga och kvinnliga intresseområden?

 

Se på videon för barns och ungas egna läsupplevelser från Prata bok

Helsingfors bokmässa 2022

 

Prata bok ordnas av Läscentrum i samarbete med Svenska litteratursällskapet. Projektet finansieras av Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.